The Great Motivator of Life- חלק 2

The Great Motivator of Life- חלק 2

ה- Chong נחשב בעיניי רבים החשוב ביותר מכל 8 המיוחדים ולא בכדי- הוא נקרא גם "ים 12 המרידיאנים", "ים הדם", "ים התזונה" (הערה 1) ו- "ים איברי ה- Zang/Fu".

מתוקף כך, תפקידי ה- Chong הם:

1. אחראי על זרימה תקינה של Qi בגוף. תפקוד זה הינו הראשון לפי ספרם של אליזבת רושה והאב לאר. אחד האספקטים עליהם אחראי ה- Chong הוא יצירת סירקולציה בקצב נכון, זרימה חופשית וטובה של Qi בכל הגוף (תפקוד המשותף עם Liver). תפקוד זה נעשה על ידי פריצה אדירה היוצאת מ- CV6 המגיעה עד CV17. פעם נוספת יש ביטוי לתפקיד "המקשר" שיש ל- Chong- קשר בין 2 נקודות שהן "ים ה- Qi", אחת נמצאת במחמם תחתון והשניה במחמם עליון.

2. "ים 12 המרידיאנים"- עקב התפקוד הראשון- על ידי קשר טוב בין שתי נקודות "ים ה- Qi", על ידי זרימה טובה המגיעה מ- CV17, HT ו- LU, תהיה זרימה נכונה של המרידיאנים כולם. כמובן שיש לציין את היותו אחד משלושת המרידיאנים הראשונים בגוף, האחד בעל יכולת התנועה החזקה ביותר וממנו נובעים כל שאר המרידיאנים. זאת ועוד, הסעיפים הרבים המצויים באזור הבטן והחזה מכילים בתוכם Wei Qi, שזו עוד רמה בה עובד ה- Chong, מצד אחד עבודה מאוד פנימית ,בסיסית עם חומרים ברמת pre heaven ומצד שני עבודה שטחית, יומיומית עם חומרים ברמת post heaven.

3. מאחד את שלושת מקורות ה- Qi המקורים בגוף- Jing, Yuan, Zhong, ודואג לזרימה תקינה שלהם בגוף. יש לזכור את ההתפרצות האדירה שיש במרידיאן, הוא מגיע לכל אזורי הגוף, כלומר לשלושת המחממים ובהיותו מיוחד ובסיסי כל כך, מהווה ציר המחבר בין שלושת מקורות האנרגיה בגוף. אך זהו רק אספקט אחד בהיות ה- Chong בעל אופי מחבר, מקשר, שכן המרידיאן מחבר בין שמיים וארץ, Yin- Yang, דם ו- Qi.

4. מטפל במצבים בהם יש לנו Qi מורד, בעיקר בבטן ובחזה. תפקוד זה יבוא לידי ביטוי בגינקולוגיה.

5. Chong אחראי על מערכת המרידיאנים כולה, ובעיקר על מרידיאני החיבור- זאת לפי המסלולים שציינתי לעיל ובעקבות תפקידו כ- "ים 12 המרידיאנים".

6. "ים הדם"- בגניקולוגיה למשל, הוא ששולט על הדם ומניע חסימות של דם (גם של Qi אבל יותר מתמקד בענייני דם). הוא השולט והמשפיע על תנועת הדם בכלי הדם, ועל כלי הדם עצמם. ההשפעה שלו על הלב למשל, הינה דרך הדם- הוא מניע את הדם בלב, משפיע על הזרימה שלו. כמו כן, דרך הקשרים שיש ל- Chong עם SP-ST, יש לו השפעה ישירה על יצור הדם (הערה 2).

נקודות:
אין באפשרותי להתייחס לכל הנקודות אך ראיתי לנכון להתמקד בכמה נקודות חשובות, ובנקודות שנתקלתי במהלך השנה שמסתבר שגם להן, קשר עם Chong:

SP4- Gong Sun:
SP4 היא נקודת חיבור (אחת מתוך שתיים) במרידיאן הטחול. ככזו, היא מקשרת בין ה- SP לבן זוגו- ST בעזרת מרידיאן החיבור.
שם הנקודה בסינית הוא Gong Sun: ההיסטוריה הסינית מחולקת לעידנים, כאשר כל עידן מתקשר לאלמנט מ- 5 האלמנטים. בתקופת אלמנט האדמה שלט בסין הקיסר הצהוב- Huang Di, כאשר כינויו "הקיסר הצהוב" מתקשר לצבע של אלמנט האדמה. זאת ועוד- Gong Sun היה השם המשפחתי של הקיסר הצהוב, כך שהאנלוגיה היא, ש- SP4 היא נקודה חשובה לאלמנט האדמה בגוף, כשם שהקיסר הצהוב היה חשוב לעידן האדמה בהיסטוריה של סין.
באנגלית תרגמו את שם הנקודה ל- Grandfather Grandson, כאשר הכוונה היא לכך שהנקודה מקשרת בין אנרגיות של דורות שונים- הסב והנכד, או במילים אחרות, קשר בין pre-heaven Qi ו- post-heaven Qi. כזכור, זהו אחד התפקידים העיקריים של Chong. ניתן לראות את הקשר הזה בזוית נוספת, חיבור בין הטחול, איבר העוסק ביצור אנרגיה שלאחר הלידה, לבין Chong, שבו זורמים אנרגיה וחומרים מלפני הלידה.

