שנת Wu Xu- כלב אדמה

חוגגים את תחילת שנת Wu Xu- כלב אדמה: 16.2.18
שנת Wu Xu- כלב אדמה

הקדמה
שנת 'כלב אדמה', Wu Xu בסינית, על שם הגזע והענף המנחים אותה, תיפתח ב- 16.2.18.
הצ'י והתהליכים האנרגטיים שמאפיינים שנה זו נובעים ממספר גורמים. הגזע Wu ומקומו המיוחד במחזור 10 הגזעים השמימים, התנועה השנתית אש עודפת שחוברת אליו, הענף הארצי Xu ומקומו המיוחד במחזור 12 הענפים הארציים ובתנועה המעגלית של אנרגיית-החיים בין איחוד והיפרדות, וצ'י מנהל השמיים טאי יאנג-מים-קור שצמוד לענף זה. הגזע Wu הוא החמישי ברצף 10 הגזעים. ביחד עם גזע 6 הם מהווים את מרכז המחזור ומתפקדים כמרכז שמהווה את ההשראה השמימית והראשונית לפאזת האדמה (שמנחה סמל הכלב של השנה החדשה).

הגזע Wu
בתוך המחזור הגדול, 5 הגזעים הראשונים משקפים תהליך יאנגי של התפתחות פוטנציאל ו-5 הגזעים הבאים משקפים את השימוש בפוטנציאל הזה, באופן מוחשי, על-ידי פעולות ארציות שמזוהות עם החיים על פני הארץ, מכירות בערך השמיים ומצמיחות את האדם מהארץ מעלה לכיוון המקור השמיימי. הסימנית Wu- מציגה את יד ימין שאוחזת במגל / מכשיר לחיתוך. 4 הגזעים שקדמו ל-Wu מתארים התפתחות של החיים מלידה ועד להגעה לשיא. השלב החמישי הוא התוצאה, מקום בו קיים שפע רב שניתן לאסוף. הסימבוליקה היא של קציר, הכנה לאיסוף היבול שהבשיל. צד ימין מייצג את המערב: כיוון ההטיה והשיבה של היאנג אל היין.

זה המקום בו ההתפתחות נעצרה והדברים הגיעו לשיא, מה שנאסף כאן יזין את השלבים הבאים. זהו זמן הקיץ המאוחר; הרבה שפע ולצידו עבודה מרובה. האדם עומד בשדה מלא ומשגשג ולפניו עבודה רבה. המסר שמגיע עם גזע זה הוא לפעול ולהשתמש בשפע, ומתוך כך להתפתח. יש כאן פוטנציאל אמיתי וחשוב להשתמש בו. התנועה הגדולה / שמיימית / שנתית שחוברת לגזע Wu היא אש עודפת, והיא הגורם המאפשר את התהליך והייעוד שהגזע נושא. היא מייצגת שפע יאנגי שנחוץ לעבודה שבפתח, מאפשרת התמרה ושינוי מיאנג ליין. על פני הארץ, האש (אש השר) היא ה'דלק' של פעילות האדמה, והגורם שמאפשר התמרה ושינוי. בזכותה יכול הגזע החמישי להשלים את המחצית היאנגית של המחזור, ולהכניס את היאנג אל החלק הייני שיתחיל בגזע השישי. זו סגירה של יאנג על מנת לתת ליין.

על פי פרק 69 של סו-וון, השפעת האש העודפת באה לידי ביטוי דרך ריסון יתר של פאזת המתכת. לדוגמא:

"בשנים של אש עודפת, חום קיץ לוהב שורר בכל (מקום).

הריאות שהן מתכת מקבלות (צ'י) מרושע.

האנשים סובלים ממלריה, קוצר נשימה, שיעול והתנשמות.

יש הצפות דם, יציאת דם ודימומים מלמטה, הגרון יבש והאוזניים חרשות

יש חום במרכז (החזה), בכתפיים ובגב".

