גברים ממאדים, נשים מנוגה

על ההבדל האנרגטי בין נשים לגברים ברפואה הסינית
גברים ממאדים, נשים מנוגה

מאמר זה אינו מתאים לפמיניסטיות, אך גם לא לשוביניסטים. אנו הולכים לראות כי הבנים והבנות שונים באופן מהותי זה מזו הן במבנה האנרגטי והן בתפקוד אשר נגזר מהמבנה. מין הסתם, אם הבנים והבנות שונים, סביר כי גם בטיפולים נמצא שוני ביניהם, ולמעשה, נוכל למצוא שוני בין הבנים והבנות כמעט בכל אספקט של החיים.

נתחיל בציטוט מתוך ה- Zhen Jiu Da Cheng Book II:
בכל פעם שנרצה להשתמש במחט אנו חייבים לבחון (ולהבין) היטב את נקודת הדיקור
凡 欲 行 針 須 審 穴,
חייבים להבחין בין מילוי (חיזוק), ריקון (פיזור), "לעמוד מול" או "לעקוב" (אחרי הצ'י במרידיאנים),  要 明 補 瀉 迎 隨 訣,
חזה וגב (קדימה ואחורה), שמאל וימין, הם לא אותו הדבר,  胸 背 左 右 不 相 同,
נשיפה, שאיפה, יין ויאנג, בנים ובנות, הכל מחולק,   呼 吸 陰 陽 男 女 別.

למעשה, המאמר אשר לפנינו עוסק בהבנה מעמיקה של הביטויים המופשטים "יין ויאנג". כל הרפואה הסינית זה יין ויאנג, החיים זה יין ויאנג, מארג המכיל אין-סוף שילובים בין יין ויאנג. או אולי במקום לומר "אין-סוף", נאמר 64 שילובים – כפי שבא לידי ביטוי ב- 64 ההקסוגרמות מתוך הקלאסיקה Yi Jing.
הבסיס אשר יאפשר את הבנת היין והיאנג הוא תרשים 4 הדואגרמות, או "4 הדימויים" 四 象:

איני חושב שאגזים אם אומר שהבנת 4 הדואגרמות תאפשר את הבנת הרפואה הסינית כולה; 4 הדואגרמות הן הביטוי התמציתי ביותר לאיכות הצ'י של 4 העונות, חמשת ה- Zang, 12 המרידיאנים, ועוד ועוד. הן גם הבסיס להבנת טכניקות הדיקור – מילוי וריקון (חיזוק ופיזור), ובעצם, כל דבר אשר קשור לרפואה סינית, או לצ'י. במילים אחרות, 4 הדואגרמות הן הביטוי התמציתי ביותר והמדויק ביותר לאיכויות הצ'י, אשר בהמשך יתבטאו  בכל תנועה, ובכל כיוון.
במאמר הנוכחי אתמקד בהבדל האנרגטי שבין בנים ובנות, ולצורך כך נעמיק ונבין את שני הצדדים – שמאל וימין – את איכותם ומשמעותם האנרגטית.

בכתבי הרפואה הסינית ישנה התייחסות מעניינת ורבה למדי לגבי השוני הפיזיולוגי / אנרגטי  בין בנים ובנות. בעצם, אם חושבים על זה, לא יתכן שבנים ובנות הינם זהים מבחינה אנרגטית.
נתחיל עם Ling Shu 71, פרק המראה את  הקבלת האדם ליקום, או האדם כמיקרוקוסמוס של המקרוקוסמוס:
ב- Heaven יש 12 תקופות של זמן, באדם יש 10 בהונות + (לבנים) פין ואשכים,
辰 有 十 二,人 有 足 十 指,莖 垂 以 應 之,
לבנות חסר את שני הדברים, אך יש להן יכולת לתת לאדם צורה (לבנות את העובר) (1),
女 子 不 足 二 節,以 抱 人 形.

