נפש

נפש

לוליין על חבל דק

מאת: שינה בן דוד
ציר עץ - מתכת
שמונה יריעות המשי

מאת: שינה בן דוד
חלק ג'- אלמנט האש
טיפול במגע

מאת: איריס אברבנאל
טיפול במגע שתומך בבחירה בחיים
שמונה יריעות המשי

מאת: שינה בן דוד
חלק ב'- אלמנט המים
שמונה יריעות המשי

מאת: שינה בן דוד
חלק א'
לשמור בבטן

מאת: איריס אברבנאל
החשיבות של טיפול בילדות וסיפור מקרה
הסבל והריפוי

מאת: שיר וולוצקי ברש וחיבה רכס
הסבל והריפוי בחדר הטיפולים
פיצול וטראומה משפחתית

מאת: מיכל גילה
רינת- סיפור מקרה
אנמה ואנפוקו

מאת: איריס אברבנאל
היכרות עם אנמה ואנפוקו וסיפור מקרה
ינואר

מאת: ענבל רז
ינואר בצ'י קונג