Browsing Tag

קליגרפיה סינית

7 מאמרים

התחלה שלי, שלה

נפגשנו לראשונה, בכיתה שכרגע סיימו ללמוד בה שיעור בפילוסופיה סינית, ריח הלימודים עדיין נשאר בה, יחד עם כמה דפים עזובים על השולחנות. ובזוית העין ראיתי אותה...