Liver 10- Foot Five Interiors – zu wu li

Liver 10- Foot Five Interiors – zu wu li

מאת: אביחי וולצ'ק

Zu wu li- liv10 זו נקודה עם שם מעניין ומסקרן. במאמר זה אציע הסבר אפשרי להבנתו.

Zu: רגל; בסיס;
בחינת כל שמות הנקודות מראה כי נוצרים ארבעה זוגות של נקודות המורכבים מ"רגל" (zu) מצד אחד, ומ"יד" (shou) או "ראש" (tou) מצד שני.
ברגע שאנו מתייחסים ל "זוג" משתמע כי מתקיימים יחסי יין- יאנג; כאשר מדברים על יד, רגל, ראש אז כמובן שמילים אלו באות כרמיזה למיקום הנקודה. אך מיקום הנקודה משליך על אופייה האנרגטי (ייני או יאנגי) ותפקודיה. רגל קשורה ל- earth qi, ליין, לעומת היד אשר קשורה ל- heaven qi, ליאנג (Ling Shu chapter 41), או לעומת הראש אשר קשור ל- heaven qi, ליאנג (Ling Shu chapter 71). ארבעת זוגות הנקודות עם רגל- יד / ראש בשמן הן:
ST36 Zu san li- CO10 Shou san li: יד (יאנג) ורגל (יין) של ה- yang ming.
LIV10 Zu wu li- CO 13 Shou wu li: יד ורגל; יין ויאנג. הקשר בין CO ו- LIV יפורט בהמשך.
Zu Lin qi- GB15 Tou Lin qi GB41: ראש (יאנג) ורגל (יין) במרידיאן Zu shao yang.
GB44 Zu Qiao yin- GB11 Tou Qiao yin: כנ"ל.

Wu: חמש. מספר אשר מבטא משהו שלם; התבוננות באחדות דרך חמישה אספקטים אשר מבטאים אותה בשלמות. החמש הוא מספר של ארגון וטרנספורמציה. תנועת החיים מגיעה למעין השלמה במספר חמש, והיא נמשכת ב- level אחר אחריו. מתוך מספר איכויות של qi נוצר מרכז ויכולת לבנות משהו מתוך מרכז זה. מרכז אשר אוסף אליו ומפיץ ממנו, מרכז אשר מאפשר תנועה.

Li: סימנית זו ייצגה שדות חקלאיים של שמונה משפחות מסביב לשדה משותף ובאר. בהמשך הסימנית ייצגה יחידת מרחק, ובהמשך גם כפר קטן
.
בטקסטים הרפואיים העתיקים, לסימנית זו היו גם הפירושים של:
Li: בתוך, בפנים; ציפוי פנימי של בגד;
ושל
Li: סיבה, הגיון, אמת, נכון; חוק, עיקרון.

Li זה המקום לייסוד ההתחדשות של המבנה הפנימי של החיים. בנייה של חיים מאוד עמוקים ומאורגנים. ארגון של טריטוריה שבה האדם יוכל לבסס את עצמו.

ניתן למצוא סימנית זו, לדוגמה, בצמד Biao/Li- הסבר מטפורי למושג זה אומר "הצד החיצוני (Biao) והפנימי (Li) של הגלימה", או בשם של מרידיאן החיבור הגדול של WEI ST, ה- xu li.

Wu Li: "חמשת הפנימיים", או "חמש העקרונות", וכדומה. מושג זה מתייחס לחמשת האיברים הפנימיים, ה- wu zang. אנו יכולים לראות את זה באופן ברור בנקודה Shou wu li CO13 מתוך מספר ציטוטים ב- Nei Jing (Ling Shu chapters 2, 3, 60 ו- Su Wen chapter 58).

המשותף ל- Zu wu li ו- Shou wu li הוא מיקומן בסמוך לעורק הראשי של היד/רגל
.
Zu wu li (LIV10) אף משמשת לאבחנת "הדופק השמימי באזור התחתון" בשיטת "אבחנת הדופק של תשע היבשות" אשר מפורטת ב- Su wen chapter 20.

בין DA CHANG- CO ו- GAN- LIV מתקיימים יחסי זוגיות ברמה השמימית, רמת ה"גזעים השמימיים":
הגזעGeng CO הוא היאנג, והגזע Yi LIV הוא היין, ב"בית" של פאזת המתכת,ברמה השמימית.