פרק 67 בסו-וון מלמד שהביטוי של תנועה עודפת נענה בהמשך ב'נקמה' מצד הבן של הפאזה המרוסנת. כך, בשנת אש עודפת, תתרחש גם נקמה מצד פאזת-המים שישאפו להשיב את ההרמוניה למעגל 5 הפאזות על ידי ריסון האש. צ'י המים הוא קר ומזוהה עם תופעות קיפאון כגון כפור, שלג, ברד, וביכולתו לדכא ולהוריד את האש. מועד הנקמה מתרחש במהלך העונה הטבעית של הבן הנוקם – חורף, או עם סיום עונת התנועה העודפת, כלומר בסוף הקיץ.

הענף Xu
הענף הארצי שמנחה את השנה הוא Xu, הענף ה-11 במחזור 12 הענפים. המחזור הארצי מדגים את התנועה המחזורית של היאנג בטבע, בין איחוד (עם היין) להיפרדות, דרך לידה, גדילה ושגשוג, התמרה, איסוף ואצירה. השלב ה-11 מתואם עם סוף הסתיו, זמן בו היאנג צ'י כבר נאסף והוא על-סף הכניסה לאיחוד עם היין. בשלב זה הדגש הוא על התמרה אחרונה, חיונית ועמוקה, בזכותה הפוטנציאל שנאסף לאורך 10 השלבים הקודמים, יוכל לבוא לידי ביטוי באיחוד שבשלב הבא וכך לעבור אל הדורות הבאים. כדרכה של אבולוציה, השאיפה היא להעביר הלאה את המיטב שיהווה קרקע ונקודת פתיחה לדור החדש. סימנית הענף XU – מתארת כלי מתכתי לחיתוך ועיבוד. זהו זמן של הכנות אחרונות לקראת החורף.  והוא נושא סימבוליקה של ליטוש, הרחקת המיותר שאינו משרת אותנו עוד, וכן חשיפה והשארה של הערך האמיתי שנאסף עד כה. משמעות נלווית הינה 'הרס' הישן אליו התרגלנו, סגירת מעגל ופרידה מהמוכר.

כדי להבין את חשיבות התהליך שמתרחש כאן, חשוב להתבונן בנקודת הזמן והמרחב הזו כחלק מהמחזור השלם. התהליך הזה נעשה על סף הכניסה אל החורף, כאשר היאנג צ'י בהתכנסות ופחות זמין לפעולה. עצם העשייה מעידה על מסירות ואחריות, פעולה ממקום בוגר שמבין את טבע החיים ואת חשיבותו של הרס שמפנה מקום למשהו חדש. יש כאן מחשבה והתחשבות בהמשך המחזור והקרבה עצמית לטובת הכלל ודור ההמשך.

הקסגרמה 23: Bo- קילוף
ההקסגרמה שמלווה את הענף היא מספר 23 בספר התמורות ושמה, Bo מתורגם הן כקילוף, השלה, נשירה, הן כפיצול, ביקוע והן כדעיכה. היא נושאת משמעות של הרס ותהליך של סיום. מבנה ההקסגרמה מתאר 5 קווי יין ומעליהם קו יאנג בודד; בנקודת הזמן בה היין מתגבר ועומד להשתלט על עמדת היאנג. האחרון נדחק לקצה והוא לקראת התמוטטות. ספר התמורות משווה את ההקסגרמה לבית שהגג שלו עומד לקרוס. מאחר ומדובר בתהליך טבעי של התעצמות יין ונסיגת יאנג אשר מוכתב על-ידי חוקי הטבע, האי-ג'ינג מציין שאין זה זמן טוב לעשות בחירות וליזום יוזמות. המסר שמגיע בהמשך הוא לקבל את היין ולהתמסר למה שמגיע. בהשלכה למערך הרגשי זוהי הנחייה לקבלת מה שנמצא בפנים – ביין, לעיתים מודחק וכואב, ולהתמסר לו ולרגש שהוא מעורר, על מנת להשלים חוויה לא פתורה ולעבור התמרה, מתוכה ניתן להתפתח ו'להיוולד מחדש'. לכן זהו זמן התכווננות פנימה והקשבה לקול ולפצע הפנימי. הקילוף שבשם ההקסגרמה מזכיר שהתהליך הזה כרוך בכאב, כמו גם בהשלת המטען הרגשי של זיכרונות טראומטיים. יש בו אקט של חשיפת החבוי והרס לשם התחדשות. קו היאנג העליון שנמצא כאמור על סף קריסה מסמל את אנרגיית החיים ששבה אל האדמה על מנת להפרות אותה, והוא מופיע מחדש שני צעדים קדימה במחזור, בהקסגרמה 24- Fu, שמלווה את סמל העכברוש.

