טחול 16 腹哀 Fu Ai קינת הבטן

מידע פילוסופי קליני אודות SP16
טחול 16

במאמר זה אסביר את המצבים והאבחונים הקליניים שיובילו אותנו לבחור בנקודה טחול 16 כחלק ממערך טיפולי, ובשילוב עם נקודות נוספות. מדובר בנקודה עם משמעות קלינית נרחבת, כזו שלעיתים לא נלמדת בלימודי הבסיס.
זוהי הנקודה הראשונה על ערוץ הטחול שמגיעה לאיזור כלוב הצלעות, משמע עוברת לצד ערוץ הכבד וליד המעי. עובדה זו, בצירוף שמה הייחודי 'קינת הבטן' הן המפתח להבנת העיקרון הטיפולי שעומד מאחורי הנקודה.

בלימודים, פעמים רבות דובר על כך שהכבד מרסן (מבקר) את הטחול במובן הפתולוגי, קרי מתעמר באדמה ובטחול וגורם לשלל פתולוגיות. חשוב להבין שיחסי הריסון מתארים, ראשית, יחסים פיזיולגיים תקינים: משמע, היאנג של כבד-עץ מסייע לטחול-אדמה להתמיר ולשנע לחות, ופאזת העץ מסייעת באופן כללי לאיוורור האדמה ועיבודה, ומונעת ממנה להיות כבדה ומלאה בלחות. בקליניקה, אני מסתייע כל הזמן ביאנג הכבד וכיס-המרה על מנת לחלוץ ולהפריש, לאוורר ולעבד גודש של לחות בטחול-אדמה.

עקרונות אלו מוזכרים במספר כתבים, כאשר רופאי ופרשני השאנג-חאן-לון נתנו לכך דגש מיוחד. אחד מהם היה טאנג דזונג-חאי, מהרופאים המלומדים והמעניינים ביותר, שכתב על נושא זה:

胆属火。肝属木。胆汁为肝所化是木生火也。胆汁化物是木能疏土也。故经云:食气入胃,散津于肝。肝寒则胆汁不能化物,肝热则胆汁化物太过

״כיס-המרה שייך לאש. הכבד שייך לעץ. מיץ כיס-המרה מהווה את מקום התמרת הכבד, וזהו עץ שמייצר אש. מיץ כיס-המרה מתמיר את הדברים (וכך) העץ יכול לחלוץ את האדמה. לכן נאמר בקלאסיקה: צ׳י המזון נכנס לקיבה, הנוזלים מופצים בכבד. כשיש קור בכבד אז מיץ כיס המרה אינו יכול להתמיר את הדברים. כשיש חום בכבד אז מיץ כיס המרה מתמיר את הדברים בעודף."
למעשה טאנג דזונג-חאי מסביר, שהיאנג של הכבד וכיס-מרה השייכים לעץ, מסייע בחליצה וחימום של האדמה, ולכן בהסברים שלו ושל רופאים נוספים, יאנג הכבד (שקרוי גם אש השר) מעבד ומחמם את האדמה וכך מסייע בהפצת הלחות שבה ומונע ממנה להיות בוצית וליחתית, בדומה לעיקרון של עץ מרסן אדמה.

דברים אלו נכתבים בפירוש בספרו זה של טאנג:

肝属木,能疏泄水谷。脾土得肝木之疏泄,则饮食化。肝木之阳不升,则为泻泄。肝寒则腹痛霍乱。观建中汤用桂枝温肝,即知其义。肝火郁则为痢,亦是肝病累脾,故肝为脾之所主。

"הכבד שייך לעץ ומסוגל לחלוץ ולהפריש את המים והדגן. טחול-אדמה משיג את החליצה וההפרשה של הכבד-עץ ואז המזון והנוזלים מותמרים. כשיאנג כבד-עץ אינו מעלה אז מתהווה שלשול. כשיש קור בכבד אז יהיו כאבי בטן ומהומה פתאומית (שלשול והקאה). כשאש הכבד מדוכאת אזי מתהווה דיזנטריה כך שמחלת הכבד מצטברת בטחול, על כן הכבד מהווה את מקום האחריות של הטחול".

