הצ'י השמיימי

השפעות שונות על האדם תחת השמיים
הצ'י השמיימי

מאמר זה עוסק בהיבט שהיה נדבך שכיח בימי עבר ברפואה הסינית. כיום האדם הממוצע אינו מודע במיוחד להשפעת התקופה בשנה או אפילו השעה ביום, על מצבו הגופני ונפשי. ידוע כי בסין העתיקה ייחסו משקל רב לצ'י השמימי ולכן סביר להניח כי גם הרפואה הושפעה מחשיבה זו. סברה זו תואמת את החשיבה הקורלטיבית שיסודותיה הונחו בתקופת שושלת Han ומרמזת לכך שבריאוּת תושג רק כאשר הגוף מתואם עם הנעשה בקוסמוס. מכאן נבע הצורך באפיון איכויות הקוסמוס בכל עת.

תנועת גרמי השמיים העסיקה את כל עמי העבר וסין אינה יוצאת דופן בכך. המניע העיקרי מאחורי חקר המאורעות השמימיים היה הצורך הקיסרי בחיזוי מדויק של הזמן. צורך זה נגזר מתוך הטקסיות שעטפה את התרבות והשאיפה להתנהל בסנכרון עם השמיים. Sun Simiao, במאה ה-7, מביא לידיעתנו את הנדרש לדעתו מן המטפל הנעלה:
"…With regard to the Five Phases, astrological positions, and the celestial patterns of the Seven Luminaries [either the sun and moon and five planets, or the seven stars of the Big Dipper – Sabine Wilms], he must investigate these in depth as well."

אישוש ראשוני לעובדה כי הצ'י השמימי נלקח בחשבון על ידי רופאי העבר ניתן לראות כבר בחלקו הראשון של ה-Neijing . פרק 22 של ה-Suwen סוקר את החוקיות והקשר בין אברי ה-zang ובין עונות השנה, לדוגמה: "The heart is in control of summer, during which the hand Shaoyin and Taiyang should be treated ", הלא הם מסלולי ה-SI וה-HT שמהדהדים אש ברמת ה-Man ולכן קורלטיבים לאנרגיית הקיץ. בפרקים נוספים ב-Suwen ו-Lingshu מוצג קשר בין האנרגיה העונתית והטיפול הניתן.  פרק 26 של ה-Suwen אף מציין שהמטפל הנעלה "[לוקח בחשבון]…אם הירח נמצא במצב מולד או מילוא" שכן על פי אותו הפרק מצב הדם (xue) וזרימת ומיקום הצ'י מושפעים בהתאם. בפרק 69 ב-Suwen אף מוצג הֶקשר בין מצבו הבריאותי של מטופל ונִרְאוּתם של כוכבי הלכת בשמיים. האזכורים לעיל מצביעים על קשר מובהק בתפיסה בין מצב הגוף ומצב השמיים בתקופת ה-Neijing.

Wuyun Liuqi
אל תוך הרפואה השתלבה גם התייחסות לשנה, חודש, יום ושעה. אם כי לא ברור באיזה שלב החלו להשתמש בשיטת ה-Ganzh 干支, (הגזעים השמימיים והענפים הארציים) למניית החודש והשעה, עצמות ניחוש משושלת Shang 1600BCE-1046BCE מעידות כי כבר אז השתמשו בשיטה זו למניית ימים. מאוחר יותר, בשושלת Han  השָנים נקשרו למחזוריות כוכב הלכת צדק ונמנו גם הן ב-Ganzhi.  מתוך אופן חשיבה זה התפתחה דוקטרינת ה-Wuyun Liuqi 五運六氣  – 'חמשת התנועת וששת סוגי הצ'י', או בקצרה Yunqi.

