ריפוי או פיתוי?- שאל את הקיסר!

תגובה לסערה סביב הספר

לאחרונה פורסם באנגליה ולאחר מכן בארצות נוספות בעולם הספר "ריפוי או פיתוי". בספרם, מבטלים ד"ר סיימון סינג ופרופסור אדזארד ארנסט בהינף יד את הרפואה האלטרנטיבית. השניים מתארים מגוון רחב של שיטות בתחום הרפואה האלטרנטיבית תוך ניסיון לחקור ולנתח אותן בעזרת כלים מערביים. הספר מחולק לפרקים ובכל פרק מתוארת שיטת טיפול. בחלקו הראשון של כל פרק מתוארת ההיסטוריה של אותה שיטה, ממה היא התפתחה, מה היו השימושים שלה וכיצד היא באה לידי ביטוי כיום. בחלקו השני של הפרק מתארים השניים מחקרים ומקרים התומכים בגישתם הסקפטית לגבי הרפואה האלטרנטיבית.

ניתן לראות את חוסר האובייקטיביות של הכותבים ולהסיק על עומק מחקרם המוטל בספק בין היתר, לאור משפט המוזכר בתחילתו של הספר: "ישנם, למעשה, שני דברים, מדע ודעה: הראשון מוליד ידיעה השני בורות". בנוסף, יש לזכור כי גם מחקר מדעי הוא אינו הכלי הבלעדי לקביעת אמת אחת. המחקר מושפע מאופן ניסוחן של השאלות, ניתוחן של התשובות ואופן כתיבת המסקנות והצגתן. אלו אותן מסקנות הנתונות להשפעת הגורמים המממנים (כ- 70% על ידי חברות התרופות השונות).
חוסר פתיחותם לצורות מחשבה נוספות, מעידות על קיבעון במחשבתם המונע התפתחות, ואילו אנו, צמאי הידע, חוקרים את העבר בניסיון למצוא עתיד טוב יותר לרפואה המערבית הטובה, אך הלוקה בחסר.

חשוב לזכור כי שיטות הטיפול האלטרנטיביות קיימות אלפי שנים כדוגמת הרפואה הסינית, וכי בדיקתה של שיטה זו בתנאי המעבדה היא בעייתית מאוד. נשאלת השאלה כיצד ניתן להעריך את איכות חייו של מטופל לאחר דיקור סיני המעיד על שיפור ברמת האנרגיה, שינה טובה יותר, פריסטלטיקה טובה יותר, שיפור במצב הרוח, מצב רגשי, מנטאלי וכדומה, שכן אלו הם סימפטומים סובייקטיביים שלרוב אינם ניתנים לבדיקה בתנאי מעבדה.
ניתן להסיק מספרם של המלומדים כי חסרה להם ההבנה בנוגע לרפואה האלטרנטיבית אשר רואה את האדם כמכלול ולפיכך אינה מטפלת במחלה אלא באדם.

כיום, ניתן לראות האצה במיסוד של שיטות אלו. אקדמאים בתחום זה, מבצעים מחקרים רבים המוכיחים את יעילותן ותמורתן של שיטות אלטרנטיביות שונות בכלל, ושל הרפואה הסינית בפרט.
הרפואה הסינית התפתחה לאורך שנים רבות ותועדה בספרים רבים. הסינים תיארו בשפתם את תמורתו של צמח כזה או אחר, תיעדו לפרטי פרטים את השימוש בחומרי מרפא רבים תוך בדיקת חומרים אלו על אלפי מטופלים. שיפור או הרעה במצבו הבריאותי של המטופל העידו על השפעתם של החומרים עליו. סבורני, כי זהו מחקר מעמיק דיו על מנת לבחון את יעילותן של השיטות האלטרנטיביות הללו. בנוסף, מחקרים המתקיימים במחלקות השונות בכמה מבתי החולים בארץ, מוכיחים גם הם את יעילותן של שיטות אלו.

כיוונה ועתידה של הרפואה האלטרנטיבית אינו מוטל בספק. מחד גיסא, ישנם כוחות גדולים בעלי אינטרס אשר מונעים את מיסודם של שיטות אלטרנטיביות. מאידך גיסא, קופות החולים ובתי החולים מכירים בה ומאפשרים לקבל טיפולים בשיטות אלטרנטיביות שונות. לעניות דעתי, לא ירחק היום בוא שילובן של הגישה האלטרנטיבית יחד עם הקונבנציונאלית תהיה הגישה היחידה ובעלת היעילות המרבית.

המחבר:
ניר פלורנטין
מטפל ברפואה סינית
nirflorentin@hotmail.com

Total
0
Shares
כתיבת תגובה
Related Posts