מעטפת הלב 2 Tian Quan 天泉

העמקה אל מנגנון הנקודה ושימוש קליני
מעטפת הלב

מעטפת הלב 2 Tian Quan היא בין הנקודות אשר לעיתים לא נלמדות וכתוצאה מכך לא נמצאות בשימוש קליני. בעיניי, זו אחת מהנקודות הקליניות ביותר על ערוץ Jue Yin של היד, המחובר למעטפת הלב ואש השר ולצ'י של רוח בגוף. על מנת להתבונן במנגנון הנקודה, אציג באופן המשכי את ההקשרים השונים שלה בגוף דרך סקירת תפקוד האיבר, צ'י הערוץ ומהותו, השפעת אש השר כמו גם השפעה על-פי מיקום הנקודה.

מעטפת הלב וצ׳י בית החזה, העמקה בתפקוד האיבר

 *ציר רוחני 71:

五穀入于胃也,其糟粕津液宗氣,分為三隧。故宗氣積於胸中,出於喉嚨,以貫心脈,而行呼吸焉

מתואר כאן, בין השאר, כי צ׳י האב / בית החזה / Zong Qi 宗氣 מתרכז בתוך החזה, במרכז החזה: Dan Zhong. משם, צ'י זה יוצא לעבר הגרון, עובר דרך הלב וכלי-הדם ומניע את הנשימה, משמע צ'י זה תומך באופן ישיר בתהליך הנשימה האמונה על הפצת הצ׳י היאנגי בגוף. צ'י בית החזה Zong Qi עושה זאת למעשה ע"י הכניסה והמעבר הישירים שלו אל הלב ואזור החזה, שם מצויות הריאות (לא בכדי אזור החזה הוא גם ים הצ׳י, ציר רוחני 56).

*שאלה פשוטה 8:

膻中者,臣使之官,喜樂出焉

״מרכז החזה Dan Zhong *(מעטפת הלב) הוא התפקוד הרשמי של השר והשליח, שמחה ואושר נובעים ממנו״

פרק זה מתאר את ההיררכיה והתפקוד של האיברים ולכן בעצם, על-פי כל הפרשנים, מרכז החזה בפרק מיוחס בכלל לתפקוד של מעטפת הלב. בפרק מדובר על מרכז החזה, אזור ים הצ'י העליון, אשר ממנו מופץ צ'י ודם לכל הגוף.
זהו למעשה בדיוק התפקיד של מעטפת הלב, ולכן מתואר בפרק כתפקוד הרשמי של השר והשליח, קרי שר ושליח של הלב והריאות בהפצת הצ'י והדם תחת החסות של תפקוד צ'י בית החזה: Zong Qi.
הפצה זו של צ'י ודם שבאחריות מעטפת הלב, הפצה מן המחמם העליון לשאר הגוף – זוהי בדיוק המהות של צ'י jue yin באדם, אותו צ'י של רוח אשר תפקודו התקין בגוף הוא ניהול תנועה המשכית ומחזורית של דם.

喜樂出焉"שמחה ואושר נובעים ממנה"

הלב מהווה את השליט והריבון באדם – אש הריבון האוצרת את הדם והנפש ואחראית על בוהק הנפש, התודעה וההכרה. מעטפת-הלב המשויכת לפאזת האש, מקיפה את הלב בדומה לחומה, מגינה עליו ובו-זמנית מפיצה את פקודותיו מהמחמם העליון לשאר אזורי הגוף, על כן מתוארת כשר ושליח המפיץ את בשורות הריבון לכל, והרי הרגש של האש הוא שמחה ולכן נובעת ממנה שמחה והיא מפיצה אותה בגוף. יחסי הגומלין בין הלב למעטפת-הלב מתקיימים כך: כאשר הלב מאוזן, מעטפת-הלב מפיצה את השמחה והאושר לכל הגוף; ואילו כאשר מעטפת-הלב מאוזנת, היא מפיצה את הדם והצ'י מתוך בית החזה, ובכך עוזרת באיזון צ'י הלב (פיזית – תנועה של צ'י ודם ורגשית – שמחה ואושר).

בחמש הפאזות, מעטפת-הלב משויכת לאש השר לכן לא בכדי מתוארת בפרק כשר ושליח של אש הריבון: הלב.