תיאוריה קוסמולוגית זו בוחנת את ההדדיות בין לוח השנה המסורתי בסין (המונה שנים על ידי גזע-ענף במחזורים של 60) חמשת הפאזות (אדמה, מתכת, מים, עץ, אש) וששת האיכויות האקלימיות (קור, רוח, אש, חום, לחות ויובש) ומאפשרת לדעת איזו איכות אנרגטית שלטת בכל שנה ועונותיה. ישנם חוקרים שמאמינים שה-Yunqi התפתחה עוד בתקופת שושלת Han ויש שסוברים כי תיאוריה זו התפתחה רק בתקופת שושלת Tang 618-907.

האחרונה נתמכת על ידי העובדה שבשנת 762 פרסם הדאואיסט Wang Bing 王冰 מהדורה של ה-Suwen כאשר חידושו העיקרי היה  שבעה פרקים שלטענתו נגנזו על ידי מורו. פרקים אלו, אשר ממוספרים 66-71 ו-74 בעריכה המודרנית של הספר, עוסקים בתיאורית ה-Yunqi. הופעת הבכורה המתועדת של ה-Yunqi בתוך הרפואה באופן מסודר היה בשושלת Song הצפונית (960-1127) כאשר רופא בשם Liu Wenshu 劉溫舒 פרסם ב-1099 ספר שעסק מפורשות ביישום של רעיונות אלו באבחנה וטיפול, בעיקר ברפואת הצמחים. הקיסר Huizong )徽宗) משושלת Song אשר תמך בדאואיזם ובמחקר הרפואי, העלה את קרנה של התיאוריה ואף הנחה כי תלמידי רפואה ילמדוּה ויבּחַנו עליה. ההתייחסות ל-Yunqi הטביעה את חותמה על הרפואה בתקופת Jin-Yuan (1115-1368) העוקבת וניתן לראות את השפעתה על רופאים בולטים כגון Zhang Yuansu 張元素 ותלמידו שלימים הפך מוכר יותר,  Li Dongyuan 李東垣 שדן בנושא ב-Pi Wei Lun 脾胃論.

Ziwu Liuzhu
את היכרותנו עם תיאוריה זו אנו חבים למחבר של ה-Zhenjiu Da Quan 針灸大全 שנכתב ב-1439, ואשר אימץ את תוכן הספרZiwu Liuzhu Zhen Jing  子午流注針經 שפורסם 300 שנים קודם לכן ולא שרד עד ההווה. תיאוריית ה-Ziwu Liuzhu 子午流注 מוכרת באנגלית כ-'Zi & Wu Ebb & Flow' וגם 'Midday-Midnight Point Selection', או לחלופין 'גאות ושפל של ה-Ziwu'.Zi ו-Wu הינם הענפים הארציים של ה-Gallbladder וה-Heart, הענף הייני והיאנגי ביותר בהתאמה, והביטוי מרמז כי נעשה שימוש במחזור זרימת הצ'י על פי הסדר הצירקדי (היומי) המוכר (…liv, lu, co, st, sp, ht, si, וכו'…). התיאוריה חובקת מספר שיטות כאשר הבסיס המשותף נשען על הרעיון שזרימת האנרגיה בגוף מעצימה ומיטיבה את השימוש בנקודות על פי תלות ביום ובשעה בו מתבצע הטיפול.

לעומת ה-Yunqi שבחנה את אנרגיות השנה/עונָה ונוצקה אל תוך הרפואה  רק לאחר תֵאורהּ, ניתן לומר כי ה-Ziwu Liuzhu נולדה מתוך הרפואה והתייחסה לאנרגיות ברמת היום והשעה בהקשר ישיר לדיקור. נוסף על כך, בעוד שהראשונה נושאת זיקה לרפואת הצמחים, האחרונה ישימה לדיקור בלבד. נאמר כי שיטה זו הייתה מקובלת מאוד למשך תקופה ארוכה בהיסטוריה ואף גילו בה התעניינות במהלך תקופת הממשל הקומוניסטי המודרני בסין.

