Ren Mai ו- Du Mai

סיפור מקרה- חלק ב'
Ren Mai ו- Du Mai

שמונה המרידיאנים המיוחדים : du mai

שמונה המרידיאנים המיוחדים הם הרמה העמוקה והראשונית (שלב חלוקת התאים הראשוני בעובר) של מימוש התבוננות הסמלים (שהוזכרו לעיל) בגוף האדם. מרידיאן ה-du mai מחבר אותנו אל כוח  ה-yang  המושך מעלה ונותן עוצמתו לכל הגוף .

הסימנית הסינית du 督 מתארת "אח צעיר" האמון  לשמור, לפקוח עין, לפקח על אחיו הגדול. (הסימנית התחתונה מסמלת עין). הלב xin – mind שהוא הרמה הגבוהה ביותר של סמכות, הוא למעשה האח הגדול אליו מתייחסת הסימנית, שבאה להדגיש כי ה-du mai למרות עוצמתו הגדולה, והכוח היאנגי העצום הטמון בתוכו, וכן היותו המרידיאן השולט בכל האנרגיה היאנגית בגוף,  מהווה רק "משנה" למלך שהוא הלב, ותפקידו לסייע ללב לשמור על התנהלות הממלכה כסדרה.
מרידיאן זה המייצג את כוח היאנג בגוף מאפשר ליצור המרצה מבוקרת, וכן לעזור להחזיר את הדברים אשר יצאו מאיזון על כנם.

מרידיאן ה-du mai מחבר אותנו אל השמיים (הסמל ל-yang)  בתוכנו, מן השמיים אנו מקבלים דרך מרידיאן זה את הניצוץ השמימי, ניצוץ זה טומן בחובו את היעוד האישי של כל אחד ואחת, וכך ניתן לראות כי על גבי מרדיאן זה, מצויות נקודות אשר מחברות אותנו אל השמיים, אל הרוח (shen),  ומסייעות לנו להתחבר אל ה-dao/הדרך שלנו (למשל הנקודה shen dao).
מרידיאן ה-du mai משמש כעמוד מנחה המחבר אותנו ברמה העמוקה ביותר אל השמיים, ובכך הוא מחבר אותנו אל היעוד הפנימי. למעשה בתוכנו כבר מוטבע היעוד, השליחות אשר הגיע מן השמיים עבור כל אחד ואחת מאתנו, על גבי מרידיאן זה וכן באזור ה-ming men.
כל שעלינו לעשות הוא להתחבר פנימה לגלות את הדרך, ובטיפול ניתן למשל לדקור את (du4)
ming men, אשר מעצם שמה נועדה לחבר אותנו אל השליחות העצמית שלנו. (פרוט בהרחבה בהמשך)

גם  הקשר של du mai  והמוח (קשר של שייכות – shu – כמו קשר בין איבר ומרידיאן) מחבר אותנו אל ההתייחסות לשמיים בתוכנו, אנו רואים את עוצמת היאנג המעוררת השראה ברמת ה – spirits  ופותחת את החושים. כאשר חושיו של האדם אינם מתפקדים בבהירות התפיסה של העולם החיצוני ועיבודו כראוי משתבשים, דיקור נקודות על גבי מרידיאן ה-du mai מסייע לשוב ולקלוט את המסרים מן העולם החיצוני בצורה בהירה, וכך לחבר את האדם ברמה עמוקה מזו של 12 המרידיאנים הראשיים.

מרידיאן ה-du mai מטפל ברמה העמוקה, והבחירה בו נבעה מתוך אותם קישורים ל"מפה" הכללית של המצב המטופל:
– הקשר של du mai ללב (xin).
– הקשר אל המוח ( קשר של שייכות איבר ומרידיאן- shu).
– היכולת לאזן את התנועה היאנגית של העץ, ושל הגזע של המטופל. (קשר זה מתבטא  גם ברמה של הטריגראמות, מרדיאן ה-du mai וגם bl, הטריגראמה היא qian שלושה קווים מלאים המסמלים את כוח היאנג).
– החיבור של לב, מוח, du mai ותהליך המחשבה (si) התקין.
– הקשר אל אברי החישה והיכולת לתפוס מידע מן הסביבה מהעולם החיצוני, בעיקר הקשר של העיניים אל du mai כיוון שהן איבר החישה היאנגי ביותר. אצל מאיר, התבטא חוסר האיזון הפנימי גם במבט המזוגג, בחוסר היכולת להישיר מבט ובניסיון "לשמור" על העיניים פקוחות כנגד אותו כוח פנימי שמנסה לסגור אותן מן הסביבה. (הבחירה הייתה דווקא ה- du mai ולא מרידאני ה-qiau אשר להם קשר ישיר הן לעיניים והן למוח, וכן לכוח המושך מעלה).

