עצמאי בשטח

עצמאי בשטח

מאת: מערכת סינית
עצמאי

בשעה טובה לאחר התייעצויות רבות ולילות ללא שינה החלטתם לפתוח עסק עצמאי.

ועכשיו, דרככם לאן?

דבר ראשון- עליכם להירשם בשלוש רשויות המס העיקריות: מס ערך מוסף (מע"מ), מס הכנסה וביטוח לאומי.

מס ערך מוסף (מע"מ)
כאשר נרשמים במע"מ יש אפשרות להירשם בתור "עוסק מורשה" או בתור "עוסק פטור".

עוסק מורשה– על עוסק מורשה לדווח על הכנסותיו והוצאותיו למע"מ מדי חודש/חודשיים בהתאם לתקופת הדיווח שנקבעה לו.
המס מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה.
עוסק חייב להמציא ללקוחותיו חשבונית עסקה על כל מכירה או מתן שירות. עוסק מורשה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה אך חייב להוציא חשבונית מס במידה והלקוח דורש זאת (באופן כללי נהוג להוציא תמיד חשבונית מס).
חשבונית מס הינה מסמך מודפס בבית דפוס או בהדפסת מחשב מתוך תוכנה המאושרת על ידי מס הכנסה. יש לשים לב כי חשבונית המס כוללת את כל הפרטים הדרושים לפי החוק. חשבונית שחסר בה אחד הנתונים או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים- אינה חשבונית כדין.

* יש לציין כי ישנן הוצאות בגינן לא ניתן לקזז את מלוא מע"מ התשומות. לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לגבי תשומות מומלץ לפנות לגורם מקצועי.

עוסק פטור– עוסק שמחזור עסקאותיו אינו צפוי לעלות על כ- 67 אלף ¤ בשנה (נכון לשנה 2008) ועומד בתנאים מסוימים יכול להירשם כעוסק פטור (על כל עוסק חדש לוודא אם הוא עומד בתנאים של עוסק פטור).
עוסק פטור אינו מדווח דיווחים חודשיים / דו-חודשיים, אינו משלם מע"מ על עסקאותיו ואינו מקזז מע"מ שניגבה ממנו.
אחת לשנה העוסק הפטור מגיש דו"ח לשלטונות מע"מ ובזה זה נגמר.
יש לשים לב שבמידה ובמהלך השנה היקף ההכנסות עולה ועובר את התקרה של הסכום הפטור, יש לפנות באופן מיידי למע"מ ולשנות מעמד לעוסק מורשה.

ישנם יתרונות וחסרונות לכל צורת התאגדות במע"מ, לכן מומלץ מאוד לקבל ייעוץ מקדים של איש מקצוע.

מס הכנסה ("עוסק" במע"מ מוגדר "נישום" לצורך מס הכנסה)
על הנישום לפנות לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.
על פי הוראות פקודת מס הכנסה חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק ומשלח היד.
עוסק פטור במע"מ אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה.
לאחר שיפתח תיק במשרד השומה, פקיד השומה ישלח פנקס מקדמות שבאמצעותו על הנישום לדווח על מחזור עסקאותיו מיום הפעלת העסק, ולשלם מס על פי השיעור שיקבע בפנקס. יש אפשרות לפנות לפקיד השומה בבקשה לשנות את שיעור המקדמות שנקבע.
יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מתשלומים שמשולמים לנישום. גם במקרה זה ניתן לפנות לפקיד השומה בבקשה לשנות את שיעור המס המנוכה.
אם בעסק מועסקים עובדים, או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, על הנישום לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל העסק ולדווח לפקיד השומה מדי חודש על השכר והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה.
בתום שנת המס יש להגיש דו"ח על ההכנסות וההוצאות לשנת המס שהסתיימה.
על פי דו"ח זה תיקבע חבות המס הסופית.

ביטוח לאומי ("עוסק" במע"מ מוגדר "מבוטח" לצורך ביטוח לאומי)
עם פתיחת העסק יש להודיע לביטוח לאומי על שינוי הסיווג למבוטח עצמאי ולהצהיר על הכנסה חודשית משוערת.
העובדה שהמבוטח נרשם כעצמאי במע"מ ובמס הכנסה לא הופכת אותו מיידית לעצמאי גם בביטוח לאומי. לביטוח לאומי יש את התנאים שלו לצורך הגדרת המבוטח כעצמאי.
ביטוח לאומי ישלח למבוטח פנקס מקדמות חודשי ובה סכומים קבועים לתשלום שנקבעו על פי ההצהרה בדבר ההכנסה המשוערת לשנת הפעילות הראשונה.
בתום שנת המס ועם קבלת השומה הסופית ממס הכנסה, ביטוח לאומי מחשב במדויק את דמי הביטוח שעל המבוטח היה לשלם ומחייב או מזכה את המבוטח העצמאי בהתאם.

האם אני צריך רואה חשבון?
עצמאי לא חייב רואה חשבון ויכול לפעול לבד ולהגיש דוחות בעצמו.
יש לזכור כי איש מקצוע הבקיא בחוקי המס ובדיני עבודה, כמו גם בחידושים השוטפים בחוקים אלו, יכול לעזור בתכנוני מס במסגרת החוק שיכולים לחסוך כסף רב.

אין מאמר זה מתיימר לתת מידע ולענות על כל השאלות שלכם אלא לתת מושג בסיסי ומידע כללי שיעזור להתחיל בדרך החדשה. אנו ממליצים בכל מקרה לפנות לאיש מקצוע לקבלת הדרכה אישית ומעקב צמוד על התיק.

תמונה: freeimages.com/marc jacops

מאמר זה נכתב על ידי משרד רואה חשבון הילרוביץ ושות'.

לאתר המשרד לחצו כאן.

תגובות

כתבות דומות

על הדרך

מאת: פנינה דרויאן
טיפים מהקליניקה

מאת: מערכת סינית
צעד קטן לעסק צעד גדול להצלחה

מאת: הילה אפלבאום