אם כך, יש לנו כבר חלק מהמפתח להבנת הנקודה והאינדקציות הרפואיות שניתנו לה: כאשר ערוץ הטחול בנקודה זו ממוקם מעל המעי ובסמוך לערוץ הכבד בכלוב הצלעות, הוא למעשה מושפע מיאנג הכבד ומקבל ממנו צ'י יאנגי (של יאנג ואש-השר של הכבד), מה שיכול לחמם ולטפח את הטחול ולסייע לו בתפקוד השינוע וההתמרה, דבר שיסייע גם לתפקוד המעי בהתמרתו את הנוזלים והלחות שהגיעו מהטחול. זהו הבסיס להבנת פעולת הנקודה. הנקודה תעבוד בצורה דו-כוונית דרך אלו:
יאנג הכבד -> משפיע על יאנג הטחול -> תמיכה במעי.

החיבור לאינדקציות הקליניות מהכתבים השונים:

Da Cheng:

足太阴、阴维之会, 主寒中食不化,大便脓血,腹中痛。

"מפגש טאי יין רגל ו- Yin Wei. אחראית על קור במרכז וחוסר התמרה של המזון, צואה עם מוגלה ודם, כאב בתוך הבטן".

Zhen Jiu Jia Yi Jing:

绕脐痛抢心.膝寒注利,腹哀主之

“כאב סביב הטבור שחוטף את הלב, קור בברכיים שנמזג, קינת הבטן (טחול 16) אחראית"

כתבים נוספים:

治寒中食不化归, 便脓血.腹痛。

"מטפלת בקור במרכז עם היעדר התמרה של מזון ששב, דם ומוגלה בצרכים, כאב בטני"

肠出血

"יציאת דם מהמעיים"

כאשר בוחנים את האינדקציות נוצרת תמיהה מסויימת. כיצד הנקודה מטפלת בסימני חום ויאנג שופע כגון צואה עם מוגלה בדם, ומצד שני, מטפלת במצב של קור וחוסר יאנג בבטן עם סימנים כמו היעדר התמרה של מזון, כאב שגם יכול להתרכז סביב הטבור ולהגיע ללב, וקור בברכיים. התשובה לכך היא שזה תלוי פתופיזיולגיה ואבחון:

מצב החום המתואר כאן, הוא פלישה ישירה של יאנג הכבד לעבר האדמה שבמרכז (טחול) ולעבר המעיים, דבר המוביל לצואה עם מוגלה ודם בדומה להתפרצות של קרוהן וקוליטיס. במצבים אלו נראה דופק שוטף בכבד, המצביע על אש שופעת וחורגת בכבד, כאשר בטחול ובמעי נראה דופק חלקלק ושופע המצביע על לחות חמה. זהו מצב קלאסי בו אש השר של הכבד פולשת בעודף לאדמה שבמרכז, ומתאחדת עם נוזלי ולחות המעי והטחול עד לכדי היווצרות של לחות-חמה וחריכת איבר המעי עצמו, עם מופע של צואה דמית, מוגלה וריר בצואה.

לעומת זאת, המצב ההפוך של קור המתואר כאן, הוא למעשה חסר יאנג שקיים בטחול, אך כזה שמקורו בחולשת אש-השר ויאנג הכבד שאינם מחממים את הטחול שנסמך על יאנג הכבד. לכן נכתב עליה שמטפלת בקור במרכז עם היעדר התמרה של מזון, וכאב בטני. הביטו שוב בדבריו של טאנג דזונג-חאי: "כשיאנג כבד-עץ אינו מעלה אז מתהווה שלשול. כשיש קור בכבד אז יהיו כאבי בטן ומהומה פתאומית (שלשול והקאה), משמע יאנג הכבד מיטיב עם הטחול, וכאשר יאנג זה של הכבד חסר, נוצר קור במרכז והטחול אינו מתמיר ומשנע.

