ממצאי סקירה ומחקר – השפעת דיקור על נשים בטיפולי הפריה חוץ גופית (IVF)

סיכום מחקרים
הפריה חוץ גופית

לאחרונה התפרסמה סקירה מקיפה על בשפעת הדיקור על טיפולי IVF. הסקירה* התפרסמה בכתב העת Fertility and Sterility  והיא כללה 24 מחקרים ו- 5,807 נשים. לסקירה כמה מסקנות מעניינות על הטיפול היעיל ב- IVF, וכן אמירה חשובה על המחקר ברפואה סינית בכלל.
תוצאות המחקר מראות שלדיקור השפעה חיובית על שיעור ההריונות הקליניים, ועל שיעור לידות החי אצל נשים שעברו טיפולי IVF. התוצאות משמעותיות יותר כאשר נבחנו המחקרים בהם לא נעשה שימוש במחטי שטרייטרברגר לדיקור דמי בקבוצת הביקורת.
הסקירה גם סיכמה את המחקרים שנעשו עד כה בתחום, ופירטה את המאפיינים הייחודיים שלה, והיא יכולה לשמש מקור טוב למי שרוצה להתעדכן בידע המחקרי שקיים בתחום.

במאמר זה מובא התקציר של המחקר. קישור לסקירה המלאה מופיע בתחתית תקציר זה.

ממצאי הסקירה
החוקרים כללו 24 מחקרים קליניים, מבוקרים ואקראיים (RCT) שנערכו בשנים האחרונות וכללו 5,807 נשים, בדקו את ההשפעה של דיקור ידני, דיקור חשמלי ודיקור באמצעות לייזר.
מועד הטיפול – ב-14 מהמחקרים הדיקור נעשה סביב החזרת העוברים, על פי רוב בטיפול יחיד או בשני טיפולים עוקבים ביום ההחזרה בלבד. ב-5 מחקרים הדיקור נעשה סביב שאיבת הביציות, וב-5 אחרים הדיקור נעשה מתחילת הגירוי השחלתי.
שיטות הביקורת – המחקרים השתמשו בשיטות מתודולוגיות שונות בקבוצת הביקורת. ב- 16 מחקרים לא נערך כל טיפול בקבוצת הביקורת, וההשוואה היתה בין קבוצת הדיקור לקבוצה ללא טיפול.
בשאר המחקרים נערכו טיפולי דמה בקבוצת הביקורת בשיטות שונות: באמצעות מחטי שטרייטרברגר, בדיקור דמה בנקודות דיקור אמיתיות, בדיקור דמה בנקודות קרובות לנקודות האמיתיות, בדיקור אמת בנקודות שלא קשורות לפוריות, לייזר דמה, פלסטר במקום מחטים, גירוי חשמלי דמה ללא הפעלה של המכשיר, או דיקור בנקודות מחוץ למרידיאנים.

תוצאות הסקירה
שיעור ההריונות הקליניים ב-23 מאמרים (n=5,599) היה גבוה יותר משמעותית בקבוצות הדיקור בהשוואה לקבוצות הביקורת. האפקט היה משמעותי יותר כשהורידו את המחקרים שהשתמשו במחטי שטרייטרברגר כשיטת הביקורת.
ההבדל בשיעור לידות החי בין הקבוצות של הדיקור והביקורת היה גם הוא משמעותי יותר כשלא כללו את הקבוצה שטופלה במחטי שטרייטרברגר.
שיעור הלידות של תינוק חי היה גבוה יותר באופן משמעותי כשהדיקור נערך סביב החזרת העוברים.
נראה גם הבדל במחקרים שנערכו סביב שאיבת הביציות והגירוי השחלתי, כשהוציאו את המחקרים עם מחטי שטרייטרברגר, אבל זה היה מבוסס על כמות קטנה של מחקרים.

באופן מפתיע, מחקרים שהשתמשו במחטי שטרייטרברגר כקבוצת ביקורת הראו תוצאות טובות יותר בקבוצת הביקורת מאשר בקבוצת האמת בחלק מהמדדים. זאת אחת הסיבות לטענה של המחקר שמחטי שטרייטרברגר אינן אינרטיות, ושהן יוצרות פעילות פיזיולוגית.