וואנג בינג:
"מרכז החזה Dan Zhong זהו אזור ים הצ'י. הלב הוא השליט ואחראי להעביר לימוד והוראות. מרכז החזה Dan Zhong שולט על הצ'י ומפיץ אותו דרך אזורי היין והיאנג. כאשר הצ'י והבינה במצב הולם, מזל / גורל טוב ושמחה מופיעים כתוצאה מכך ומופצים לאזורי היין והיאנג, על כן הוא השר והשליח".

ג'אנג צ'י:
"מרכז החזה הוא מעטפת-החיבור של הלב. הוא מייצג את חומות הארמון אשר בתוכן שוכן הריבון, הלב".

ג'אנג ג'יה בין:
"ברשימת החוץ והפנים של שנים-עשר האיברים מוזכרת מעטפת-הלב אך מרכז החזה לא קיים. מעטפת-הלב ממוקמת מעל הסרעפת ומהווה את השומר של הלב. פרק 35 בציר הרוחני Ling Shu מציין שמרכז החזה Dan Zhong הוא חומת הארמון של הלב, הקיסר."

סיכום:
ראינו אם כך שצ'י בית-החזה Zong Qi, מתרכז בתוך ובמרכז בית-החזה, כאשר מרכז החזה Dan Zhong הוא התפקוד הרשמי של מעטפת-הלב. יותר מכך – נקודת ה- Mu, היאספות צ'י האיבר של מעטפת הלב היא ״Dan Zhong – מרכז החזה", ערוץ עיבור 17.

אם כן, רצוי ראשית להביט על תפקוד איבר מעטפת-הלב בראי אלו:
היא מקושרת ישירות לכל המנגנון של צ׳י בית-החזה Zong Qi (העובר דרך הלב עצמו) ומתפקדת כמפיצה את הצ׳י והדם מבית-החזה והלאה; משרתת את הלב כשר ושליח ברבדים פיזיים ורגשיים, תחת שיוכה לאש-השר הפועלת בהדדיות עם אש הריבון (הלב), ומחוברת לצ'י הרוח jue yin המנהל את הדם בגוף.

זה מאוד חשוב להבנת התפקוד של מעטפת-הלב, גם ברמה הפיזית וגם ברמה הנפשית. היא מגינה על הלב ע״י תמיכה עזה בהפצת צ׳י ודם מבית-החזה וזרימה המשכית של דם הלב, דבר המיטיב עם הנפש Shen: הלב תופס את הדברים שבסביבה החיצונית והוא קולט רשמים חיצוניים ורגשיים עד לכדי יצירת בינה. (נכתב ב'ציר רוחני' 8). הפצת הדם מבית-החזה ומניעת תקיעות או עימדון של דם תחת יחס ישיר ללב עצמו גם הן מגינות עליו.

כאשר אנו מטפלים בערוץ מעטפת-הלב, ראשית עלינו להתייחס לכל אלו (בהמשך נראה גם את השפעתה של מעטפת-הלב על המחמם-התחתון וצ'י האש, תחת הקשרה לאש השר הנאצרת בכליות).

Tian Quan 天泉 נביעה שמימית:

מיקום הנקודה וחיבור לתפקוד האיבר והערוץ
נביעה שמיימית Tian Quan היא הראשונה בנקודות הערוץ שמופיעה על היד, קרי הראשונה במסלול שבין ערוצי הריאות והלב, איברי דזאנג האמונים על הפצה של צ'י ודם מתוך מיקומם במחמם העליון, שם מתרכז צ'י בית החזה.

ג׳אנג ג׳ה צונג מדגיש זאת בדבריו על הנקודה:

下循 内之天泉。以界手太阴肺经。手少阴心经两经之中间

"(הנקודה) נביעת שמימית Tian Quan יורדת לאורך הצד הפנימי (של היד) נמצאת במרכז בין הגבולות (של ערוץ Jue Yin של היד – מעטפת הלב) עם ערוץ Tai Yin של היד, הריאות, וערוץ Shao Yin של היד, הלב".
כמו כן, היא נמצאת בקו אופקי המקביל ל Dan Zhong, מרכז החזה, ערוץ עיבור 17 וצ׳י בית-החזה. אלו מדגישים את הבנת התפקוד שלה ביחס לכל שנכתב עד כה, שכן היא פועלת בהתאמה למיקום שלה.