ב- Heaven יש יין ויאנג, באדם יש בעל ואישה,  天 有 陰 陽,人 有 夫 妻.
טבעם של יין ויאנג להשלים זה את זה, להשתנות זה לזה, ליצור אין סוף צמדים, זוגות. נשים לב כי במשפט האחרון לא נאמר "בנים ובנות" כי אם "בעל ואישה" – כך מודגש רעיון הזוגיות אשר יוצרת את כל הדברים. כשם שב- Heaven הזוגיות הנוצרת בין יין ויאנג מאפשרת את הקיום הרעיוני של הכל, כך באדם, יחסי הזוגיות בין הבעל והאישה מאפשרים יצירה והמשכיות של החיים.

המאסטר  Zhu Dan-xi בפרק 23 של ספרו Ge Zhi Yu Lun (1347), כתב:
הדאו של (הטריגרמה) Qian משלים את הבנים, הדאו של (הטריגרמה) Kun משלים את הבנות,     乾 道 成 男,坤 道 成 女,
Qian ו- Kun הם הזיקה והטבע של יין ויאנג,   夫 乾 坤,陰 陽 之 情 性 也,
שמאל וימין הם הנתיבים של יין ויאנג,        左 右,陰 陽 之 道 路 也,
בנים ובנות הם ההופעה והשיקוף של יין ויאנג….       男 女,陰 陽 之 儀 象 也…

אם כך, בנים ובנות הם שני הפכים משלימים ובלתי נפרדים. חשוב לדעת כי השפה המתארת את מהות היין והיאנג, וכפועל יוצא גם את הבנים והבנות, וכפי שמתחדד מתוך ההשוואה לצמד הטריגרמות Qian ו- Kun, תהיה שונה לחלוטין.
יאנג הוא עגול, זמן, זורם, נותן, מניע, מחמם…
יין היא ריבוע, צורה, מקבלת, תומכת, מטפחת, קרה…
ביטויים אלו יאפיינו גם את הבנים והבנות, אם כי באופן מורכב יותר, שהרי, כפי שנראה מיד,  בבנים יש גם יין, ובבנות יש גם יאנג.

כדי שנתקדם, אשאל שאלה פשוטה (2):
ימין ושמאל – מי זה יין ומי זה יאנג?
כדי להשיב על השאלה, אנו צריכים להפנים שתי עובדות בסיסיות:
1.  יין ויאנג אלו מושגים יחסיים. זאת אומרת שבעולם בו אנו חיים, אין כזה דבר יין ויאנג. יש רק יין ביחס ליאנג, או יאנג ביחס ליין.
2.  בעולמנו, אין משהו שהוא רק יין, או רק יאנג. תמיד יין ויאנג יהיו שזורים זה עם זו, ב- 64 קומבינציות מפורטות, או ב- 4 קומבינציות בסיסיות.
נתקדם:
בחלוקת המעגל לשניים, חלוקה אחת עם קו אנכי, וחלוקה שנייה עם קו אופקי. איזה חצי במעגל הוא יין ואיזה יאנג?

התשובה: תלוי.
כפי שנחשף בציור, במעגל אשר נחצה עם קו אנכי, החצי השמאלי יהיה יאנג, והחצי הימני יהיה יין. חלוקה זו מראה את תנועת היין והיאנג. נוכל לקרוא לה "חלוקה דינאמית".
במעגל אשר נחצה עם קו אופקי, החצי העליון הוא החצי היאנגי, והחצי התחתון הוא החצי הייני. חלוקה זו מראה את כמות היין והיאנג. נוכל לקרוא לה "חלוקה כמותית " (3).
אז בחזרה לשאלה על שמאל-ימין – התשובה היא – תלוי. תלוי איזו חלוקה של המעגל נרצה להדגיש בתשובה!
נוכל לומר שצד ימין, מבחינה כמותית, זה הצד היאנגי. זה הצד של המערב, אשר מבחינה אנרגטית נקרא Shao yin – היין הצעיר, ובו אנו רואים יין בתוך יאנג. בתוך כמות גדולה של יאנג יש קצת יין. הקצת יין הזה עושה שינוי עצום. הוא משנה את תנועת היאנג ומחזיר אותו אל עבר היין. בצד ימין, במערב, מתרחשת נסיגת היאנג בחזרה אל חיק היין, או, במילים אחרות, גדילת היין.
באותה מידה נוכל לומר שצד שמאל, מבחינה דינאמית, זה הצד היאנגי. מפני שזהו הצד אשר בו היאנג בתהליך גדילה, כפי שקורה במזרח עם עליית השמש. היין מאפשר ליאנג לגדול. צד שמאל, הצד שמבחינה כמותית הוא יותר יין, מאפשר את גדילת היאנג. מבחינה אנרגטית המזרח והאביב נקראים Shao yang, היאנג הצעיר. יש כאן יאנג בתוך יין.

