נקודות דיקור

נקודות דיקור

מאת: יעל ארנסט
על ה- Chong בהרחבה- חלק שני

מאת: מיכאל ליטבק
צמחים ונקודות

מאת: אביחי וולצ'ק
ניתוח שם הנקודה
LU7

מאת: אביחי וולצ'ק
השמות השונים של LU7 ומשמעויותיהם

מאת: אביחי וולצ'ק
על הנקודה והרעיון מאחוריה

מאת: רועי כרמל
זרימת הצ'י ובחירת נקודות

מאת: לימור תמיר ובני שהם
נקודה בציור ומילה
תמוז, אב, ספר התמורות וה- Tai Yang

מאת: מיכאל ליטבק
תקופת Bing Shen
cv19

מאת: אביחי וולצ'ק
ניתוח הנקודה על פי שמה

מאת: רני אייל
Xue Xi