הבנת מערכת Jue Yin בהקשר ישיר למידע שהובא עד כה:
מערכת Jue Yin עוסקת, בין היתר, בדם ויין על מנת ליצור יאנג. היא סוגרת, אוספת ומכנסת את כל הדם והיין, עד כדי כך שהדבר מביא להיווצרות יאנג צ'י חדש (חשבו כאן על פאזת המים האוצרת את כל היאנג בתמצית וביין, על מנת שהיאנג צ׳י של הכבד יוכל להיווצר באביב ולצאת, כמו גם על העיקרון שדגם הטאי ג'י – מתוך שיא וקץ היין נולד היאנג).

אם כך, ערוץ Jue Yin יד המחובר למעטפת-הלב הוא ערוץ שסוגר את היין והדם ובכך מביא איכות של אסיפת הדם למען היווצרות יאנג צ'י אשר, בתורו, יניע את הדם. יותר מכך – מעטפת הלב משויכת לאש-השר בפאזות, ולצ׳י של רוח אותו היא מקבלת מבן-זוגה כבד / עץ / אביב / רוח, המלבה את האש (יחסי התמרה). משמע, היא מחממת את הדם וכך מפיצה אותו בגוף, עוזרת ביצירת חיות ובוהק של הנפש ע"י חימום אש-הלב, ומצויה בתקשורת מלאה עם אש-השר האצורה בכליות, האש שבתוך המים, אש שער-החיים Ming Men. (זהו התיווך של אש-השר בין כליות ללב, אש הריבון דרך מעטפת הלב, אש השר).

命門相火,散行於膽、三焦、心包絡,故入命門者,併入三焦

"אש-השר של שער-החיים, מופצת ונעה בכיס-המרה, מחמם משולש, מעטפת-החיבור של הלב (מעטפתהלב) על כן נכנסת לשער החיים Ming Men ומתמזגת עם המחמם המשולש / שלושת המחממים"

 מיזוג כל המידע לכדי הבנת תפקודי הנקודה:
לא בכדי נכתב ב- Da Chang:

天泉

主目 不明,恶风寒,心病,胸胁支满,咳逆,膺背胛间臂内廉痛

״נביעה שמימית Tian Quan, אחראית על עיניים שאינן בהירות / בוהקות, סלידה מרוח-קור, מחלת-לב, מלאות בחזה ובצלעות, שיעול ומרידה, כאב פנימי בין החזה, הגב, להב הכתף והאמה״.

במעבר על התפקודים השונים נוכל להסבירם על פי המידע המקדים שבמאמר.

*מטפלת בעיניים שאינן בהירות

主目 不明

הכבד, בן-זוגה של מעטפת-הלב שולט על העיניים והן הפתח שלו. ע"י אסיפת הדם, הנעתו וחימומו (אש-השר), תתמוך הנקודה בכבד ותבהיר את העיניים. קיים קשר הדוק בין מעטפת-הלב לבין הכבד (מערכת jue yin רוח-עץ). בקאנון הפנימי מוזכרת חשיבות תפקוד הכבד באצירה והפצה של הדם בגוף על-מנת שהעיניים יראו ובגפיים יהיה כוח. זה מתקשר יפה לבעיית הראיה שמוזכרת כאן.

*מחלת לב, מלאות בחזה ובצידי הצלעות, שיעול ומרידה (מעלה)

心病,胸胁支满,咳逆

מעטפת-הלב עוזרת בהנעת צ'י ודם-הלב עצמו, ע"י הפצה ממרכז החזה תחת הקשרה לצ'י האב / בית החזה / Zong Qi הדוחף את הצ'י והדם באזור זה לתמיכה בריאות ובלב. בנוסף, התפקוד שלה בשמירה על הלב כמו גם היותה השר שלו, מאפשר לה לטפל באלו ולכן נכתב כי הנקודה יכולה לטפל במחלת-לב ולשחרר מלאות בחזה ובצידי הצלעות, כמו גם לטפל בריאות ובנשימה ולסגור מטה ע"י תנועת הערוץ ותפקוד האיבר – לכן מטפלת בשיעול ומרידה (jue yin יד הוא ערוץ שסוגר מטה את הדם ואיבר מעטפת הלב מפיץ צ'י ודם מתוך המחמם העליון).