הסבר וסיכום האינדקציות:
נקודה מאוד רחבה בעבודה הקלינית – על מנת להבין אותה צריך להתבונן שוב באלו:

* הנקודה ממוקמת מול איבר הכבד ובסמוך למעי, ונמצאת לצד כלוב הצלעות שם ערוצו עובר, לכן קשורה בעבודתה לאש השר של הכבד.

* יאנג ואש השר של הכבד מסייעים לטחול, אך כאשר הם בחוסר או בעודף הם פוגעים בו – בעודף יאנג ואש שר הכבד תיהיה התעמרות במרכז, בטחול ובמעי עד לכדי היווצרות של לחות חמה על רקע אש עודפת בכבד. בחוסר של יאנג ואש שר הכבד, יאנג הטחול יפגע ויווצר קור במרכז.

*זוהי הנקודה הראשונה על ערוץ הטחול המגיעה לצד איזור כלוב הריאות.

*שמה הייחודי הוא 'קינת הבטן'.

לכן, מטפלת במצבים הבאים:

1) מצב בו הצ'י היאנגי של הכבד שופע ופולש לאדמה שבמרכז (אש שר שופעת וחורגת): לכן מסייעת במצבי שלשול מתפרץ, שלשול עם מוגלה ודם (קרוהן וקולטיס), המלווים גם כמובן בתסכול, כעס ומתח. למעשה, במצב זה תפעל הנקודה תחת עיקרון Pei Tu Yi Mu 培土抑, 'עיבוד האדמה מגביל את העץ', כלומר, על-ידי דיקור שלה אנו נתמוך בצ'י הטחול ובאדמה ונגביל את פלישת העץ שהוא השורש לשלשול הדמי. בנוסף, עקב היותה על ערוץ Yin Wei (מאגד היין), היא מובילה יין לטחול ולכבד, וכך שוב מגבילה את היאנג העודף שמגיע מהכבד.

שני טיפולים מייצגים למצב זה של אש שופעת בכבד שפולשת לאדמה תחת מחלת מעי דלקתית,  קרוהן או קוליטיס:

  • כבד 2 בניקוז לזמן קצר, טחול 16 במילוי וקיבה 25 במילוי. הסבר – ניקוז האש השופעת של הכבד, מילוי נקודת הטחול הספציפית שמגבילה את פלישת העץ על-ידי תמיכה באדמה (טחול 16), ומילוי נקודת איסוף צ'י האיבר (Mu) של המעי הגס, שכל מהותה היא טיפול במצבי אש במעי, וייבוש של לחות או לחות חמה.
  • כבד 8 במילוי, מעי גס 11 וטחול 3: אצירת אש השר ויאנג הכבד על-ידי נקודת האיחוד והמים (נקודות האיחוד אוצרות בחזרה לאיבר צ'י יאנגי, כמו גם את האש השופעת והחורגת). מעי גס 11 היא נקודת איחוד, לכן גם תאצור חום שופע וכך תאזן אותו, אך גם תרסן ותסגור עודף יאנג של כבד-עץ על-ידי ערוץ מתכת-יאנג (מעי גס). טחול 3 תסייע בהתמרת הלחות החמה וגם היא תגביל עץ שופע על-ידי תמיכה בצ'י האדמה והטחול.

כדאי לזכור את ההיבט הנפשי במחלות אלו, ולהתייחס רבות לבת הזוג של הכבד. מעטפת-הלב יכולה גם היא לנקז אש עודפת (ערוץ סוגר דם ייני שבתורו מכנס עודף צ'י יאנגי), ולהשיב שלווה, חמלה ושמחה שימוססו את המתח הנפשי. מניסיוני הקליני, טחול 16 היא נקודה מופלאה למצבים אלו של קרוהן וקולוטיס כאשר זהו האבחון (אש שר שופעת בכבד עם לחות חמה בטחול ובמעי).

2) במצב ההפוך, בו יש חוסר יאנג בטחול ובכבד עם קור בטני וכאב, נטפל עם טחול 16 במוקסה על המחט, יחד עם תמיכה ביאנג ואש השר של הכבד – כבד 3, וערוץ עיבור 4 או כבד 13.