תפקודי הנקודה מתקשרים הן לטחול ולתפקידיו והן ל- Chong, כאשר המכנה המשותף הוא דם. הנקודה יעילה לטיפול בבעיות גניקולוגיות כגון מנוררגיה, מטרוררגיה, דיסמנוריאה ואמנוריאה. כמו כן, הנקודה מטפלת ב- Qi מורד, בחילות והקאות- טיפול במחמם אמצעי.

ST30- Qi Chong:
נקודה זו נחשבת לחשובה ביותר במרידיאן ה- Chong שכן כאן לראשונה אנו פוגשים במרידיאן על פני הגוף (הערה 3).
שם הנקודה מרמז על קשר הדוק ל- Chong, יש למילה זו את אותן פרשנויות שיש לשם המרידיאן- היכולת של האנרגיה להתפרץ ולחדור לגוף בתנועה מתפרצת כלפי מעלה. ג'ובאני כותב ששם נוסף לנקודה הוא Qi Jie, כלומר- Avenues of Qi, כאשר שם זה מתייחס ישירות לשליטת ה- Chong בכל המרידיאנים בבטן מתוקף תפקידו כים 12 המרידיאנים. עוד הוא מציין כי בנקודה זו על ה- ST עוברים גם מרידיאני ה- GB, SP, LIV וכמובן ה- Chong, כך שנקודה זו מהווה צומת משמעותית של מרידיאנים, ולכן רבת עוצמה, בדרכם מהרגל לבטן וההפך.

קשר נוסף בין נקודה זו ל- Chong הוא מיקום הנקודה- הכתבים העתיקים מציינים כי נקודה זו ממוקמת על "העורק הגדול", על העורק הפמורלי. מיקום זה מקשר אותנו עם תפקוד נוסף של ה- Chong, שליטה בכל כלי הדם בגוף, תפקיד הנובע גם מהיותו ים הדם.
אחד מתפקודי הנקודה הוא היותה "ים התזונה", מה שמהווה מבחינתנו קשר שבין ST ו- Chong, כלומר- הקשר שבין pre-heaven Qi ל- post-heaven Qi. קשר זה מתחזק לאור הכתוב ב- Ling Shu- ST30 היותה נקודת ים התזונה העליונה ו- ST36 ים התזונה התחתונה במרידיאן ST.

כפי שהזכרתי בהתייחסותי לקשר שבין ST ו- TW, נקודה זו הינה חשובה מבחינת תנועת Yuan Qi במחמם תחתון כלפי מעלה, שזהו קשר נוסף בין Pre- post heaven Qi. שאר תפקידי הנקודה מתייחסים כולם להיות הנקודה בקשר הדוק עם Chong, וגם היא תהיה בשימוש בגניקולוגיה, בעיקר בטיפול ברחם ובהסדרת מחזור.

KID13- Qi Xue:
שלושה פירושים אפשריים נותן ג'ובאני לשם Qi Hole:
1. מיקום הנקודה קרוב לפתח ה- BL, לכן השימוש במילה "חור".
2. אחד מתפקידי ה- KID הוא עיגון ה- Qi. בנקודה זו, ב"חור" זה, הוא מעוגן.
3. ה- Jing נאסף ב"חור" זה.

שמות נוספים של הנקודה- Door to the Uterus, Door of the Baby. שמות אלו מצביעים על קשר ישיר שיש לנקודה עם הרחם.
הנקודה נמצאת 0.5 צון לטרלית ל- CV4, נקודה חשובה ביותר ונקודה נוספת על מסלול מרידיאן ה- Chong. KID13 מושפעת מ- CV4- היא נקודה שמחזקת את הכליות ואת ה- Jing, מסדירה את CV, Chong ומשפיעה על הרחם והפריון בנשים.