אנו מכירים את אלמנט האדמה כאלמנט אשר "מוליד" את שאר האלמנטים, ומתוך כך יש לו השפעה על כל האלמנטים, או, ברמה אחרת, על חמש ה- zang. למרידיאן ה-Zu Jue yin LIV יש קשר הדוק עם מרידיאן ,Zu tai yin SP כפי שניתן ללמוד ממסלוליהם ומכך שיש להם נקודות משותפות רבות, וגם מכך שבאבחנת הדופק בפרק כף היד, מעצם מיקומם, GAN ו- PI הם "בעל ואישה". בנוסף, האדמה היא האנרגיה העונתית, או האנרגיה העמוקה, של GAN. והינה אנו מוצאים שתי נקודות על מרידיאן Zu jue yin אשר להן השפעה כללית על חמשת ה- zang:
הנקודה zhang men LIV13 נקודת המפגש (Hui) של חמש ה- zang, וגם נקודת ה"התראה" (mu) של PI,והנקודה Zu wu li (LIV10).
ל- GAN ישנם, כאמור, מספר היבטים אשר קושרים אותו עמוקות עם אלמנט האדמה, ובמיוחד עם PI. אך שם הנקודה קושר אותה לאלמנט מתכת מתוך הקשר האמור לנקודה Shou wu li (CO 13)
.
מעניין להכיר את הנאמר בטקסטים דאואיסטים עתיקים אשר עסקו באלכימיה, כמו לדוגמה הספר החשוב Can tong qi מאת Wei Bo Yang, אשר נכתב סביב שנת 142 לספירה (אותה תקופה שבה הרפואה הסינית, כפי שבאה לידי ביטוי ב- Nei jing, Nan jing, Zhen jiu jia yi jing ועוד, מתהווה). בספר זה, הזהב, אשר מייצג את אלמנט המתכת, נחשב כאלמנט החשוב ביותר, שמקורו "בפעילות היוצרת של heaven ו- earth,והוא המקור לשאר האלמנטים". פרשן קדום לטקסט זה מסביר: "…זהב (מתכת) זה האלמנט החשוב ביותר. אם מחממים ומתיכים אותו הוא הופך לנוזל (מים). אם מכים בו הוא יוצר ניצוצות (אש). בגמישות שלו הוא דומה לעץ. בצבע שלו הוא דומה לאדמה. מים, אש, עץ ואדמה- ארבעתם מסופקים על ידי הזהב (מתכת).." (The secret of the everlasting life, trans. By Richard Bertschinger, 1994).

בהתבוננות באינדיקציות של LIV10, אשר אינן רבות, ניתן למצוא סימפטומים אשר קשורים לחוסר איזון עמוק, ברמת האיברים (zang).
לדוגמה, הנקודה מטפלת במצב של Feng lao (wind taxation) עם נטייה לשינה (somnolence). זהו מצב שהתחיל מרוח אך גרם בסופו של דבר למצב כללי של חולשה פנימית, חולשת יין, ברמת ה- zang.
דוגמה נוספת: בספר החשוב Da Cheng נקודה זו תשמש למצב של "עצירת שתן עקב עודף יאנג, עם נטייה לישון". פרשנות מודרנית אומרת כי זהו תיאור השלב הראשון של metabolic coma, ושעצירת השתן מצביעה על בעיה באיבר הכבד.

אולי זה הזמן להיזכר בנאמר ב- Su wen chapter 9: "GAN הינו השורש להפסקה קיצונית, ba ji". משפט זה בפני עצמו, אינו מדבר על מצב פתולוגי אלה להיפך, הוא בא לתאר אספקט מהותי של GAN.
Ba– להפסיק, לעצור, לגמור.
Ji– להתיש; מאוד, ביותר, הכי; להגיע אל…
בקונוטציה פתולוגית, ba ji, "לעצור לגמרי", עשוי לתאר מצב של קומה; עצירה בתנועות החיים. המשפט הבא ב- Su wen chapter 9 אומר ש- GAN הוא המגורים של ה- Hun. "מיקומם" ומצבם של ה- Hun הוא מרכיב חשוב בתמונה הקלינית של קומה ו/או שינויים בהכרה.

המחבר:
אביחי וולצ'ק
מטפל בדיקור סיני
מורה לרפואה סינית עתיקה
avihayw@012.net.il

תגובות

כתבות דומות

אביחי וולצ׳ק

מאת: יעל ארנסט
נועם עזרא

מאת: יעל ארנסט
ואהבת לרעך ולמטופלך כמוך

מאת: יעל ארנסט