Stems & Branches
בקפיצת זמן משמעותית אל העבר-הלא-רחוק, הופיעה בשלהי המאה ה-20 שיטת דיקור שהתייחסה בטיפול אל ה-Four Pillars של המטופל, רעיון שנשאב מהאסטרולוגיה הסינית. בשיטה זו מסמנים את תאריך הלידה של המטופל כצירוף של Ganzhi לכל אחד מארבעת עמודי הגורל; השנה, החודש, היום והשעה. ישנו תיעוד רב של רעיונות אלו בתור שיטת חיזוי אסטרולוגית כאשר האסכולה הנפוצה לשימוש עוצבה סופית על ידי Xu Ziping  徐子平 בסוף האלף ה-1 לספירה. יחד עם זאת, העדות ההיסטורית הראשונה למיזוג ה-Four Pillars עם הרפואה מופיעה רק כאלף שנים מאוחר יותר כאשרDr. Johannes Diedericus van-Buren מחליט לפתח היבט יישומי לתיאורית ה-Ganzhi, המקבלת את הכינוי הלועזי 'Stems & Branches', אותה הוא פוגש לראשונה בקוריאה ב-1974. בדומה לאסטרולוגיה הסינית, שיטתו של Van-Buern בוחנת את ארבעת עמודי הגורל של המטופל ומתווה קווים מנחים באשר לטיפול המיטבי לאותו אדם בהתאם לאנרגיות הקוֹנְסטיטוּצְיוֹניות שלו.

מעניין לציין בהקשר זה כי ב-Neijing, בשונה משיטתו של Van-Buren, ניתן להבחין שהגזע השמימי מובא בעקביות בהקשר ליום (ולא לשנה) ומתייחסים בעיקר לאספקט הדינאמי שלו (קרי, אספקט העץ של GB, לדוגמה, ולא האדמתי שבו). הבחנה זו תואמת:
א.    את העובדה שצוינה כי השימוש בשיטת ה-Ganzhi למניית ימים קָדם בכאלף שנים את השימוש בזה למניית השנים.
ב.    את שיטת ה-Four Pillars האסטרולוגית כפי שכונן אותה Xu Ziping 徐子平, בה מודגש האספקט הדינאמי של הגזע וכמו כן בוחנים לעומק את יום הלידה ולא את שנת הלידה.

לא מצאתי עדויות לשיטת ה-S&B מחוץ לשושלת היוחסין שהחלה על-ידי JD van Buren והמידע המועט שקיים אודות שושלת זו לוקה בחסר. להבנתי, כאשר אדם שאינו שייך לשושלת זו דן בשיטה המכונה Stems & Branches, הכוונה הינה למעשה לשיטת Ziwuliuzhu. באשר לתפיסה הלכאורה חד משמעית כי המהפכה התרבותית שהתרחשה בשנות ה-60' השמידה תורה נשכחת זו מדפי ההיסטוריה בסין, Dr. Wang Juyi מציין:
"… In the 1970's… foreigners came to me wanting to study midday-midnight point selection (zi wu liu zhu), five periods and six qi (wu yun liu qi) and the Daoist spiritual turtle tradition (ling gui ba fa). We studied some of these acupuncture styles as part of our training back in the 1950's… It's a misconception, in my opinion, to say that the communist party conducted an active campaign to 'remove superstitions' from Chinese medicine in the early stages of developing the system that we now call 'TCM'… In the 50s, we studied with teachers who taught the detailed methods for determining the 'open' point in the midday-midnight theory while other teachers discussed the possibilities for using the five periods and six qi to predict in advance the onset of illness and to guide herbal treatment. These ideas were very prevalent in the early decades of the Beijing University of TCM and, in fact, there are still official textbooks today on some of these subjects."

