שנת Geng Zi- עכברוש מתכת

חגיגות שנת Geng Zi- עכברוש מתכת מתחילות ב- 25.1.20
שנת עכברוש מתכת

ב-25.1.2020 תיפתח השנה הסינית החדשה, שנת GENG ZI, ובשמה העממי: שנת עכברוש מתכת. השם הסיני מתייחס לשמות הגזע השמימי והענף הארצי שמנחים את השנה, וכך בהתאמה, המתכת קשורה לשמים והעכברוש לארץ. כמידי שנה, הבנת משמעותם מתחילה בהיכרות עם המאפיינים השמימיים והארציים של הגזע והענף, שהינם חלק ממכלול קוסמולוגי, שמתבטא באמצעות מחזורי 5 התנועות ו-6 הצ'י.

הגזע GENG הוא השביעי במחזור הגזעים, וביחד עם הגזע השמיני XIN, הם מביאים לידי ביטוי תהליך של טיהור והפקת ערך. העיקרון שמנחה את התהליך הוא הכרה בעובדה שמחזור החיים מתחיל בלידה ודחף לחיות ולהתפתח, ממשיך בגדילה, שגשוג ושפע, מתוך כך התמרה אשר חושפת ערך חבוי וחדש, שהינו חומר הגלם להגשמת הייעוד של החיים. דוגמא פשוטה לכך היא הניסיון שאנו צוברים עם הזמן, בזכות השימוש באנרגיה המולדת. ג'ינג-יואן מגיבים לכוונת ה-SHEN ומהווים את השורש ליכולת הפיסית להיות ולפעול בעולם. עם הזמן הם מתמעטים ואת מקומם תופס הניסיון המצטבר. זהו חומר הגלם להתפתחות ה- SHEN. כאשר אנו יודעים להפיק ממנו את העיקר והחשוב, מתרחשת התמרה ואנחנו משתנים ומתפתחים. הגזע GENG מתחיל את תהליך הפקת העיקר, שיש בו זיהוי הערך וניפוי המיותר. הסימנית GENG מתארת זוג ידיים שאוחזות נפה ונמצאות בתנועה. פעולת סינון והפרדה של היקר מהמיותר, שיש בה הכרה בערך החיים ושימורם, כמו גם ביטוי למיומנות שהתפתחה לאורך הדרך. הפעולה הזו נושאת גם משמעות של לאסוף בחזרה את הרווח והיבול, שצמח בעקבות הפעולות שנעשו בשלבי המחזור הקודמים. שיקוף של עקרון הצדק שמנחה את החיים, והקשר שבין פעולה ותוצאה.

גזע הוא דרך סימבולית לתאר השראה וכוונה שמקורה בשמים. האיכות שמאפשרת את הגשמת ההשראה בעולם המוחשי, היא התנועה הגדולה/שנתית. בשנות GENG התנועה הגדולה היא מסוג מתכת בסימן עודף. מאחר והגזע /השראה שמימית, מתאר בעצמו השראה מתכתית, החבירה לתנועה גדולה מסוג מתכת, מדגישה עוד יותר את הביטוי הזה, ולובשת צורה דרך מעגל 5 הפאזות, וציר הבקרה של מתכת על עץ.

פרק 69 בקאנון השאלות הפשוטות מתאר זאת כך:
בשנה של מתכת עודפת, היובש שורר בכל
הכבד (שהינו עץ) מקבל רוע
האנשים סובלים מכאב מתחת לשני צדי הגוף ובבטן התחתונה
העיניים אדומות וכואבות
ובקאנטוס מתפתחים כיבים
האזניים חרשות/אינן שומעות דבר
אם חומרה והרג חמורים מאוד
אזי הגוף כואב ויש רוגז ותלונות
כאב חזה שמושך את הגב
יש מלאות בשני צדי הגוף וכאב שמושך את הבטן התחתונה
כוכב ונוס (נוגה) מתואם/מתכתב מעל

התוצאה של בקרה חזקה של המתכת על העץ, מגבילה את תנועת הפריצה והפרישה של הכבד וכיס המרה, והצ'י לאורך המרידיאנים שלהם נדחס, נתקע ומתחמם. לאורך זמן היובש פוגע גם ברמת הדם של הכבד, וכך החום במערכת מחריף והזנת הדם לגוף כולו נפגעת. כהמשך למגמה זו, מעגל 5 הפאזות ששואף לחזור לאיזון יוצר תגובה המכונה "נקמה". האש, בת העץ, שנמצאת בעמדת בקרה ביחס למתכת, צפויה להתגבר וכך להחליש ולמתן את התנועה המתכתית. במצב כזה, רמת הדם שנפגעת מיובש עשויה להיפגע בשנית מהחום וזה עשוי להתלבות עוד יותר. מועד ה"נקמה" הצפוי הוא מסביבות תחילת אפריל ועד אמצע יולי.
הענף הארצי ZI, שייך לצפון ולעונת החורף. הוא הראשון במחזור הענפים, ומסמל את לידת החיים החדשים מתוך הסטאטיות החורפית.