 *מטפלת בכאב פנימי בין החזה, גב, להב הכתף והאמה

膺背胛间臂内廉痛

יכולתה להניע צ׳י ודם מאזור זה והלאה, כמו גם הקשרה לצ'י הרוח jue yin המנהל את תנועת הדם ירפו את הכאב הנוצר מעומס ותקיעות (גם בהיבט פיזי וגם רגשי).

 *סלידה מרוח קור

恶风寒

החום של אש-השר ותנועת הדם ההמשכית בגוף יטפלו בסלידה מרוח קור.

*ב- Jia Yi Jing נכתב:

足不收,痛不可以行,天泉主之

״איבוד היכולת ללכת, כואב עד כדי כך שאינו יכול ללכת, נביעה שמימית שולטת״

 כל תנועת הגוף היא תחת אחריות צ׳י הרוח של jue yin ותפקוד הכבד אשר אחראי על כל תנועת הגוף הפיזית – 肝主運動, ושוב – קיים קשר הדוק בין מעטפת-הלב לבין הכבד (jue yin רוח-עץ): בקאנון הפנימי מוזכרת חשיבות תפקוד הכבד באצירה והפצה של הדם בגוף על מנת שבכל הגפיים יהיה כוח. לא בכדי נקודה זו שתניע, תחמם ותסגור (תפקוד הערוץ והאיבר) מטה לכיוון הרגליים את הדם תשיב את התפקוד של ההליכה והשימוש ברגליים ותסיר את הכאב. זהו Jue Yin של מעטפת-הלב האחראי על שחרור תנועת הדם בערוצים.

*ב- Jia Yi Jing נכתב:

石水,天泉主之

"אבן מים, נביעה שמימית אחראית"

'אבן מים' ברפואה הסינית הוא מצב של הצטברות מים היוצרת בצקת קשה למגע, כזו היכולה להופיע גם ברחם (מיומה), ומטופלת פעמים רבות ע"י עבודה על מערכת Jue Yin, אש-השר וערוצי פאזת האדמה. הנקודה 'נביעה שמיימית' יכולה לסלק מים וקור מהמחמם התחתון ע"י שני הקשרים. הראשון שכבר הוזכר במאמר – מעטפת הלב משויכת לאש השר בפאזות, ולצ׳י של רוח אותו היא מקבלת מבן זוגה כבד / עץ / אביב / רוח המלבה את האש, משמע, היא מחממת את הדם וכך מפיצה אותו בגוף כמו גם מצויה בתקשורת מלאה עם אש-השר האצורה בכליות, האש שבתוך המים, Ming Men. על כן, בנקודה זו, ישנה השפעה ישירה על אש-השר האצורה בכליות ובמחמם התחתון, עד כדי יכולת לחמם, לאדות ולסלק הצטברות מים עם נוקשות (מערכת Jue Yin גם קשורה לרחם).

בנוסף, ניתן להבין את הטיפול באבן מים על פי מהות שמה – הנקודות שבגובה של 'נביעה שמימית' Tian Quan ומשני צדיה, הן נקודת הריאות ארמון השמיים Tian Fu ונקודת הלב נביעה בקיצון Ji Quan. אם כך, הנקודה "נביעה שמימית Tian Quan שואלת את ה'שמיים' וה'נביעה' משתי נקודות אלו בהתאמה, וכך מקבלת את שמה 'נביעה שמימית'. אחת מהפרשנויות לשם הנקודה מבוססת על הקשר הזה.

ישנן פרשנויות נוספות שקשורות לסדר הזרימה של הערוץ עצמו ולכך שהנקודה שקודמת והנקודה שמגיעה אחריה, שתיהן קשורות במים. לפני נביעה שמימית Tian Quan ישנה מעטפת הלב 1, בריכת השמיים Tian Chi (בריכה עמוקה) ואחריה, מעטפת הלב 3 השלולית שבכיפוף Qu Ze (בריכה רדודה), כאשר הנקודה Tian Quan מעטפת הלב 2 היא הנביעה של המים שיורדת במורד הזרוע, מן הבריכה העמוקה לרדודה, על מנת להיקוות בצד הפנימי של המרפק, במים. שמה הנוסף הוא – Tian Shi, נביעת הלחות, והרי לחות היא הצטברות של מים.