לפני עליית המפלגה הקומוניסטית לשלטון בסין בשלהי שנות ה-40 של המאה הקודמת, שלטה מפלגת Kuomintang הדמוקרטית. בתקופת שלטונה הקצר יחסית של זו, הושמעו טענות רבות באשר לנחיתות של הרפואה המסורתית אל מול זו שהתפתחה במערב. מחד, בשלב מאוחר השתדל Mao Zedong להעלות את קרנה של הראשונה לצד האינטגרציה של הרפואה המערבית בסין ואף סוברים כי הוא עצמו טופל בהצלחה בדיקור. מאידך, היחס כלפי הרפואה המסורתית היה אמביוולנטי וזיגזג לאורך השנים באופן בוטה, מאפיין בולט באופי ההנהגה של Mao, וכך מוצאים הצהרות כגון: "Old doctors, circus entertainers, snake oil salesmen, and street hawkers are all of the same sort." התקיימו בזמנים שונים לצד הצהרות מהסוג "Chinese medicine is agrand cache of knowledge that we should actively bring to light and further evolve" להבנת המחבר וכפי שעולה מדבריו של Dr. Wang, לתוהו ובוהו שהתרחש בעקבות מדיניות הקומוניזם הייתה השלכה עצומה על נופה של הרפואה הסינית, אך למרות הפגיעה הגלויה והצורמת לעין, הפוטנציאל להתחדשות עודנו קיים.

היבט אחרון אשר חשוב להביא לתשומת ליבו של המטפל-בן-זמננו המבקש להתייחס לזמן הדיקור על פי תיאוריות קיימות, הוא שלוח השנה הסיני עבר מעל 100 רֶפורמות בהיסטוריה המתועדת. כך לדוגמה ראש השנה בשושלת Han חל בסמוך לנק' היפוך החורף (Winter solstice, בדומה ללוח הגְּרֶגוֹרְיָאני) בחודש שנשלט על ידי הענף הארציHai 亥, המקושר לאיבר ה-Triple Burner) עד לרפורמה ב-104לפנה"ס בה חזרו לציין את המועד בחודש שנשלט על ידי  הענף הארציZi 子, המקושר לאיבר ה-Gallbladder כנהוג בשושלת Xia 夏, 2070BCE–1600BCE. השינוי כדוגמתו של המוזכר הוא בעל השלכה פילוסופית בלבד, אך רק ב-1990 לדוגמה תיקנו טעות שנגעה למניית חודשים בשנת 2033, שתהיה שנה מעוברת; מקור הטעות נבע מרפורמה שביצעו הישועים ב-1645. שאלה מהותית שעולה בעקבות ריבוי הרפורמות היא אם נשמרו במדויק מחזורי ה-Ganzhi לאורך השנים שכן השיטות שהוצגו בחלק זה תקֵפות כיום אך ורק בתנאי שהתקיימה המשכיות רציפה ותקינה בין מחזורי הזמן והאיכויות האנרגטיות שמִיפּו בימי עבר ועד להווה.

עם היחשפותה של סין לתרבות המדעית המודרנית, לא כל שכן במפגשהּ של רפואה זו עם ארצות המערב, גישות שכאלו נתפסו כארכאיות. בגלל הקושי של התודעה המטריאליסטית לעכל את ההיתכנות של תיאוריות אלו, הן הפכו כיום לנדבך איזוטרי של הרפואה.

העולה בברור מן הכתוב הוא שאותה תרבות שיצרה את רפואת הדיקור וצמחי המרפא, התייחסה לצ'י השמימי בתוכו התנהל הטיפול ואף להשפעתו של זה על הקונסטיטוציה של האדם בו מטפלים. נדבך זה של הרפואה הפך היום לאזוטריקה ברפואה הסינית, ומהווה חלק שמטפלים 'מתקשים לבלוע'. קשה יהיה לקבוע מה הוביל למצב הזנחה זה ללא מחקר ממוקד בנושא אך על אף חלקו הוודאי של המשטר הקומוניסטי הסיני בעניין דיכוי השימוש בצ'י השמימי, יש מקום לתהות גם על חלקו של אורח החיים, והאדם המודרני, שכן אנו לא חווים באופן מוחשי את נדבך זה של החיים. אלו, כמובן, לא מעידים שאין טעם בשיטות שיושמו בעבר ברפואה הסינית.