בחירתי לטפל דווקא דרך מרידיאן ה-du mai נבעה מהרצון לחבר את מאיר אל היעוד הפנימי ואל חידוש החיים בתוכו, לשם כך עלי היה להתייחס לא רק למרידיאן זה בלבד אל גם אל המרידיאן העומד מולו, מרידיאן החוצה הקידמי –  ren mai אשר החיבור ביניהם  הוא זה היוצר מעגל שלם המזין ומתחזק את החיים.

כש- du mai  ו- ren mai  נפגשים, מעגל הזנת החיים:

אזור ה-ming men  בגוף  מחבר אותנו אל המסתוריות של החיים, האזור בו מתחילים חיים חדשים להיווצר, אך למעשה אין המשמעות רק לחיים חדשים כיצור חי – עובר, אלא אש ה -ming men  מחברת אותנו אל החיות הפנימית האישית לנו, אל היווצרות החיים החדשים שלי, הנקודה du4 אשר שמה הוא ming men מסייעת לנו להגיע אל המקום העמוק ביותר בו חבויה השליחות האישית לכל אדם, ועל ידי דיקור הנקודה להזכיר לגוף את הקוד הפנימי – האישי של כל אחד ואחת.

Men  門 -הוא שער,  דלת.
Ming 命 – הוא שליחות, יעוד, צו רשמי, גורל, לקבל מסר ממקום גדול יותר.

האזור בו נוצרים חיים חדשים, הוא המקום הטומן בחובו את העקרונות הבסיסיים לטבעו האמיתי של האדם, כל אדם והעקרונות הייחודיים לו, זו הצומת הראשונה בה תמציות ואנרגיה נפגשים  ( 氣  jing qi), אותם תמציות ואנרגיה המשמשים לגילוי של החיים האישיים לי, וחידושם.
אזור ה- ming men- "שער החיים" מאגד בתוכו את כל האפשרויות אשר יכולות להתגשם לאדם, באם מתקרב האדם אל טבעו האמיתי, ביום מותו הוא יגשים את השליחות החבויה בתוכו.
אם נסתכל ברמה נוספת, בשפה הסינית פעמים רבות משתמשים בסימניות דומות כדי להביע קשר אנרגטי בין שני דברים אליהם מתייחסים. Ming men הינו גם אחד מן הכינויים אשר ניתנו לעיניים, החיבור שלנו עם העולם החיצון הוא דרך העיניים, העיניים מבין אברי החישה, נחשבות לאיבר היאנגי ביותר, ולכן יש להן קשר אל מרידיאן ה-du mai, הן מסייעות לקלוט את האפשרויות והמסרים אשר מתקבלים מן העולם החיצוני פנימה, ומתחבר עם  הטבע האמיתי של כל אדם, מפגש זה מסייע לאדם למצוא את הדרך להגיע למימוש עצמי, מימוש עצמי מאגד את היכולת הטמונה בנו, הפוטנציאל, והדברים אשר מזדמנים אלינו מן הסביבה, העולם החיצוני.

Zong mai 宗脉:
ברמה נוספת ניתן לראות קשר של העיניים עם "השמיים הקדומים" המחברים אותנו אל אותו מסר/ ניצוץ המגיע מן השמיים, ועם הזרימה החיונית (mai -מערכת ההנפשה שבגוף) דרך כינוי נוסף אשר ניתן לעיניים  zong mai (סימנית זהה )zong qi.
Zong mai  משמעותו, הזרימה החיונית של האבות הקדמונים, והכוונה היא לאחד כדי ליצור שליטה וארגון בתפקוד התקין של הגוף, באזור העיניים קיימת שליטה על כל מערכת ההנפשה של הגוף (mai), מן האזור הזה מתחילה הזרימה של ה-mai . חשיבותו של ה-du mai  באזור זה היא רבה כיוון שהוא מאפשר את הארגון הראשוני, ה-du mai מסייע לעיניים ליצור את השליטה בגוף דרך מערכת ההנפשה.
(מרידיאני ה-qiao mai קשורים לעיניים ביכולת להעצם או להיפתח, היכולת התפקודית, בעוד מרידיאן ה-du mai מחבר אותנו ליכולת לשלוט במערכת,  בסיוע שלו לקיסר, הלב, שממלכתו תתפקד כראוי).
נקודת הבחירה הראשונה שלי בטיפול הייתה du4 ming men במטרה שתסייע לו להתחבר אל אותו כוח פנימי, לפתוח לו פתח לראות מהו אותו מסר פנימי שעליו להקשיב לו ולפסוע לאורכו.

