נקודות החואטו ג'יאג'י

נקודות החואטו ג'יאג'י

מאת: ניר פלורנטין
ג'יאג'י

רקע היסטורי
בלימודי הרפואה הסינית בישראל, לא מעמיקים בנקודות ה"חואטו ג'יאג'י", ולימודם מסתכם בהסבר שטחי על תפקודן ומיקומן. כמו כן, נראה כי גם בעולם המערבי מטפלים מעטים משתמשים בנקודות אלו במהלך טיפול. האם הסיבה לכך הינה כי אינן מוכרות בחשיבותן? או שאינן מועילות?

ד"ר חואטו חי בתקופת שושלת חאן ושלושת המלאכים, ונחשב לאחד הרופאים המובילים ברפואה הסינית. בתקופה זו, היה למנתח הראשון ואף הפך לרופאו של המלך צ'או צ'או. ד"ר חואטו הוצא להורג כאשר המליץ למלך לעבור ניתוח עקב גידול שאיבחן במוחו. שמו של ד"ר חואטו היה ידוע במיוחד בשל סט תרגילי צ'י קונג אותם פיתח במהלך חייו, הנקראים "חמש החיות".
טרם מותו העביר ד"ר חואטו את כול כתביו ורישומיו לאחד הסוהרים בכלא, והורה לו לפרסמם לאחר שיוציאוהו להורג. ספריו, הכילו את כל מחקריו וחשובים היו להצלת חייהם של רבים. אולם, הסוהר שהיה נאמן למלך, פחד מתגובתו והעביר את כל הכתבים לאנשי המלך, שהורו בפקודת המלך להבעיר את רוב הכתבים והרישומים של ד"ר חואטו. עם הוצאתו להורג של חואטו, גוועו עימו מרבית מחקריו ופרי חוכמתו (1).
בתקופה מאוחרת יותר, נתגלה כתב עתיק בו סופר על מטופל עם ניוון וחולשה בשתי רגליו שפנה לד"ר חואטו. לאחר שד"ר חואטו טיפל בו בעזרת מוקסה ב- 34 נקודות שלאורך עמוד השדרה, החלים אותו אדם ושב ללכת על רגליו. נקודות אלו, הממוקמות כ- 0.5 צון מעמוד- השדרה, נקראו על שמו, "נקודות חואטו ג'יאג'י". לאחר מכן, נקודות אלו אוזכרו לראשונה בספר "Huang di nei jing- su wen" ונקראו בשם "jiaji point". בתקופה מאוחרת יותר נכתב באופן מקיף ומפורט יותר אודות נקודות אלו, בספר "Zhong guo jiu xue", שם הן מוזכרות בשמם המלא ""hua tuo jia ji point . (מיקום הנקודות- כ- 0.5 צון מהחוליות- סרוויקליות C1-C7, טורקליות T1-T12, לומבריות L1-L5, טכניקת החדרה- דיקור אנכי- אלכסוני בעומק 0.5-1 צון. יש לעורר את הנקודה, לחוש בצ'י ולצאת).

תפקוד הנקודות
בתפקודן ה"קלאסי", נקודות אלו משמשות לבעיות מקומיות.
לדוגמא, הנקודות באזור הסרוויקאלי ישמשו בעיקר לבעיות של כאבים מקומיים הקרנות וכדומה, ואילו נקודות באזור T1-T4, ישמשו בעיקר לבעיות בראות ובגפיים עליונות, וכן הלאה.
הנקודות טובות לוויסות הצ'י והנעת הדם, מחזקות את האיברים המלאים (zhang) ומאזנות את האיברים החלולים (fu). יש לציין כי נקודות אלו תהיינה אפקטיביות בעיקר במצבים כרוניים.

בכתבים העתיקים נאמר, כי אנרגיית היין, יאנג, צ'י ודם נמצאות בנקודות אלו. עקב מיקומם היאנגי וקירבתן ל- GV, הינן יאנגיות מטבען.
ה- CV– "ים היין", שולח סעיף פנימי מחלל האגן אל עמוד השדרה ומשם מעלה לכל אורכו (בכתבים רשום כי אותו סעיף עולה מעלה לאורך נקודות החואטו ג'יאג'י ומסתיים באזור הצוואר) (2).
ה-CHONG– "ים הדם", שולח סעיף פנימי מאזור GV1 מעלה לאורך נק' החואטו ג'יאג'י בעמוד השדרה, ומסתיים ב- BL11 .
בנוסף, נאמר כי ביכולתן של הנקודות לפתוח סטגנציות במרידיאני החיבור הקטנים, כאשר עבודה על הנקודות תשפעל את האיבר (3). לדוגמא בעת סטגנציית דם במחמם עליון, נוכל לשפעל את נקודות החואטו של הכבד, לב ודיאפרגמה, מאחר ואיברים אלו מתעסקים עם דם.
מאחר ונקודות אלו מוזנות על ידי מרידיאני ה- REN וה- CHONG וקרובות ל- GV, הן משפיעות על דם, יין, יאנג, וצ'י. לכן נוכל גם לחזק את המטופל במצבים של חסר (דוגמא טובה לכך הינה כאשר מטופל מגיע עם בעיה כגון שיתוק בחצי גוף (hemiplegia) לאחר שכבר עבר טיפול ברפואה מערבית שלא שיפר את מצבו). מאחר וזהו מצב שנמשך זמן רב, יש לומר שבנוסף לאבחנה מבדלת נוצרה גם סטגנציית דם וחולשה של הכליות (על פי התיאוריה ברפואה סינית, כל מצב של מחלה ממושכת גורמת לסטנציית דם, ולחסר בכליות). אסטרטגיית הטיפול תהיה הנעת דם, פתיחת מרדיאנים וחיזוק הכליות. כמובן שבהתאם למצבו גם נסלק לחות בהתאם לצורך.
טיפול יעיל במיוחד יהיה תוך עבודה על נקודות החואטו ג'יאג'י של הלב, כבד ודיאפרגמה, במטרה להניע את הדם. כמו כן גם דיקור חואטו ג'יאג'י של הכליות לחיזוק הכליות, בנוסף לנקודות הסיסטמיות.

