Ling

Ling

אלברט אינשטיין אמר שהכל יחסי.

החכמים הסינים גם חשבו כך, אבל דיברו על יין ויאנג.

בכל אחד ובכל דבר, מתגלמת יחסיות יין ליאנג- באדם, באיבריו, בתכונותיו, ביחס לאדם אחר, וגם בטבע- הירח לעומת השמש, היום לעומת הלילה…

הנפש, או כפי שהיא מכונה בפי הסינים Shen, מתחלקת גם היא על פי עקרון יין יאנג- חלק יאנגי בשם Shen, וחלק ייני בשם Ling.
האב קלוד לאר ואליזבת רושה דה לה וואלה, סינולוגים ידועים, פירשו את הסימנית Ling באמצעות המשפט:
"Influences that fall from above like rain".

משפט זה ממשיך ומתאר את עקרון היין והיאנג, הפעם דרך תיאור ההשפעות (ההשראה) שהשמיים מספקים לאדמה.

Ling אם כן מדבר על השראה פנימית שקיימת בכולנו.
בשנה האחרונה התחברנו מאוד לסימנית ולמשמעויות שלה, ולכן החלטנו להוסיף אותה לעיצוב המחודש של סינית, כדי להזכיר לנו את ההשראה הקבועה הזו.