2015 שנת Yi Wei 乙未

2015 שנת Yi Wei 乙未

מאת: רותם רקובסקי
Yi Wei

במאמר זה אסביר את האופי הייחודי של השנה הקרבה, דרך ה-Wu Yun Liu Qi, חמש התנועות המקיפות ושש הצ׳י הקבועים והאורחים שבטבע במקביל לגזעים והענפים.
בשנת 2015, ישנו צימוד ייחודי של גזע הכבד, Yi,  וענף ערוץ המעי הדק, Wei המניבים מופע שנתי של חמש תנועות קבועות ואורחות, ושישה צ'י קבועים ומתארחים.
הגזע בשנה זו הוא השני בסדר הגזעים השמימיים, וחובק בתוכו את איבר הכבד, פאזת עץ, וכזה המצוי בתנועה מקיפה (Yun) של מתכת יין.

הסימנייה של הגזע מסמלת את מאמץ הנבט בדרכו להיבקע לעבר צמיחה וגדילה, בדיוק על פי מהות הגדילה, סילוק הישן והיציאה אל החדש שבעונת האביב ופאזת העץ, פאזה המרוסנת ומקבלת תבנית חדשה לגדילה ע"י פאזת המתכת ועונת הסתיו על כל מהותן.
חשוב לזכור שגזע זה והשנה הנוכחית, מופיעים תחת תנועה מקיפה מתכת חסרה, אשר מושכת אליה בקרה או כבישה עודפת של תנועת האש, על פי חוקיות מעגל ה-Ke .

קאנון השאלה הפשוטה Su Wen 69 העוסק בתורת התנועות והצ'י Yun Qi כותב על שנה מהסוג הזה וביחס לדבריי:

歲金不及,炎火迺行,生氣迺用,長氣專勝,庶物以茂,燥爍以行

״בשנים בהן המתכת לוקה בחסר
(מתכת יין גזע Yi),
אש חורכת מתקיימת.
צ׳י היצירה בפעולה,
צ׳י הגדילה שולט לבדו,
כל הדברים שופעים,
על כן מתכת נחרכת / נמסה מתקיימת.״

מידע בסיסי זה מסביר כיצד אש מבקרת או כובשת בעודף את המתכת בשנים של תנועה מקיפה מתכת חסרה, כיצד חום ואש מתגברים על היובש וחורכים את המתכת, ובתואם, גורמים למחלות באיברי פאזה זו. המחלות שמוזכרות בקאנון ביחס לאלו מסבירות זאת היטב:

民病肩背瞀重,鼽嚏血便注下,收氣迺後

״האנשים חולים בכבדות ועמימות בכתפיים ובגב, באף גדוש ועיטוש.
צואה דמית נשפכת מטה, צ׳י האסיפה משתהה / מצוי מאחור״

איכות וצ'י של אסיפה 收 תמיד משויכים לפאזת המתכת ואיכות הסתיו. כשאש כובשת את המתכת, המתכת אינה יכולה לאסוף, לכן הקאנון מציין כי צ'י האסיפה משתהה והאנשים חולים במחלות הקשורות לריאות, לחיצון ולמעי הגס:  כבדות ועמימות בכתפיים ובגב (איזור השליטה של Tai Yang- חיצון הקשור לריאות), גודש באף ועיטוש כמחלות של הריאות, וצואה דמית כמחלה של המעי הגס.

על מנת להשלים הבנות אלו ביחס לשנה זו עלינו לזכור כי בכל שנה יש שילוב ייחודי של חמש תנועות קבועות, וחמש תנועות אשר מתארחות אצלן, כאשר הצימודים והחישוב נקבעים בראש ובראשונה ע"י התנועה המקיפה של גזע השנה (בשנה זו מתכת חסרה), והיא תמיד תתארח בתנועה הקבועה הראשונה של השנה.
על כן, בשנה זו תנועת המתכת החסרה תתחיל את הצימוד של התנועות הקבועות והאורחות השנתי, הנראה כך:

תנועת מתכת מתארחת בתנועת עץ קבועה 20.1-3.4
תנועת מים מתארחת בתנועת אש קבועה 3.4-15.6
תנועת עץ מתארחת בתנועת אדמה קבועה 15.6-27.8
תנועת אש מתארחת בתנועת מתכת קבועה 27.8-8.11
תנועת אדמה מתארחת בתנועת מים קבועה 8.11-20.1

