ShenNong Jewelry- Chinese Medicine Inspired Jewelry

ShenNong Jewelry- Chinese Medicine Inspired Jewelry

מאת: מערכת סינית

התכשיטים מבטאים את עקרונות הרפואה הסינית, המתבוננת באדם ובתהליכים החלים בו, כמיקרוקוסמוס המשקף את הטבע- הקוסמוס- והתהליכים החלים בו. התבוננות העוקבת אחר המחזוריות של לידה ומוות, אור וחושך, רוך ועוצמה, ואינה מפרידה בין הביטויים הרגשיים לביטויים הפיסיים- מאחר ושניהם למעשה גילומים שונים לאותה תנועה נסתרת מאחורי הדברים. אפשר לראות בענידת התכשיט תזכורת עצמית לדבר אליו אנו רוצים להיות יותר ערים, ובהענקת התכשיט לאחר ככוונה או כאיחול אותו אנו רוצים לשדר.

התכשיטים עוצבו בהשראת יסודות הרפואה הסינית, ומכילים את חמש התנועות ("חמשת האלמנטים"  Water, Wood,  Fire, Earth, Metal), חמשת ה Shen ׁ (Shen, Yi, Po, Zhi, Hun), שלושת האוצרות ( Shen, Qi, Jing), האחד הגדול ( Tai Ji-  Yin Yang), הדרך והסגולה ( Dao, De), הקיסר (הלב- Xin), Pushing Hands (מתוך הטאי צ'י).

עד 20% הנחה למטפלים ולסטודנטים לרפואה סינית.
בחודשי האביב 20% הנחה נוספים על ה Hun  וה Wood!

למעבר לאתר הבית לחצו כאן.
הצטרפו לעמוד שלנו בפייסבוק בלחיצה כאן.
פרטים: שרון בנרף 054-6921550 ובמייל.

תגובות