3) מצב נוסף, פחות נפוץ, בו ניתן להסתייע בנקודה: ריקנות ועצב בריאות, אבל טרי או מתמשך, פרידה זוגית או לחלופין פרידה מדפוסים ישנים עם תחושת ריקנות ועצב המלווים את האדם לאחר מכן. הנקודה מסייעת לריאות להתמיר מצבים נפשיים אלו, שכן היא פורשת את הצ'י היאנגי של הטחול והכבד בבית הצלעות, וכך הריאות נפתחות. שני טיפולים מייצגים למצבים אלו, עם דופק הדוק בריאות ובלב:
טחול 16 במילוי עם ריאות 8 ניקוז, וערוץ עיבור 19 מילוי: ניקוז נקודת המתכת של הריאות, דבר שיאפשר פרישה של הצ'י היאנגי ואיוורור של העצב, יחד עם נקודה שמחדירה צ'י יאנגי ללב ולריאות ומחייה את הנפש (ערוץ עיבור 19, ארמון סגול, שם שוכן הלב הריבון האוצר את הנפש).

* טיפול נוסף הוא טחול 16 במילוי עם מעטפת הלב 8 במילוי וכיס-מרה 40 במילוי: מילוי נקודת האש של מעטפת הלב שתשיב את השמחה ותתמיר את המצב הרגשי, כמו גם תרחיב את כל בית החזה וכך תשפיע על הריאות שאסופות מדי עקב העצב. נקודת המקור של כיס-המרה פותחת את תנועת הצ'י של כל הערוץ שעובר גם בכלוב הצלעות לצד הריאות, ולכן תרחיב את הריאות, ותסייע לצאת אל החדש ולהשיל את הישן (עצב) ע"י התפקוד הנפשי של כיס המרה שאחראי על הנכון והצודק ואינו יודע ספקות (וואנג בינג).

כיצד שם הנקודה מסייע לנו להבין אותה עוד יותר לעומק:

腹哀:腹,腹腔,也是重复,和富有之意。哀,哀痛,也是爱护之意。指腹裹肠胃,为土气

之所在须加爱护以免腹中哀痛,而腹中哀痛用之亦有效也

"קינת הבטן: בטן, חלל הבטן, זוהי המשמעות של כובד ואכסון הרמוני ועשיר (תיאור של איזור הבטן). קינה – אבל, זוהי משמעות של הוקרה (לדאוג היטב למשהו). מצביע על הבטן שעוטפת את הקיבה והמעי ומהווה את המקום של צ'י האדמה – צריך להוסיף הוקרה לאיזור זה על מנת להימנע מאבל בתוך הבטן. בנוסף יעילה לשימוש באבל בתוך הבטן".

למעשה, שמה מסכם היטב את מהותה: הנקודה מטפלת בכל המצבים בהן הבטן, המרכז והמעיים נפגעים מפלישת הכבד או לחלופין מכבד שלא תומך בטחול וגורם לשלל בעיות פיזיות. אלו יובילו למעין תחושת אבל בתוך הבטן, שכן איזור זה אינו מאוזן ונוצר בו חולי. על כן צריך להוקיר את חשיבות איזור הבטן, ולדאוג לבטן על-ידי תזונה ואיזון רגשי (אחרת יווצרו, למשל, פלישה או היעדר תמיכה מכיוון הכבד). בנוסף, הכתוב מציין שהנקודה יעילה לשימוש באבל בתוך הבטן, משמע בעקיפין מסייעת למצבי תחושת אבל שמגיעה מהריאות וחולשת על כל כלוב הצלעות.

הגהה ועריכה: תמי ברקאי

*תמונה: Cristian Newman

המחבר:
רותם רקובסקי
חוקר את הכתבים הרפואיים המתקדמים ואת הכתבים הקלאסיים בשפת המקור
rochemlikes@gmail.com

Total
19
Shares
כתיבת תגובה
Related Posts