סיכום יחסיות והשפעת השילוב של גזע כבד במתכת חסרה עם צימוד התנועות השנתי:
חשוב להבין ששנה זו יוצרת בתנועות כבישה עודפת של אש את המתכת. זה מוביל להיחלשות של הצ'י האוסף והמכנס שבחסות הסתיו והמתכת, ולמופע עודף של חום ואש.
יותר מכך, כאשר המתכת נחלשת, תנועת העץ, האביב והצ'י של הרוח, אינם מווסתים כיוון שאינם מרוסנים ע"י המתכת החלשה, ועל כן יכולים להיות אביב וסתיו מאוד לא מאוזנים בשנה זו. כאשר מחברים לכך את איבר הכבד המופיע בגזע השנה וקשור לפאזת העץ, אנו מקבלים שנה בה מעבר להחלשות המתכת הנכבשת ע"י האש, ישנו שגשוג ומופע עודף של עץ.

מעבר לנכתב בקאנון, עובדות אלו יכולות להתבטא כך:
*עודף חום ויאנג בכבד.
*חום בדם הנאסף ע"י הכבד.
*בריחה מעלה, למחמם העליון, של אש השר השוכנת בכבד ויצירה של חריכה של צ'י הריאות שגם כך נחלשות השנה
*היחלשות של צ'י הריאות והכליות המתאמץ לרסן ולעגן את הכבד ועץ, ובכך יצירה של רוח ויאנג עודפים בכבד ובכיס מרה. כתוצאה מכך עלולה להיווצר פגיעה בפאזת האדמה, בטחול ובקיבה.

בקליניקה כדאי להשתמש בהדהוד של תנועות המתכת והמים המתארחות בעץ ובאש בחצי השנה הראשונה, במיוחד בריאות המשויכות לצ'י של לחות ובכל פאזת המים, קרי ערוצי הכליות ושלפוחית השתן.
שימוש בהן ירסן את העץ ובהמשך את הצ'י (עליו נפרט בהמשך) של Shao Yin – חום אשר מתארח ב-Shao Yin/ חום/ אש הקיסר, כמופע של קיץ עוצמתי מדי- שוב פגיעה פוטנציאלית בצ'י הכבד.

ששת הצ'י והענף הארצי Wei
הענף השמיני  Wei-未. אטימולוגית הסימנייה מתארת עץ וצמרתו. סימנייה זו אף מרכיבה חלק מסימניית הטעם Wei כאשר מצרפים אליה את הסימנייה Kou,פה 味.
ענף זה מהדהד עם החודש האחרון של הקיץ, יולי; ויוצר את המעבר אל צ'י האסיפה של הסתיו. הוא תואם לערוץ היד של Tai Yang, ערוץ המעי הדק. זמן זה מבטא את הבשלות והשפע של הטבע, בשלות הפירות. ענף זה מתווך ויוצר את המעבר שבין החום והקיץ לתחילת הסתיו, ולא בכדי מופיע בששת הצ'י של הטבע על זמן המעבר מאש השר אל הלחות והאדמה, ומשם אל יובש הסתיו.
הוא מבטא את דעיכת היאנג לעבר אסיפה וההיאצרות שלו בחורף, כלומר את חדירת היין. הבנת מהות זמן זה בחיבור אל הפירות הבשלים והקשר אל הטעם ומשמעותו ברפואה הסינית, נושא עמו היבט נוסף בתפקודו של המעי הדק וערוצו שמופיע בשנה זו. שימוש בו במהלך השנה יפורט בהמשך המאמר.

ב-Wu Yun Liu Qi, חמשת התנועות ושש הצ'י, הענף הוא זה הקובע את הצ'י המרכזי של השנה ומשפיע על איכות הצ'י שלה וכמו כן, צ'י חצי שנתי נוסף:
*חצי שנה ראשונה והשפעה על כל השנה –"צ׳י מנהל שמיים Si Tian"  של טאי יין / לחות / אדמה
*חצי שנה שנייה ואיזון של צ'י מנהל שמיים – "צ׳י אשר בנביעה Zai Quan" של טאי יאנג / קור / מים.
בששת הצ׳י הקבועים והאורחים של הטבע השנה הנפרשים על פלח של שני חודשים כל אחד, קורה דבר די מרתק אשר מעצים את האופי השנתי עליו דיברנו עד כה במיוחד כאשר הם מצטרפים לגזע ואופיו הייני, המערב מתכת ועץ:

מתאריך 21.1 ועד- 21.3:
הצ׳י של העץ, צ'י הרוח והאביב, קרי Jue Yin, מתארח בצ׳י הקבוע של Jue Yin, רוח ועץ, משמע אביב עוצמתי מאוד שרק מגביר את נטיית השנה לעודף יאנג ורוח בכבד עכב החלשות המתכת.