הנקודה הבאה אשר אליה אבקש להתייחס היא המשפט "הדאו של (הטריגרמה) Qian משלים את הבנים, הדאו של (הטריגרמה) Kun משלים את הבנות". המשמעות היא כי הבנים פועלים על פי עקרון יאנגי, לעומת הבנות אשר פועלות על פי עקרון ייני. אם כן, במהותם הפנימית, בנים ובנות הם שני הפכים משלימים אשר אינם יכולים להבטיח את המשך הקיום בנפרד. החיים, הצ'י, נוצרים במקום השלישי, כתוצאה מהמפגש בין יין ויאנג. המשכיות החיים אפשרית רק מתוך מפגש של יין ויאנג, גבר ואישה.

עתה אנו מגיעים לפרק 1 של ה- Su Wen. בפרק זה אנו למדים כי מנקודת המבט של פוריות הבנים והבנות, קיים סדר טבעי, סדר אשר צפון במספר 7 עבור הבנות ובמספר 8 עבור הבנים.

פרשנותו של Zhang Jie-bin ב- Lei Jing לפרק 1 של ה- Su Wen מרתקת:
7 זה המספר של Shao yang, הבנות מושרשות בגוף ייני, והן חייבות מספר יאנגי, הן יאנג בתוך יין,   七 為 少 陽 之 數,女 本 陰 體 而 得 陽 數 者,陰 中 有 陽 也,
8 זה המספר של Shao yin, הבנים מושרשים בגוף יאנגי והם חייבים מספר ייני, הם יין בתוך יאנג,   八 為 少 陰 之 數,男 本 陽 體 而 得 陰 數 者,陽 中 有 陰 也.
אם כך אנו למדים שהמספרים 7 ו- 8 אשר מופיעים בפרק 1 של ה- Su Wen אינם שייכים לתרשים המספרים הקרוי He Tu אשר על פיו הוקצו המספרים לפאזות ולאיברים, אלא לתרשים "4 הדימויים", 四 象, מה- Yi Jing.
וההסבר ממשיך (4):
הבנים שייכים לקטגוריה של יאנג, והמספר הנכון שלהם הוא יאנגי,
男 子 屬 陽,當 合 陽 數,
הבנות שייכות לקטגוריה של יין והמספר הנכון שלהן הוא ייני, 女 子 屬 陰,當 合 陰 數,
אז מדוע זה מתהפך והבנות מקבלות את המספר 7 (מספר יאנגי) והבנים מקבלים את המספר 8 (מספר ייני)?        而 今 女 反 合 七,男 反 合 八 何 也?
הדאו של רבבות הדברים אשר בין השמיים והארץ מהותו שני סוגי צ'י בלבד, יין ויאנג,
蓋 天 地 萬 物 之 道,惟 陰 陽 二 氣 而 已,
יין ויאנג מזווגים ובמהותם אינם נפרדים,    陰 陽 作 合,原 不 相 離,
על כן בתוך היאנג יש יין, בתוך היין יש יאנג…
所 以 陽 中 必 有 陰,陰 中 必 有 陽…
…למשל טריגרמת Li, אש, שייכת ליאנג וממוקמת בדרום ובתוכה יש זוג קווים (זאת אומרת קו ייני, קטוע), זהו יאנג בחוץ ויין בפנים,
如 離 火 屬 陽 居 南,而 其 中 則 偶,是 外 陽 而 內 陰 也,
טריגרמת Kan, מים, שייכת ליין וממוקמת בצפון ובתוכה יש קו יחיד (זאת אומרת קו רצוף, יאנגי), זהו יין בחוץ ויאנג בפנים…
坎 水 屬 陰 居 北,而 其 中 則 奇,是 外 陰 而 內 陽 也…
…"פרק הארת האמת" אומר: "השמש ממוקמת בעמדת טריגרמת Li אך טריגרמה זו היא דווקא בת, טריגרמת Kan מותאמת לירח אך היא דווקא בן",
悟 真 篇 曰:日 居 離 位 反 為 女,坎 配 蟾 宮 卻 是 男,
כל אלו במשמעות יין ויאנג הפוכים,      是 皆 陰 陽 顛 倒 之 義,
על כן החוץ של הבת הוא גוף ייני ואילו הפנים מתאים למספר יאנגי,
故 女 子 外 為 陰 體 而 內 合 陽 數,
החוץ של הבן הוא גוף יאנגי ואילו הפנים מתאים למספר ייני.
男 子 外 為 陽 體 而 內 合 陰 數.
נסכם:
על פני האדמה, יש את ציר החיים: מזרח-מערב, זריחה-שקיעה, עץ-מתכת; גדילת היאנג ("היאנג הצעיר") ונסיגת היאנג ("היין הצעיר", גדילת היין). כל זה יגולם בספרות 7 ו- 8. ב- Level  הזה, של 7 ו- 8, מתרחשים החיים.
בנים: יין בתוך יאנג. מה המשמעות? המשמעות היא כי בפיזיולוגית הגבר נמצא את אותה תנועה אשר קיימת בסתיו, ובמתכת – תנועה של איסוף שפע היאנג וכינוסו אל היין, והתוצאה היא תמצית, זרע.
בנות: יאנג בתוך יין. בפיזיולוגית האישה נמצא את אותה תנועה אשר קיימת במזרח ובעץ. לקחת את היין אל היאנג – הוצאת החיים מבפנים החוצה. לידה.