השפעה חיובית טובה יותר של הדיקור נרשמה בניתוח המחקרים שבהם לא עשו שימוש במחטי שטרייטרברגר (18 מחקרים, n=3,940). במחקרים אלה נרשמו הבדלים משמעותיים בשיעור ההריונות הקליניים, בשיעור ההריונות המתמשכים, בשיעור לידות החי ובשיעור ההשתרשות. בקבוצה זאת לא נרשמו הבדלים במדדים של שיעור ההריונות הביו-כימיים ובשיעור ההפלות.

המחקרים שנערכו סביב החזרת העוברים הראו שיפור משמעותי במדדים מרכזיים רבים. מחקרים שנעשו סביב שאיבת הביציות לא הראו שינוי במדדים, ומחקרים בהם הטיפול היה סביב הגירוי השחלתי הראו מגמה חיובית במדדים העיקריים, אם כי ההבדל לא היה משמעותי מבחינה סטטיסטית.

דיון והערות
מחטי שטרייטרברגר נחשבות במקומות רבים כפלצבו הטוב ביותר של הדיקור, אולם הממצאים של המחקר הזה, בדומה לממצאים של מחקרים אחרים, מצביעים על כך שיכולה להיות להן השפעה פיזיולוגית, שנוצרת כתוצאה מלחיצה על הנקודה או מהגירוי השטחי שלה. הסבר זה אינו מפתיע, מכיוון שגירוי שטחי של הנקודות מקובל כשיטת הטיפול בשיטות רבות של הרפואה הסינית והיפנית.
העובדה שהתוצאות של מחטי שטרייטרברגר היו טובות יותר מאשר תוצאות הדיקור מעלה שאלה אמיתית על הדרך היעילה להפעיל את הנקודות, ועל המשמעות של הכאב בגירוי חזק של המחטים. המחברים בסקירה מעלים השערה שגירוי חזק במחטים אמיתיות יכול להיות מלווה בתחושות לא נעימות כמו כאב או חוסר נוחות. ייתכן שלתחושות האלה יש השפעה שלילית על התוצאות – ולכן למחטי שטרייטרברגר יכול להיות אפקט טוב יותר. טיעון זה מעלה את האפשרות שדיקור מינימלי עדין ייתן תוצאות טובות יותר מאשר גירוי חזק, ומדגיש את החשיבות של הנינוחות ותחושת הרגיעה של המטופל בזמן הטיפול.

ברוב המחקרים הטיפול היה מצומצם וחד פעמי, והוא לא כלל אבחנה סינית, או טיפול שמתאים לאבחנה של האישה. כמעט ולא היה שימוש בסינדרומים סיניים או בטיפול פרטני, מה שעלול היה לפגוע בתוצאות הטיפול.

הסקירה מדגימה שלעיתוי הדיקור יש חשיבות בהצלחת התהליך, ומדגישה את החשיבות של הדיקור סביב החזרת העוברים, וככל הנראה גם בזמן הגירוי השחלתי.
הסקירה גם מדגישה את היתרון לקיים מספיק טיפולים, לפחות ארבעה, ולהתאים את הטיפול לאישה באופן אישי.

* הסקירה הפרסמה תחת הכותרת Cui Hong Zheng et al., Effects of acupuncture on pregnancy rates in women undergoing in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis Fertil Steril. 2012 Jan 11 . Epub ahead of print

לסיכום המלא של המאמר הכולל גם פירוט של כל הסקירות שנעשו עד כה, ודיון על דיקור הדמה לחצ/י כאן.

הגהה ועריכה: תמי ברקאי

תמונה: freeimages.com/jess lis

סיכם והוסיף הערות:
אביב מסינגר
מטפל ברפואה סינית

aviv@briat.co.il

Cui Hong Zheng et al., Effects of acupuncture on pregnancy rates in women undergoing in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis Fertil Steril. 2012 Jan 11 . [Epub ahead of print]

Total
1
Shares
כתיבת תגובה
Related Posts