KID16- Huang Shu:
המילה Huang מתייחסת ל- Gao Huang, האזור שנמצא בין הלב לסרעפת. מילה זו מופיעה גם בשם הנקודה BL43- Gao Huang Shu, כאשר נקודה זו תתייחס למצבים כרונים יותר, וגם היא מטפלת באזור שבין הלב לסרעפת. מדובר אם כן באנרגיה מאוד עמוקה, שאפשר אך קשה להגיע אליה.
הנקודה עובדת על שכבת Shao Yin (ציר היצירה), מייצבת ומקרקעת את ה- Shen. כמו כן היא עובדת ברמה מקומית- מיטיבה עם מערכת העיכול ומחזקת את BL ו- LI. חשוב לציין שהנקודה נמצאת על ציר מרכזי בגוף המחבר בין אנרגיות השמיים לארץ וציר העובד על צירי החיים והיצירה – מתחילים במרכז עם CV8 (הנחשבת לנקודת הצלה של Qi ו- Yang, נקודה חשובה שכן כך קיבל העובר את מזונו בהיותו ברחם אימו), 0.5 צון ממנה יש את KID16 (פירוט לעיל), 2 צון מהטבור- ST25, שעליה אומר ג'ורג' סוליי דה מוראנט שהיא מקום משכן ה- Hun וה- Po, כלומר- ציר החיים.

CV4- Guan Yuan:
ג'ובאני שב ומזכיר אותה כנקודה מחזקת דם, מחזקת את הרחם (ולכן חשובה מאוד בגינקולוגיה), מחזקת Yin , ועם מוקסה- מחזקת Yang. כמו כן הוא מציין כי הנקודה תרגיע את הנפש על ידי חיזוק הדם וה- Yin, והיא מקרקעת ומושכת Qi כלפי מטה.
מקור עוצמתה מגיע מהיותה נקודת "ים הדם"- נקודה מיוחדת המחזקת דם ומהיותה נקודת מפגש של CV, Chong, LIV,SP,KID. הנקודה עובדת עם החומרים הכי בסיסים לחיים- Yuan Qi, דם ו- Qi. גם פה בא לידי ביטוי הקישור שבין אנרגית pre ו- post, נקודה המקשרת בין השניים (KID, CV, Chong כנציגי pre heaven ; SP כנציג post heaven) ובין שניהם האלמנט המניע- LIV (מזכיר את תהליך ההיווצרות של Chong שהזכרתי בתחילת המאמר).
בהיותה מושפעת מ- CV ו- Chong משתמשים בה לחיזוק דם אצל אישה, ובאמנוראה מחוסר דם או Jing. יש לציין כי הנקודה הינה נקודת התראה של ה- SI, וככזאת תחזק את תנועת המעיים ואת יכולת ההפרדה בין עיקר לטפל (שניים מתפקידיו העיקרים של ה- SI).

TW4- Yang Chi:
בנקודה זו נתקלתי לאחר שדקרו אותי בה ולא הבנתי מדוע. כשקראתי עליה, נכחתי לדעת כי היא "מעודדת תפקוד של CV ו- Chong בשליטה על הדם ובניית ה- Qi" (הערה 4), מה שגרם למסתורין להיות כפול- מה פתאום לנקודה כזו, שנראית שטחית מאוד, יכולה להיות השפעה כל כך עמוקה?
יש לזכור כי הנקודה היא נקודת מקור, ולא סתם נקודת מקור- אלא נקודת המקור של ה- TW, מה שאומר שיש בה עוצמה רבה מאוד. ניתן לומר כי זוהי "נקודת השעה" של נקודות המקור- TW מתעסק ב- Yuan Qi ובנקודה זו האנרגיה הזו מועלית לפני השטח בצורה חזקה וברורה מאוד. נקודות המקור יוצאות מה- KID ומפיצות את ה- Yuan Qi בכל הגוף באמצעות ה- TW, והנה קשר ראשון עם המרידיאנים המיוחדים. באופן יותר ספציפי למרידיאן ה-Chong, לו ול- CV יש נקודות משותפות עם ה- TW- המרידיאנים נפגשים בנקודות משותפות (למשל CV15, CV17, CV4). בשל תפקוד זה, נאמר עליה שהיא טובה למחזור לא סדיר מחולשה של Yang, כאבי מחזור והפסקת מחזור (הערה 5).

האב לאר ואליזבת כותבים בספרם על ה- Chong:

"Chong is like the mother of Yang circulation and not only that but it is also able to provide the Yang with essences, liquids and blood, to enable the Yang to be efficient".

שם הנקודה הוא Yang Pond, כלומר איזושהי זמינות של Yang על פני הגוף ואפשרות הנעתו- מה גם שאחד מתפקודי הנקודה הוא רענון ה- Yang בכל הגוף, על כן נוסף עוד הסבר לקשר שבין נקודה זו וה- Chong.
שלוש הנקודות האחרונות משויכות ל- Chong לפי דעות מסוימות, בשל היותן נקודות "ים הדם":

BL11- Da Zhu:
הנקודה, בהיותה נקודת ים הדם, עשירה בדם ו"ענייה" ב- Qi. בנוסף, הנקודה הינה נקודת השפעה על העצמות- ויצור העצמות הינו תחת אחריותו של מרידיאן ה- Chong(יחד עם CV) (הערה 6). יש האומרים כי BL11 הינה נקודת ה- back Shu של ה- Chong.