Si Tian: טאי יאנג-מים-קור
אל הענף Xu צמוד תמיד צ'י מנהל שמיים טאי יאנג-מים-קור. מנהל השמים הינו צ'י אורח אשר מלווה את השנה כולה והשפעתו ניכרת במיוחד במחציתה הראשונה. במחצית השנייה הוא עדיין נוכח ברקע, אך המשפיע העיקרי הוא צ'י טאי יין-אדמה –לחות. הופעת שני סוגי צ'י אלה יוצרת מצב בו טאי יאנג-מים קור מרסנת את התנועה השנתית מסוג אש (שמלווה את הגזע Wu) ואת התנועה המוחצנת של היאנג בחצי השנה הראשון (למים צ'י חורף שפעולתו היא אצירה), ובמחצית השנייה, טאי יין מוסיפה את השפעת האדמה והלחות למצב שנוצר. ההנחייה השנתית של צ'י טאי יאנג שמתואם עם צ'י החורף והמים, מכוונת את הקילוף אל העומק ומביאה את היאנג אל מעמקי היין לצורך ההתמרה הפנימית הנדרשת בשלב זה.

הכלב
סמל הכלב משקף את אחד הנושאים המהותיים ביותר בסיפור ובטבע האנושי. הוא קשור באופן ישיר למערך הרגשי ועימו לקשיים, חוויות ותגובות רגשיות שכל בני-האדם חווים באופן יומיומי.
הכלב קשור לכיוון צפון-מערב שמייצג את המעבר משקיעה לאפלה, ונמצא על סף כיוון צפון בו מתרחש איחוד בין היין והיאנג. עונתו היא סוף הסתיו, זמן שמתאפיין בהתגברות הקור והשקט. בהקבלה לכך, במחזור היממה זהו פרק הזמן שבין 19:00-21:00 בו נעלם היאנג והחיים מתכנסים פנימה. הצ'י הקבוע שחולש על פרק זמן זה ועל צפון-מערב הוא יאנג מינג-מתכת-יובש, אשר מכתיב איסוף, כינוס, תנועה פנימה והורדה מטה של אנרגיית החיים-תהליך מתכתי שכרוך בהיטהרות והשלת המיותר לקראת האיחוד הפנימי (של יאנג עם יין) שיתרחש בזמן החורף.