התיאור למעלה מציג דרך אחת להסתכל על הדברים. הלידה והזרע הם התוצאה הסופית של תהליך פיזיולוגי, ביטוי לתנועת היאנג הצעיר והיין הצעיר, ביטוי ל"מעגל הדינאמי", ל"תנועה הפנימית".
אולם, כזכור לנו, קיים גם ה"המעגל הכמותי":
"הבנות מושרשות בגוף ייני… הבנות שייכות לקטגוריה של יין,
הבנים מושרשים בגוף יאנגי… הבנים שייכים לקטגוריה של יאנג".
זאת אומרת שבבנות ה"גוף" יותר ייני מאשר יאנגי. בהיבט הזה, כל הפיזיולוגיה שלהן קשורה יותר לדם וליצירת מבנים.
ובבנים, "הגוף" יותר יאנגי מאשר ייני. בהיבט זה, הבנים קשורים יותר לצ'י ולהתחלה של תהליכים.
הסימניות של בן ובת ממחישים רעיון זה עוד קצת:
女, אישה. בסימנית רואים אישה עם שדיים, כורעת. זאת אומרת שאין כאן תנועה, עם הדגשה מסוימת של רכות והזנה; יין.
男, גבר. בסימנית רואים את זה אשר מוציא את כוחותיו בשדה, זאת אומרת פעילות, תנועה, מחוץ לבית; יאנג.