הסימנית Zi
הסימנית ZI מתארת תינוק שזה עתה נולד, עטוף ומוגן. המהות היא תמצית ההתחלה. טוהר וראשוניות, עליהם יש לשמור ולהגן לטובת התפתחות החיים, במחזור החדש שנפתח כאן. מחזור הענפים משקף את התנועה המעגלית של היאנג בטבע, בין איחוד להיפרדות/התרחקות. מתוך האיחוד שבין יין ויאנג, שמתרחש בחורף, נוצרים חיים חדשים שנולדים לעולם, היישר מתוך נקודת ההיפוך שבין שיא היין להתחלת היאנג. ZI מסמל את הלידה הזו, ונושא בקרבו את איכויות ההתחלה. פוטנציאל אין סופי, טוהר, חיבור ישיר למקור ממנו הוא נולד ועימו ידיעת המהות, כיוון ראשוני, דחף לחוות, כמו גם נאיביות, פגיעות וצורך בתחושת ביטחון, שמאפיינים את הרך הנולד. האיבר שמתואם עם שלב זה הוא ה-GB, שמביא אל התהליך את איכות הלידה הראשונית של העץ, קשר ישיר עם צ'י המקור של הכליות, שהוא הבסיס להחלטה על כיוון נכון, שיגשים את כוונת ה-SHEN והלב שהופכי ל-GB במחזור ובשעון. הוא מוציא לפועל את הכוונה המקורית של הלב, באמצעות העץ שניזון מצ'י המים, וכך מתווך בין מים-יין ואש-יאנג, ומביא את החיבור ביניהם אל חיי היומיום.

הקסגרמה FU
ההקסגרמה שמתואמת עם ענף זה, היא FU. השם מתורגם כחזרה, לידה מחודשת, ומתייחס ליאנג שמופיע מחדש, בתחתית ההקסגרמה, מתחת לחמישה קוי יין. (בשנה הקודמת שלט הענף HAI שמתואם עם הקסגרמת KUN המורכבת משישה קווי יין, ולכן FU מתארת את שיבת היאנג אל החיים מתוך היין הגדול). ה-I JING מתאר את החזרה כסימן לאופטימיות, ומציין ש"חזרה היא דרך השמים". זוהי סימבוליקה לכוח החיים (יאנג, אור) שנע באמונה ודבקות במטרה וכך יוצר את התנועה המחזורית של החיים כולם. היא מתארת התמרה טבעית מיין ליאנג, כאשר הדגש בה הוא שההחלטה להתחיל נעשתה. כהמשך לכך, ספר התמורות מזכיר שכל דבר חדש צריך להיות מטופל ברכות והתחשבות. לאחר שיבת היאנג נחוצה מנוחה, כי הזמן הוא שיא החורף, ויש לטפח את הפוטנציאל היקר, לקראת היציאה אל החיים בשני השלבים הבאים. בסין, שיא החורף שמתואם עם הענף ZI, נחשב לזמן מנוחה-שימור וטיפוח היאנג.

בהקשר למהות ההקסגרמה, נכתב בספר התמורות: "חזרה היא גזע האופי/אישיות" (הכל מתפתח ומתעצב על פי ועל גבי הצורה הראשונית)
"חזרה היא קטנה אך שונה מהדברים החיצוניים
חזרה, מובילה לידע פנימי"
(היא נסתרת מן העין, ומחוברת למקור ולליבה, ללב ולכליות).
לידת היאנג והחיים בשיא החורף ובעומק האדמה, מסמלת את ההיפוך מיין ליאנג, והיא תוצאת האיחוד שראינו בענף השנה הקודמת. אל המקום הזה נכנס גם צ'י מנהל השמים-SI TIAN שצמוד לענף ZI. שאו יין שנושא את צ'י החום ומצית את התהליך עליו מבשר הענף. השפעת מנהל השמים חולשת על החצי הראשון של השנה, ואז מפנה את מקומה לצ'י שנובע מן הארץ-ZAI QUAN יאנג מינג-יובש-מתכת. כך, בשנת GENG ZI מנהל השמים יווסת במידה מסוימת את השפעת התנועה הגדולה מתכת של הגזע, וגם יתרום לעליית החום במועד ה"נקמה" שהוזכר. כהמשך לכך, במחצית השנייה של השנה, צ'י ZAI QUAN יחבור לתנועת המתכת, ובמיוחד בסתיו, שעקב כך צפוי להיות מתכתי מאוד.