אם כך, לנקודה יש יכולת לטפל במים ע"י הבאת חום אש-השר למחמם-התחתון למען אידוי הנוזלים, אותה אש האצורה במים, בכליות, (עונת החורף הקור והמים) ובמחמם התחתון, ולכן מטפלת באבן מים, בצקות ומיומות, אך גם בקור ותקיעות דם במחמם התחתון.

בנוסף, אפשר לראות ב Jia Yi Jing שימוש נוסף בערוץ Jue Yin בשילוב עם נקודת האש של הכליות, נקודה המקושרת בכתבים ובקליניקה להשבת אש השר למקומה.

石水,章門及然谷主之

"אבן מים, שער ההוראות Zhang Men (כבד 13) והעמק הבוער Ran Gu (כליות 2) אחראיות"

 דגשים קליניים נוספים:
*במצב של תקיעות צ׳י ודם בחזה עם מתח, דאגה או פחד – אני משתמש בה יחד עם קיבה 15 על מנת ליצור הפצה והורדה ע״י שימוש בשני ערוצים סוגרים, Jue yin ו-Yang ming .

*במצב של חרדה קשה עם תקיעות דם למעלה ודופק מיתרי בכבד, אני משתמש בה יחד עם ערוץ עיבור 18 בפיזור, שהיא נקודת ההיקשרות של jue yin ולא בכדי נמצאת בחזה. נקודה זו אף שולחת סעיף ל Dan Zhong אותו הזכרתי, ערוץ עיבור 17 שהיא נקודת 'התאספות איבר' של מעטפת הלב.

厥陰根于大敦,結于玉英,絡于膻中

״השורש של Jue Yin נמצא ב Da Dun כבד 1 ההיקשרות נמצאת ב Yu Ying ערוץ עיבור 18 המתחברת ל Dan Zhong ערוץ עיבור 17״ (מזכיר שמעיין שמימי אף נמצאת בקו אופקי מקביל ל Dan Zhong ולערוץ עיבור 18).

*במצבים נפשיים עמוקים אשר נרשמו בלב והפכו לדפוסים, אני משלב אותה עם נקודת ההצטברות – מעטפת הלב 4 בפיזור יחד עם פיזור של הכבד 1, נקודת שורש Jue Yin..

מעטפת הלב 4, היא נקודת ההצטברות של הערוץ, ולכן עובדת על כל הצ׳י והדם של מעטפת הלב. היא מוזכרת רבות בכתבים לטיפול במצבים נפשיים קשים. למשל ב Da Chang נכתב עליה בין היתר שהיא אחראית על בהלה (חרדה), פחד וחשש מאנשים וחוסר בצ'י הנפש. 惊恐畏人,神气不足

* עצב עם כינוס עודף של הלב. מעטפת-הלב אחראית על שמחה, ובנוסף הנקודה מרחיבה את זרימת הצ'י והדם בבית החזה. חשוב לזכור שJue Yin בכתבים משויך לבעיות של עצב (יש לכך הסברים רבים).

*בקור במחמם התחתון עם בעיות של זרימת דם (ווסת) אני עושה עליה שלוש מוקסות בשילוב נקודות נוספות בהתאם לדופק.

*ניתן להיעזר בה עם נקודות שורש והיקשרות של מערכת Jue Yin (כבד 1 במילוי וערוץ עיבור 18 בניקוז) כאשר מערכת jue yin סגורה מדי בדופק עם או בלי קור – דופק הדוק או דופק קצר עם כאבים בזמן ולפני הווסת, כאבי בטן וכיווצים במחמם התחתון כמו גם במצבים של וסטיבולטיס וואגיניסמוס.

*דיקור שלה עם ריאות 9 – נקודת המפגש של כלי הדם על מנת להניע צ׳י ודם בחוזקה מבית החזה ומטה (הריאות מורידות ע"י כינוס המתכת והסתיו, במיוחד בנקודה זו).

הגהה ועריכה: תמי ברקאי

רותם רקובסקי וניצן אורן מעבירים קורס בנושא השאנג חאן לון, לפרטים נוספים לחצו על הקישור המצורף: שאנג חאן לון.

תמונה: freeimages.com/przemek chudkiewicz

המחבר:
רותם רקובסקי
מטפל ומרצה ברפואה סינית ו
חוקר את הכתבים הקלאסיים בשפת המקור
rochemlikes@gmail.com

Total
0
Shares
כתיבת תגובה
Related Posts