מחשבות בסינית

מחשבות בסינית

לעורכת האתר היה צורך בפודיום, מעליו תוכל לשאת את מחשבותיה. יש לה הרבה מה להגיד על דברים רבים, שקשורים ישירות או בעקיפין לרפואה סינית. הטור הזה מבטא את מחשבותיה. מחשבות בסינית.