סמל העכברוש
סמל העכברוש נגזר מאיכויות הענף הארצי ZI (צפון, חורף, קשר עם השורש העמוק ועם היבט הראשוניות ואיכויותיה) ושני הצ'י שמלווים אותו-שאו יין-חום ויאנג מינג יובש מתכת. הוא חכם (מחובר למים), אופורטוניסט (מזהה הזדמנות פז ונע אליה כמו עץ), בעל תחושות בטן חזקות ויכולת לחוש את הנסתר (חיבור לעומק), וככזה שמסמל את ההתחלה, יש בו המון התרחשות פנימית וכוח חיות חזק, שהופך אותו לחוקר בלתי נלאה, שמתקדם ומתפתח. צ'י שאו יין מדגיש בו את הקסם האישי, אינטליגנציה, דמיון ותשוקה לעשייה וחוויה, בעוד שצ'י יאנג מינג יודע להחזיר את הערך שהוא מביא לחיים פנימה, ולהקנות לו בסיס חומרי (היבט חיוני לתחושת הביטחון שלו). הוא אינדיוידואליסט מושבע (מספר אחד במחזור) עם צורך מהותי להיות ראשון ומקורי. כאשר הוא מאוזן, יש בו חיבור טבעי למקור ולאמת, עם אומץ להוציא לפועל באופן ספונטני. כאשר הוא יוצא מאיזון, איכויות ההתחלה מקבלות גוון פתולוגי בצורה של פגיעות ופחד מהלא ידוע, צורך מוגזם בתחושת ביטחון (עיטוף מגן), הססנות, כעסים, ביקורתיות, דיכאון ופחדים (צ'י העץ והלידה תקוע במים, ומייצר מנעד רגשי חזק). יש לו את הפוטנציאל של ההקסגרמה FU וכאשר זה אינו מצליח לבוא לידי ביטוי, הוא יוצר רוח במים ופוגע בקשר שבין המים והאש. בשנת GENG ZI השראת המתכת הופכת אותו לחד מאוד (לטוב ולרע), עקשן ונחוש מהרגיל, עם סיבולת ארוכת טווח ויכולת להשלים דברים (העכברוש מצוין בלהתחיל דברים, אבל נוטה להשתעמם מהשגרה של דרך ארוכה. המתכת מביאה את השאיפה לשלמות ואת סגולת ההשלמה).

האינטראקציה בין הגזע GENG והענף ZI מכוונת למספר אפשרויות. כפי שמלמד ספר התמורות, השמים מובילים והארץ עוקבת. GENG מדגיש תנועה ותהליך מתכתי, שמרכזים ומבהיקים את היאנג החדש והפוטנציאל שהוא נושא. על מנת שאיכות הפריצה תתאפשר, כיס המרה צריך להיות מלא ובעל קשר טוב לכליות, ועל האש של שאו יין לבקר את המתכת. במידה וצ'י היובש דומיננטי, דם הכבד מועד לפגיעה שתפר את האיזון במעגל 5 הפאזות. במצב כזה, חשוב לאפשר לאדמה לחדש את דם הכבד ואת רמת הלחות בגוף, וכך לרכך את הנוקשות שהיובש יוצר ולהרוות את האדמה ממנה העץ פורץ. אפשרות נוספת ליחסי הגזע והענף, יכולה להיות שהמתכת תרסן מדי את העץ, ותקשה על לידת היאנג. זה יכול להתבטא בעץ תקוע וחום פנימי, עץ תקוע עם התפרצויות אגרסיביות תקופתיות, או עץ תקוע ואש כבויה (במיוחד בתחילת האביב ולאורך הסתיו). בשלושת המקרים הרפיית המתכת (ובהתחלת האביב גם מים וקור של טאי יאנג) תאפשר לפוטנציאל של ZI מרחב ביטוי והגשמה. מאחר וכושר ההתאוששות והדחף לחיים מובנים בו, הוא יצא לדרך ותוך כדי גם יאושש את האש.

המחבר:
איל מצרי– דורון
מטפל ומרצה לרפואה סינית
renchinet@yahoo.com

Total
27
Shares
כתיבת תגובה
Related Posts