ומכאן נמשיך, ונחזור אל Ge Zhi Yu Lun chap. 39 מאת Zhu Dan-xi:
FEI ("ריאות") שולטת בצ'י והדופק שלה נמצא בעמדת Cun הימנית (5) ,
肺 主 氣,其 脈 居 右 寸,
PI, WEI, Ming Men, SAN JIAO אשר עושים טרנספורמציה ומתפקדים באמצעות צ'י, נמצאים לידה (בעמדות הדופק),
脾、胃、命 門、三 焦,各 以 氣 為 變 化 運 用,故 皆 附 焉,
(ולכן הדפקים של יד ימין קשורים לצ'י).
XIN ("לב") שולט בדם והדופק שלו נמצא בעמדת Cun השמאלית,
心 主 血,其 脈 居 左 寸,
GAN, DAN, SHEN, PANG GUANG אשר מהווים תעלות ומחסנים לדם ולתמציות, נמצאים לידו (בעמדות הדופק),
肝、膽、腎、膀 胱,皆 精 血 之 隧 道 管 庫,故 亦 附 焉.
(ולכן הדפקים של יד שמאל קשורים לדם).
בנים מושלמים באמצעות צ'י, ולכן נשלטים על ידי צ'י, 男 以 氣 成 胎,則 氣 為 之 主,
בנות מושלמות באמצעות דם שמוכל, ולכן נשלטות על ידי דם,
女 挾 血 成 胎,則 血 為 之 主.
בבנים עם מחלה כרונית, אם הדופק ביד ימין מלא יותר מזה שביד שמאל,
男 子 久 病,右 脈 充 于 左 脈 者,
המשמעות שיש St qi והמחלה ניתנת לריפוי,          有 胃 氣 也,病 雖 重 可 治.
ולהיפך בבנות…
והציטוט נמשך:
ב- Mai Jing Zan נאמר כי בבנים צריך להיות שהדופק ביד שמאל חזק יותר מאשר זה שביד ימין, ולהיפך באישה. אך אני ( Zhu Dan-xi) מסביר כי מדובר בידי המטפל!
אז  (6)  –
יד ימין של המטפל מרגישה את יד שמאל של המטופל,
יד שמאל של המטפל מרגישה את יד ימין של המטופל.
כך שבמטופל בן, יד ימין שלו צריכה להיות החזקה, היד של הצ'י! את זה יחוש המטפל בידו השמאלית.
ולהיפך עם בנות.

Ge Zhi Yu Lun chap. 42:
כדי לאפשר לאדם לחיות, XIN שהוא אש מוקם למעלה, SHEN שהן מים מוקמו למטה,
人 之 有 生,心 為 火 居 上,腎 為 水 居 下,
מים מסוגלים לעלות, אש מסוגלת לרדת,                                  水 能 升 而 火 能 降…
אחד עולה השני יורד ללא הפסקה, וכך נשמרת החיוניות של החיים,
一(yī) 升(shēng) 一(yī) 降(jiàng),無(mó) 有(yǒu) 窮(qióng) 已(yǐ),故(gù) 生(shēng) 意(yì) 存(cún) 焉(yān),
המים כחומר שקטים, האש כחומר זזה,                             水 之 体 靜,火 之 体 動…
הבנות פועלות על פי חוקיות המים, הבנים פועלים על פי חוקיות האש,
女 法 水,男 法 火…
מים מסוגלים לרסן את האש…   水 能 制 火
אבקש להדגיש שני דברים:
1.    מים מרסנים את האש! האישה היא הכוח החזק באמת. לאש יש יחסי זוגיות עם המים, האש מחממת את המים וכך מאפשרת בהם פעילות. אולם רק המים מרסנים את האש, לא להיפך. והם אף מסוגלים לכבות את האש.
2.    במספר 7 ראינו את הכוח העולה והמתפרץ של היאנג. המים הם הכוח אשר עומד בבסיס תנועה זו. במספר 8 ראינו את תנועת היאנג החוזרת ונסוגה מלמעלה כלפי מטה ופנימה. האש היא הכוח אשר עומד בבסיס תנועה זו. להבנה זו ישנן השלכות רבות.

מבחינת טיפול והשפעות על האדם, נמצא דוגמאות רבות הממליצות על טיפול בבנים דרך צד שמאל ובבנות דרך צד ימין (טיפול ביאנג דרך היין, ולהיפך). כמו כן נמצא דוגמאות המלמדות כי אירועים מסוימים  ישאירו חותמם בצד שמאל אצל הבנים, ובצד ימין אצל הבנות.

Zhen Jiu Da Cheng II:
הצ'י של הבנים – בזריחה הוא למעלה, בשקיעה הוא למטה…
男 子 之 氣,早 在 上 而 晚 在 下…
הצ'י של הבנות, בזריחה הוא למטה, בשקיעה הוא למעלה…
女 子 之 氣,早 在 下 而 晚 在 上…
ב-  Zhen Jiu Da Cheng לוקחים את עקרונות היין והיאנג עד לפרטי הפרטים. רובנו לא נדקדק עד כדי כך בקליניקה, אך חשוב להכיר את החומר. זהו חלק חשוב מגוף הרפואה הסינית.