ST37- Shang Ju Xu; ST39- Xia Ju Xu:
באנגלית תורגמו השמות ל- Upper Void (ST37); Lower Void (ST39). שתי הנקודות, בנוסף היותן קשורות קשר הדוק למעיים (בעיקר יפזרו חום ולחות מהן), הן נקראות ים הדם, מה שמעיד על הקשר ל- Chong, מה גם שלאחר ועמדנו על הקשרים הרבים שבין ה- ST ל- Chong, ניתן להבין את הקשר שבין השניים.
ג'ובאני מציין את שלושת הנקודות האחרונות כמצוינות לסטזיס של דם, ושהשימוש בהן בהקשר זה הוא בקשר שלהן אל ה- Chong.

סיכום
ראינו כי למרידיאן סעיפים רבים- אך אין סעיף המגיע לגפיים עליונות.
סברה אחת אומרת שה- Chong מתעסק בחומר, וחומר בהיותו חומר נוטה לשקוע מטה מפני שיש יותר מאסה. אם כן- מדוע שהמרידיאן יגיע לאזור הפנים ולא יגיע לגפיים עליונות? לכך אני מיד עונה שהידיים לפי המנח הסיני הן כלפי מעלה. זאת ועוד- בן הזוג של ה- Chong, ה- Yin Wei הוא זה שמגיע לידיים וזו דרך נוספת בה הוא משלים את Chong, אבל אין זה מניח את הדעת ויש לתת לעניין מחשבה נוספת.
ה- Chong הוא הכוח המניע של החיים, הוא הנותן את התנופה הגדולה של החיים וכל המשתמע מכך . כמו כן, ה- Chong מדבר בין השאר על הליכה בדרך הנכונה, הליכה יציבה וממוקדת, הליכה בדאו האישי.

הערות:
1. מוזכר רק בסדנה של ג'ובאני, אין אזכור לכך בספרים האחרים, אלא אם כן בהתייחסות ל- ST30.
2. יש האומרים כי ה- Chong וה- Bao Mai אחד הם, מאחר ושניהם מקשרים בין הרחם ל- HT- בוב פלוס.
3. אומנם CV1 היא הנקודה הראשונה והיא על פני הגוף, אך אין אנו משתמשים בה בשל מיקומה האינטימי והעדין.
4. אנטומיה טופוגרפית- עופר רז.
5. גם כאן הדעות חלוקות- פיטר דדמן טוען כי לתפקוד זה כמעט ואין אזכור בכתבים העתיקים, שיש מעט עדויות כי אכן תפקוד זה עובד ושאין לה אינדיקציות גינקולוגיות כלל.
6. ג'ובאני בסדנתו מציין חלוקה של ה- Extra Fu בין 8 המיוחדים.

ביבליוגרפיה:

1. The Eight Extraordinary Meridians- by Claude Larre and Elisabeth Rochat de la Vallee
2. The Extraordinary Acupuncture Meridians: homeostatic vessels- by Leon I. Hammer, M.D
3. The Extraordinary Channel Chong Mai and it's clinical applications- by Prof. Mei Jianhan, taken from the JCM, #43, Sept. 1993
4. A Manual of Acupuncture- by Peter Deadman, Mazin Al Khafaji and Kevin Baker
5. Chinese Acupuncture- George Soullie de Morant
6. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine- Giovanni Maciocia
7. The Foundations of Chinese Medicine- Giovanni Maciocia
8. Grasping The Wind- Ellis, Wiseman, Boss
9. My Sister The Moon- Bob Flaws

10. סדנא על 8 המרידיאנים המיוחדים של יאיר מימון ורני איל- אוגוסט 2000
11. סדנא על 8 המרידיאנים המיוחדים של ג'ובאני מצ'וצ'ה- 1996 (אין תאריך מדויק)
12. שיעורי אבחנה מבדלת- שנה ג'
13. אנטומיה טופוגרפית- עופר רז (התוספות שנעשו בשנה ב' בשיעורי PL- אלון הירשברג)

המחברת:
יעל ארנסט
עוסקת ברפואה סינית
yael@sinit.co.il

תגובות

כתבות דומות

פרויקט קהילתי

מאת: גאיה בשן

מאת: שחף ואליס

מאת: רויטל לב ארי
חרדה

מאת: מיכאל ליטבק