דמותו של הכלב, שנושא את הצ'י המתואר, מסמלת את השער לרבדים נסתרים של הנשמה. הוא נמצא באינספור תרבויות ומיתולוגיות של העולם העתיק, ובכולן נקשר למעבר אל הנסתר והחבוי, לעולם המתים, כמו גם לתפקיד של בן לוויה נאמן ולשמירה על אוצרות חבויים. מוטיב הקשר אל היין והעומק חוזר על עצמו לצד דבקות בצדק ונאמנות לתפקידו ושליחותו. נאמר עליו שהוא מאגד בתוכו את התכונות הנעלות ביותר שיש באדם: מסירות ומוסריות (סיכום תקופת המתכת והסתיו), קשב, אהבה, חמלה, אינטואיציה וחכמה. כמו כן, נאמר שבעומק שלו תמיד מתקיימים חשש, דאגה או חרדה ועל אלה מתבססים כל הדפוסים והאמונות שהוא מפתח והפעולות שהוא נוקט. הצ'י שלו שייך למעבר מהסתיו ומהמתכת אל החורף ואל המים. הוא רואה את סוף המחזור ומודע לכך שהכל בר-חלוף ודבר אינו יציב או בטוח לחלוטין. רעיון הסופיות טבוע בעומק תת-המודע שלו ומתוך כך פעמים רבות נובעים גם פסימיות ופחד מהבאות. ישנה אמרה סינית ש'הכלב נולד זקן ומצעיר ככל שהוא מתבגר'. בהתחלה הוא יותר כבד, נוקשה, רוטן. אחרי גיל 45 מתרכך, מקבל יותר את עצמו והעולם. עם זאת הוא מתמודד עם החיים באומץ ועקשנות, מאוד מודע לחובותיו ואחריותו ודבק בהם. הוא מאוד מוסרי, אחראי ופעמים רבות רציני או רציני מדי. בגלל שהצ'י שלו מכוון פנימה הוא קשוב מאוד לאינטואיציה וללב. יותר מכולם, הוא יודע להבין את בעיות וכאב הזולת: לשים את עצמו במקומו. מעמדה זו הוא גם עוזר בנאמנות ומסירות למי שנתון בצרה (אף יותר משיעזור לעצמו) ולא יצפה לתמורה. ביסודו הוא אידיאליסט (ברמה אישית וחברתית כאחד). לכן, הוא חש לא פעם שהעולם אינו מתאים לו. אגרסיות, תחרותיות, צביעות, דו-משמעות, חוסר-אמינות ודומיהם מקשים עליו להסתגל לנסיבות, להרפות ולחוש במקום הנכון. לכך נלווית תחושת מגננה דומיננטית – כמו כלב שמירה הוא מתקשה לתת אמון בזרים ועשוי לפתח ראיית עולם של שחור ולבן / רעים וטובים / אויב או ידיד. לזכותו ייאמר שעל-אף החשש החבוי מהבאות, הוא אינו נרתע מהתמודדות עם קושי. הוא רגיש ורגשן, אך אינו מראה זאת בקלות. נוקשה עם עצמו, יודע לשאת משא כבד ולהישאר חזק ויציב וגם לתת לסביבה תחושת ביטחון. המפתח לאיזון שלו נמצא ביכולת הקילוף. זו יכולה לבוא לידי ביטוי במתן אמון בזולת והיפתחות לדעות שונות משלו, או דרך שחרור והשלה של מה שהוא נאחז בו. במילים אחרות: היכולת 'להרוס' את המוכר בכדי לפנות מקום לחדש וללידה מחדש. כאשר הוא יודע לקלף ולשחרר הוא יכול להיות חם מאוד, ידידותי ובעיקר מאושר ואוהב.

סיכום
ניתן להיווכח אם כן, כי בין הגזע והענף קיימת 'הסכמה'. שניהם נושאים סימן של סגירת היאנג והכוונתו פנימה אל היין. ההסכמה בין השמיים והארץ מדגישה את המעבר מהחוץ פנימה ואת האפשרות להתמרה פנימית משמעותית. עם זאת, בראי 5 התנועות ו-6 הצ'י חשוב לזכור שני גורמים: השפעת האש העודפת שמלווה את הגזע: חום כללי ועימו ריסון והחלשת המתכת, צ'י מנהל השמיים טאי יאנג-מים-קור, שעשוי לרסן ולמתן את האש מלכתחילה, או לחבור לפעולת הנקמה שיכולה להיווצר במחצית השנייה של השנה. כדאי לקחת בחשבון שאנו נמצאים במקום חם שיש בו חולשה יחסית של היין (מתכת ומים) ולכן סביר להניח שהשפעת האש תהיה דומיננטית יותר, לפחות עד החורף הבא. בהסתכלות גדולה יותר, השפעות הגזע והענף מכוונות לשפע של עבודה פנימית ובמיוחד ברמה הנפשית. התמודדות עם משקעים רגשיים, מקומות וכאבים מודחקים.

סמל הכלב אינו נרתע מירידה למקומות העמוקים ביותר ויודע להתמסר באופן שלם למה שהוא פוגש שם. המערכת שמבטאת זאת באופן פשוט וברור היא מעטפת הלב (שמתואמת עם סמל הכלב ועם הענף Xu) שמחברת אל רמת הלב, מגנה וסופגת זעזועים רגשיים, אוספת טראומות וצלקות לאורך החיים. השייכות לפאזת האש ולצ'י הרוח של ג'ואה יין מאפשרים לה להתמיר את המקומות הללו ו'להיוולד מחדש' מחוברים יותר לעולם ולעצמנו.

הגהה ועריכה: תמי ברקאי

* תמונה: Ken Reid

המחבר:
איל מצרי– דורון
מטפל ומרצה לרפואה סינית
renchinet@yahoo.com

Total
36
Shares
כתיבת תגובה
Related Posts