וקצת בהמשך:
…הצ'י והדם באים והולכים דרך האיברים והמרידיאנים של הבנים והבנות ללא הבדל ביניהם,
男 女 臟 腑 經 絡,氣 血 往 來,未 嘗 不 同 也,
אם כך, מדוע אנו מסתמכים על ההבחנה בין זריחה ושקיעה?
今 分 早 晚,何 所 據 依?
האנשים כיום מכבדים את הנאמר כאן, אז חפשו מסקנה מתוך ניסיונכם!
但 此 賦 今 人 所 尚,故 錄 此 以 參 其 見!
בנקודה זו אבקש להציע תשובה:
חיזוק לרעיון הבנת מצב הצ'י בזריחה-שקיעה אשר שונה בין בנים לבנות, נמצא בסוף פרק 17 של ה- Ling Shu. בפרק זה ישנו דיון על אורך המרידיאנים:
הקיסר הצהוב שאל: ה(מרידיאנים המיוחדים) Qiao mai כוללים יין ויאנג, אך איזה מהם צריך לחשב?

蹻 脈 有 陰 陽,何 脈 當 其 數?
בבנים צריך לחשב את Yang (qiao mai), בבנות צריך לחשב את Yin (qiao mai),
岐 伯 曰:男 子 數 其 陽,女 子 數 其 陰,
זה שמחושב הוא מרידיאן, וזה שאינו נספר הוא Luo,
當 數 者 為 經,其 不 當 數 者 為 絡 也.

ההסבר של אליזבט מעניין (7): "הסימנית 經, מרידיאן, מכילה גם את הפירוש "נורמה, כלל". זאת אומרת ש- Yang Qiao mai, עבור הבנים הוא נורמה, ו- Yin Qiao mai הוא הנורמה עבור הבנות".
Yin-Yang Qiao mai הם המרידיאנים אשר אחראים על התנועה היומיומית של היין ושל היאנג זה לעבר זה, הקשר המתמיד בין היין והיאנג. הם המודל אשר עומד מאחורי צמדים כגון צ'י ודם או Ying qi – Wei qi. המודל לתנועת ה- Yin-Yang Qiao mai זו זריחת ושקיעת השמש.
אם הנורמה של הבנים היא יאנג, וזו של הבנות היא יין, הרי זה ברור כי איכות הצ'י של הזריחה, לעומת זו של השקיעה, תשפיע עליהם באופן שונה!
מכאן הדברים, כפי שידועים לי כיום, נשארים פתוחים לספקולציות שלנו.
לדוגמה, אוכל להניח, כי אם ארצה לחבר בת למהות של המספר 7, יתכן ויהיה זה נבון לדקור אצלה את BL-62 מוקדם בבוקר, ואם ארצה לחבר בן למהות המספר 8, אולי יהיה נכון לדקור אצלו את BL-62 דווקא בערב!

חומר נוסף למחשבה:
Su Wen Chap. 11: מוח, מח עצם, עצמות, mai, DAN ורחם של אישה,
腦, 髓, 骨, 脈, 膽, 女 子 胞 此 六 者…
הם נקראים ה- Fu המיוחדים והתמידיים,     名 曰 奇 恆 之 府.
שימו לב: רחם של אישה. ומה עם הבנים? האם יש להם רק חמישה Fu מיוחדים?
ובכן, יש מגוון דעות בנושא אצל הפרשנים השונים. יש כאלו הטוענים כי במקום DAN צריכה להיות הסימנית 卵, אשכים. ואחרים שיסתרו רעיון זה בתוקף.
אני אקח את הדברים כפשוטם: להבנתי הגיוני לחלוטין שלבנות יהיו ששה Fu מיוחדים, ולבנים רק חמישה. מדוע? מפני שבנים ובנות הם לא אותו הדבר. ה- Fu המיוחדים "מאכסנים יין ומשקפים את הדימוי של הארץ". זה אך טבעי שבבנות, אשר הן "גוף ייני", יהיה יותר יין, ויבוטא דרך המספר 6 – המספר של Tai yin, היין הגדול. לעומתן, הבנים "יסתפקו" במספר 5, מספר יאנגי אשר מחבר אותם למהות האדמה.

