Browsing Category

מחשבות בסינית

106 מאמרים

לעורכת האתר היה צורך בפודיום, מעליו תוכל לשאת את מחשבותיה. יש לה הרבה מה להגיד על דברים רבים, שקשורים ישירות או בעקיפין לרפואה סינית.
הטור הזה מבטא את מחשבותיה. מחשבות בסינית.