הגהה ועריכה: תמי ברקאי

תמונה: freeimages.com/Rados³aw Grabowski

המחבר:
תום פליישר
מטפל ברפואה סינית
tomasfly@gmail.com

 

ביבליוגרפיה
Qianjinfang vol.1 "Professional Practice of the Eminant Physician" / Wilms Sabine. // Sun Simiao, God of Medicinals and Master of Nurturing Life. – http://www.facebook.com/note.php?note_id=145637135487300.
The Mathematics of the Chinese Calendar / Aslaksen Helmer.  : National University of Singapore.
A Study of Daosit Acupuncture & Moxibustion / Liu Zheng-Cai and Hua Ka.  : Blue Poppy Press, 1999.
The Evolution of Chinese Medicine Song dynasty, 960–1200 / Goldschmidt Asaf.  : Routledge, 2009.
The Treatise on the Spleen and Stomach: A Translation of the Pi Wei Lun / Li Dong-Yuan and Flaws Bob.  : Blue Poppy Press, 2004.
Optimum Time for Acupuncture, A Collection of Traditional Chinese Chronotherapeutics / Liu Bing-quan.  : Shandong Science and Technology, 1988.
Applied Channel Theory in Chinese Medicine Wang Ju-Yi's Lectures on Channel Therapeutics / Wang Ju-Yi and Robertson Jason.  : Eastland Press, 2008.
In the Footsteps of the Yellow Emperor: Tracing the History of Traditional Acupuncture / Eckman Peter.  : Cypress Book Company, 1996.
Chinese Medicine In Crisis: Science, Politics, And The Making Of “TCM” / Fruehauf Heiner // Classical Chinese Medicine. – http://www.classicalchinesemedicine.org/2009/04/chinese-medicine-in-crisis-1/.
Heaven and Earth in Early Han Thought: Chapters Three, Four and Five of the Huainanzi / Major John S..  : State University of New York Press, 1993.
J D van Buren in his own words / Hill Sandra.  : European Journal of Oriental Medicine, 2003. – Vol. 4.

Total
0
Shares
4 comments
 1. יפה מאד!

  בנוגע ל Liu Wenshu 劉溫舒, כמה עשרות שנים אחריו הלין ליו וואן-סו על תוכן הספרים שפורסמו בסין עקב היותם שירי הלל הכתובים בשפה לא ברורה ואינם מספיק מכוונים לשימוש קליני. ליו וואן-סו מאד הושפע מרעיון התנועות והצ'י ופירט עליו בספריו השונים בנסיון להפוך את התוכן לשימושי יותר בטיפול הקליני.

  לטעמי, הקרדיט שניתן במאמר לג'אנג יואן-סו (Zhang Yuan Su) על התיחסותו לתנועות והצ'י היה צריך להיות מכוון דווקא לליו וואן-סו (Liu Wan Su) מכיוון שהחומר העוסק בתנועות והצ'י בספרו של ג'אנג (הספר 医学启源 Yi xue qi yuan) הוא בעצם העתקה של החומר שכתב ליו וואן-סו. (ג'אנג העריץ את ליו וואן סו).

 2. שלום ניצן,
  אמנם באיחור-לא-אופנתי (משום מה שרתי האינטרנט בטיוואן לא אוהבים את האתר הזה, על לכן אני לא מצליח להיכנס אליו). מודה לך על התגובה העניינית.
  על אף שאני מניח שמתוך הדמיון בשמות רוב הקוראים לא ישימו לב בכלל שמדובר בשני רופאים שונים, אני שמח על הדיוק בדברים שהבאת.

  שיהיה שבוע טוב,
  תום.

 3. בחידוש הויזה האחרון שלי הודעתי להם חד-משמעית שאם הבעיה לא תיפתר לאלתר תוך שנתיים, אני עוזב. הם אמרו בסדר.

כתיבת תגובה
Related Posts