מתאריך 21.3 ועד- 21.5:
צ'י של חום, Shao Yin, מתארח בצ'י קבוע של חום, Shao Yin, משמע קיץ מוקדם עוצמתי ומשיכה נוספת של יאנג הכבד והעץ מעלה כמו גם כבישה נוספת של המתכת.

מתאריך 21.5 ועד- 21.7:
צ'י של לחות, Tai Yin, מתארח בצ'י קבוע של אש, Shao Yang, משמע קיץ חם ולח.

מתאריך 21.7 ועד- 21.9:
צ'י של אש, Shao Yang, מתארח בצ'י קבוע של לחות, Tai Yin, משמע קיץ מאוחר לח ומאוד חם.

מ- 21.9 ועד- 21.11:
צ'י של יובש, Yang Ming, מתארח בצ'י קבוע של יובש, Yang Ming, משמע סתיו מאוד יבש, ככל הנראה יובש חם עקב שאר ההתארחויות הקודמות.

מתאריך 21.11 ועד- 21.1:
צ'י של קור, Tai Yang, מתארח בצ'י קבוע של קור, Tai Yang, משמע קור וחורף עוצמתיים.

כאן אני מזכיר את שציינתי בסיכום תנועות השנה לגבי גזע הכבד החסר –  הוא מושך אליו אש ובכך מחליש את המתכת וגורם לשגשוג עודף של עץ, במיוחד שהאיבר הוא כבד בגזע. דבר זה עלול כשלעצמו לגרום לאביב אגרסיבי מידי ולסתיו לא מאוזן בהמשך.
אנו רואים כי גם בששת הצ'י של הטבע בשנה זו, ישנה נטייה להגביר חוסר איזון זה בין אביב לסתיו,  בין עץ ורוח ומתכת ויובש, שהרי צ'י של רוח ואביב מתארח באביב, וצ'י של יובש וסתיו מתארח בסתיו.
על כן בקליניקה עלינו לנצל את צ'י הלחות והאדמה, Tai Yin, מנהל השמיים / Si Tian של שנה זו, אשר משפיע הן על האיזון של כל השנה והן על איזון של רוח עודפת ואביב עוצמתי מידי, כמו גם על איזון של יובש עודף וסתיו עוצמתי מידי. כדאי מאוד להשתמש בצ'י הקור, Tai Yang אשר יעגן את עליית העץ והאש וירסן את האש בעזרת איכות הקור, ובנוסף יאזן את כל השנה כצ'י אשר בנביעה Zai Quan השולט על החצי המאוחר של השנה כפי שצוין מוקדם יותר.

חשיבות הענף בשנה זו ביחס לששת הצ'י וגזע השנה, הכבד ושימושים קליניים בששת המערכות בשנה זו
שימוש יתר בערוץ הענף, טאי יאנג יד ומעי דק, עלול להחליש את ערוץ הכבד, אשר הופכי אליו בזרימת הצ׳י המזין והענפים ומצוי ביחסים של גאות ושפל איתו. פגיעה בכבד האוסף את הדם וסוגר את דלת היין, תוביל ליאנג עודף, לרוח עודפת באביב, או חום עודף בדם, או עירור יתר של אש השר השוכנת בכבד, גם דרך אופי הייני של גזע הכבד השנה, אשר מושך אליו אש כפי שכבר צויין, והרי המעי הדק שייך לאש בפאזות.
*המעי הדק מפריד בין עכור לטהור, ויכול כך לבנות את הצ'י והדם של האדם בצורה מיטבית, זאת בתיאום עם הסימנייה והזמן של ענף Wei עליו דיברתי בתחילת ההסבר עליו, כמו גם תפקוד המעי הדק על פי הקאנון הפנימי. על כן, שימוש מושכל בערוץ המעי הדק, בצירוף עם ערוץ השלפוחית כצ׳י שלם של Tai Yang המגיב לקור ומים, ועל פי הקשבה לדופק, יכול דווקא למלא את הכבד בדם ויין ולקרקע אותו במיוחד דרך הופעת צ׳י קור של Tai Yang בחצי השנה השנייה, צ׳י אשר בנביעה.
צ'י זה שולט על החצי השני של השנה, ולכן גם יאזן את צ'י מנהל השמיים של השנה, Tai Yin / לחות, ובכך יטיב עם האדמה. אדמה מאוזנת תטיב עם העץ והכבד ברבדים רבים, להם חשיבות רבה בשנה זו.