ונמשיך עם הציטוט מה- Zhen Jiu Da Cheng:
ראשית, הכלל של מילוי וריקון (חיזוק ופיזור), זו אומנות עדינה אשר נסמכת על הנשימה ועל האצבעות,  原 夫 補 瀉 之 法,妙 在 呼 吸 手 指,
בבנים, האגודל דוחף קדימה, מסובב את המחט שמאלה,   男 子 者,大 指 進 前 左 轉,
בנשיפה, למילוי (חיזוק),     呼 之 為 補,退 後 右 轉…
בבנות, האגודל מושך אחורה, מסובב (את המחט) ימינה, בשאיפה, לחיזוק…
女 子 者,大 指 退 後 右 轉,吸 之 為 補…

ודוגמה נוספת, להתייחסות:
Su Wen Chap. 63: כאשר יש פתוגן במרידיאן החיבור של GAN ("כבד"),
邪 客 於 足 厥 陰 之 絡,
זה יגרום להרניה עם כאב אקוטי(8) ,  令 人 卒 疝 暴 痛.
יש לדקור את LIV-1 בצד הנגדי.
בגברים השיפור יהיה מיידי. בנשים זה ייקח קצת יותר זמן…
男 子 立 已 , 女 子 有 頃 已…
Zhang Zhi-cong מסביר: "בגברים הדם שופע ולכן הם נרפאים מייד. חיי האישה מתאפיינים בחוסר דם, ולכן ייקח להן יותר זמן (להחלים)"(9).
לחיזוק ההסבר אוסיף כי איבוד הדם (בתקופת הפוריות) זו גם הסיבה שלבנות אין זקן, ולכן בגיל המעבר, כאשר הווסת פוסקת, לנשים יצמח זקן… להבנתי, שיער הזקן הוא ביטוי לכמות הדם של המחמם התחתון והרחם, כפי שבאבחנת פנים, באזור הסנטר נבחן את מצב הבטן התחתונה.

הערות:
[1]  ראו ב- Lei Jing את פרשנותו של Zhang Jie-bin.
[2]  ונזכור כי כל הבנת הרפואה הסינית מושתתת על "שאלות פשוטות", Su Wen.
[3] שני ביטויים אלו, "חלוקה דינאמית" ו"חלוקה כמותית" הם ביטויים פרי דמיוני מתוך צורך להעמיד את הדברים בצורה ברורה ומדויקת. איני מכיר ביטויים סינים המקבילים להם, אם כי לא אתפלא אם ימצאו כאלו.
[4]  בנקודה זו אבקש להביע תודה ענקית לניצן אורן על עזרתו בתרגום הטקסט והרבה מעבר לזה. זכינו!
[5]  עמדת Cun בדופק – העמדה הדיסטאלית.
[6]  את המידע כאן אסייג בשלב זה ואוסיף הערה: "אם אני מבין נכון". מכיוון שמדובר במידע אשר חדש לי, אבקש לנקוט במידת הזהירות, ואמשיך לחקור נושא זה גם בעתיד.
[7]  The Essential Woman, עמ' 16.
[8]  לפי הנרי לו: נפיחות וכאב פתאומיים של האשכים.
[9]  Unschuld, עמ' 136.

רשימת מקורות:
1.    Huang Di Nei Jing Su Wen, (Translated by Unschuld U, Paul, & Tessenow, Hermann, UNIVERSITY OF CALIFONIA PRESS, 2011).
2.    Dan-xi, Zhu – Ge Zhi Yu Lun (Extra Treatise Based On Investigation & Inquiry, Translated by Yang Shou-zhong & Duan Wu-jin), BLUE POPPY PRESS, 1994 (2007).
3.    Ji-zhou, Yang – Zhen Jiu Da Cheng Book II (The Golden Needle, Translated by Richard Bertschinger, CHURCHILL LIVINGSTONE, 1991)
4.    Rochat De La Vallee, Elisabeth – The Essential Woman, MONKEY PRESS, 2007.

הגהה ועריכה: תמי ברקאי

המחבר:
אביחי וולצ'ק
מטפל ברפואה סינית, חוקר ומלמד את הכתבים הסינים העתיקים. ‏
avihayw@012.net.il

 


Total
0
Shares
כתיבת תגובה
Related Posts