אך על מנת ליצור איזון בתוך המערכת והשלמת מעגל ראיתי חשיבות רבה להתייחס לאותו מעגל מיקרו קוסמי אשר יוצרים יחדיו שני המרידיאנים החוצים  מרידיאן ה-ren mai , ומרידיאן ה-du mai.
בחיבור הראשוני (הקיים כבר בחלוקת התאים הראשונית ברחם) של מרידיאן   du mai ומרידיאן
ren mai טמון כוח עצום, אל מול כוחו של du mai לאגד את כל ה-yang, לאזן ולהחזיר דברים אל מסלולם הטבעי, עומד כוחו של ה – ren mai הטמון ברכותו, ren  משמעותו לשאת, לקחת את עולו  של משהו, להיות אמין- שניתן לסמוך עליו,  מרידיאן זה מאפשר את היכולת לשאת בעולו של המשא,  כדי להביא את הפוטנציאל האישי של כל אדם לידי מימוש אנו זקוקים גם ליכולת להתמודד עם הדברים אשר יעמדו בדרך, מרידיאן  ren mai  מאפשר לעוצמת  ה-du mai להתממש:
"Only from the depths of earth that something can rise up and move towards heaven"*

זוהי המהות של החיבור בין מרידיאנים אלו, במקרה זה בו מאיר הסובל מעודף ותקיעות בזרימה של האנרגיה היאנגית, וחוסר החיבור אל חומר ואדמה, דווקא החיבור אל ren הקשור אל חומר, דם וצורה גשמית, יועיל עבורו להתחבר אל עולם של צורה וחומר, וכך ייווצר חידוש של החיים בתוכו.

"The yang and qi are associated with 'no form'
but the yin, the blood and the construction of a new life and renewal of life
are concerned with shape and form"**

הנקודה אשר בחרתי לדקור בטיפול זה הייתה ren4 – guan yuan – בגלל מיקומה בקו הרוחב לנקודה du4 השער אל המקור (yuan) שתיהן יחדיו יתחברו אל המקום המסתורי בו נוצרים חיים חדשים, ויביאו לחידוש אנרגיית החיים של מאיר.

טיפול זה היה משמעותי בתהליך אותו עברנו מאיר ואני יחד, אחריו ראינו שינויים שהלכו והתבהרו עם הזמן, כיום מאיר מנתב את היכולת שלו ברעיונות אסוציאטיביים, לפרויקטים אותם הוא מנסה לפתח, הדרך אמנם ארוכה אך הוא מצליח להמשיך לעבוד באופן סדיר מבלי ליפול לאי עשייה, או "קיפאון" מעשייה (כך הוא הגדיר זאת). למרות שלא כל רעיון מגיע למימושו הסופי, הוא אינו נופל חזק מטה ומתחיל לטפס במעלה ה"סולם" בכל פעם מחדש, יכולת הדיבור שלו השתנתה, הוא נחוש בעשייתו ומתחיל לראות תוצאות גם ברמה של היכולת לכלכל את עצמו ואת משפחתו.

הגהה ועריכה: תמי ברקאי

תמונה: freeimages.com/Jacek Podsiadlo

לקריאת חלק א של המאמר כאן.

המחברת:
שרון חסיד-אדמוני  Dip.Ac
מטפלת ברפואה סינית עתיקה
דיקור, טווינה ותזונה מקרוביוטית
sharon.a.hassid@gmail.com

בבליוגרפיה:
– Claude Larre and Elisabeth Rochat De la Vallee  – The eight exstraordinary meridians, monkey press 1997

(* עמ' 29)
(** עמ' 90)

– Claude Larre and Elisabeth Rochat De la Vallee – The seven emotions, monkey press 1996.

– Heiner Fruehauf – Six confirmations diagnostics in context.

-Heiner Fruehauf – The lung and the tiger image : an example of decoding the symbolic record of Chinese medicine

– Mantak Chia and Maneewan Chia- Fusion of the five elements 1. Taoist inner alchemy series.  Healing Tao Books.
1 )  סדנה בישראל 2007 , אלמנט המים , Elisabth Rochet De la Vallee.

Total
0
Shares
כתיבת תגובה
Related Posts