*תמיכה בצ'י של Tai Yin (ריאות וטחול) יחד עם ערוץ המעי הדק, ערוצים הפותחים את דלתות היאנג, יצרו יחד חום יאנגי שמאוזן בלחות ובכך הפצה, בנייה ותנועה של דם צ'י ונוזלים  שכה חשובים לריכוך ואיזון הכבד. זה ילווה עם מנגון כינוס ותמיכה בצ'י הישר והנכון בגוף כהיבט של יאנג צ'י מאוזן. חשוב לראות כי בשנה זו צ'י הלחות מתמזג עם צ'י אש למשך ארבעה חודשים ובכך מקבל כוח יאנגי רב. עלינו לנצל זאת ולהשתמש בו על מנת ליצור לחות תקינה שתיטיב עם הכבד.

*שימוש בערוץ הקיבה כיוון שבשורש שלו מחובר ללחות ואדמה בפאזות, אך גם שייך לצ'י של יובש, Yang Ming ובכך יווצר איזון בין רוח ליובש, אביב וסתיו.הקיבה תעשיר את הצ'י והדם, תתמוך ביאנג ויין הכליות ובכך הכבד ישתרש במים ובחורף. הקיבה תאזן בין רוח ליובש בעזרת הזנת הלחות וייצור הדם והנוזלים ובכך תוכל לתפקד כווסת בין האביב וצ'י הרוח לבין הסתיו והיובש אשר עלולים להיות חזקים מדי השנה ולהשפיע על המטופלים.

*הכבד אוצר את ה- Hun והדם על כן שימוש באיבר הריאות, בערוץ הריאות וב-Po הוא חשוב השנה. ה-Hun עלולה להתעופף מעלה יתר על המידה עקב יחסיות התנועות והצ'י השנה אשר מנותבת ישירות אל הכבד. בנוסף, הריאות שייכות לצ'י של טאי יין, לחות ואדמה ולפאזת המתכת, אשר הזכרתי כמה הן חשובות השנה לאיזון הפוטנציאלי.

סיכום
בשנה זו יש פוטנציאל של אביב וקיץ היוצאים מאיזון ומביאים עימם מופע של רוח ואש ובאדם היחלשות של תמצית הכליות ודם הכבד ופגיעה ישירה בריאות ובמתכת. לכן לאורך כל השנה עליו לחזק את המתכת והמים, לעגן את הכבד ולפעמים לקררו ולבנות דם ונוזלים ולתמוך בהיבט הנפשי הקשור לכבד ולמעטפת הלב, בת זוגתו במערכת Jue Yin הקשורה לעץ.
בנוסף, בתקופת הקיץ והקיץ המאוחר יש פוטנציאל שנתי של עודף חום ולחות. יהיה נכון במקרים מסוימים לנתב אותו לחיזוק האדמה ששוב תאזן את העץ ובמקביל תתמוך במים ביחסי הכבישה או הבקרה.
בתקופת הסתיו יש פוטנציאל ליובש עצום,  לכן יהיה נכון להשתמש בצ'י הלחות Tai Yin, מנהל השמיים של שנה זו.
בחורף יהיה כדאי להמשיך לתמוך במתכת ובמים, ובצ'י הקור Tai Yang כמו גם באצירה של החום והצ'י היאנגי בכליות ובמחמם התחתון.

תורת התנועות והצ'י, מחוברת אל היישום הפרקטי של גזעים וענפים.
ישנה חשיבות גדולה לאבחנת הדופק ולאבחנה הכללית, לשון בטן וסימנים איתם מגיע האדם. רק אז ניתן  להצליב עם המידע של השמיים המוקדמים שלו כהשפעות המולדות ושנת הלידה, יחד עם השמיים המאוחרים וההשפעות הנרכשות.

שתהיה שנת שגשוג וצמיחה לנו ולמטופלינו, מלאה בבריאות והגשמה עצמית, שלום ואחווה.

הגהה: תמי ברקאי

המחבר:
רותם רקובסקי
מטפל ומרצה ברפואה סינית ו
חוקר את הכתבים הקלאסיים בשפת המקור
rochemlikes@gmail.com

תגובות

כתבות דומות

צפריר נחמני

מאת: יעל ארנסט