ניתן לנתח שימוש בנקודות על ידי שתי דרכי טיפול:
תיאוריית האיברים (ZHANG FU): בהתאם לאבחנה נוכל לחזק את האיברים המלאים או החלולים במצב של חסר, או לפזר את הסטג' במצבי עודף.
תיאוריית היין ויאנג: מוזכרת לראשונה בספר "Huang di nei jing" (4), שם מתואר מצב הן של טיפול ביין בעזרת היאנג והן של טיפול ביאנג בעזרת היין.

"Shan bu yin zhe, xu yang zhong qiu yin" (5) – "כאשר רוצים לחזק יין, חייבים לטפל באספקט יאנגי".
"Shan bu yang zhe, xu yin zhong qiu yang" – "כאשר רוצים לחזק יאנג, חייבים להזין את האספקט הייני".
"Yang de yin zhu, qi fa wu qion" – "האספקט היאנגי מקבל את המקור מהיין והופך לאינסופי" .
הג'יאג'י ממוקמים 0.5 צון מעמוד השדרה בין מרידיאן ה- GV למרידיאן ה-BL ועל פי הכתבים, הג'יאג'י מקשרים בין שני מרדיאנים אלו. כאשר נדקור נקודות אלו של הג'יאג'י נוכל להשפיע גם על היאנג בגוף. בהתאם לתיאוריה זו, נוכל להשפיע דרך נקודות באזור יאנגי עם תפקוד יאנגי גם בבעיה יינית (חואטו ג'יאג'י).
מבחינה אנטומית: יש לציין כי מיקום נקודות אלו נמצא בקצות העצבים שלאורך עמוד השדרה (כ-0.5 צון מהחוליות), ולכן נקודות אלו יהיו יעילות במיוחד בבעיות מוטוריות של שריר ושלד.

טיפולים גינקולוגיים
כאשר בוחנים באופן כללי את אופיין של בעיות גינקולוגיות, נשים סובלות על פי רוב מבעיות ייניות (יין ודם). לרוב תהיה מעורבות של מרידיאני האקסטרה REN ו- CHONG. גברים לעומת זאת, יסבלו יותר מבעיות יאנגיות (צ'י ויאנג). לכן, נראה את האפקטיביות של נקודות אלו בעיקר בבעיות גינקולוגיות, זאת בעקבות ההשפעה של מרידיאני ה- CHONG וה- REN. בנוסף נוכל לטפל גם בבעיה יינית בעזרת נקודות יאנגיות. הטיפול בבעיות כרוניות משלב לרוב מצבי עודף עם חסר, לכן נקודות אלו יהיו יעילות מאוד בהנעה וחיזוק. בבעיות גינקולוגיות לרוב נשתמש ב- JIAJI 15-27 .
JIAJI24 מעולה בגינקולוגיה להנעה וחיזוק צ'י.
JIAJI17 מעולה בגינקולוגיה להנעה וחיזוק דם.
JIAJI22 חשוב בגינקולוגיה לוויסות הצ'י ומעברי המים בשלושת המחממים.
JIAJI27 חשוב בגינקולוגיה בשמירה על הצ'י הפוסט נטאלי ושמירה על עכור וטהור.
נקודות סיסטמיות נוספות החשובות בגינקולוגיה- SP6, ST30, ST29, SP14, CV4
כאשר נבצע אבחנה מבדלת חשוב להבדיל בין קור, לחות וחום:
במידה ואובחנה אצל המטופלת בעיה עם קור ולחות, יש להוסיף מוקסה בוקס על הנקודות, ובנוסף לדקור נקודות נהר (מוציאות קור ולחות). ניתן לטפל גם דרך נקודות JIAJI בהתאם לאבחנה (במצב של ליחהלחות נדקור JIAJI של טחולקיבה וראות מאחר ואיברים אלו מתעסקים עם ליחה ולחות). במידה ואובחנה אצל המטופלת בעיה עם חום, נוסיף נקודות מעיין להוצאת החום.

עבודה קלינית
דימום מועט במחזור(6)- מטופלת בת 49, דימום מועט זה 3 חודשים, גושים רבים במחזור (היום החמישי של המחזור). דימום בצבע כהה, כאבים גב תחתון, טעם מר בפה, צמא בעיקר בערב ובלילה, נשירת שיער, יציאות יבשות זה כחודש וחצי, נוטה להתעצבן בקלות ומעט הזעות. חיפוי הלשון עבה וצהוב, דופק מתגלגל.
אבחנה:kid yin xu + liv qi stag + blood stag
טיפול: פורמולה-liu wei di huang tang + wu zi xiao yao san *7
דיקור: liv3+li4, pc6, zi gong xue, st30, cv4, kid3, sp8, sp6, kid10, yin tang
אם לאחר שלושה טיפולים אין שיפור ניכר במצבה הבריאותי של המטופלת, (שני טיפולים בשבוע) יש להוסיף נקודות ג'יאג'י- jia ji- 13,15,18,23 . נקודות הג'יאג'י 13,15 מועילות במיוחד למצב זה. תפקידן הוא להוריד חום פנימי, לטפל בהזעות ולהרגיע אי שקט. בנוסף, נקודות אלו טובות כדי ל"הכניס את הנפש לפרופורציות". כלומר, כאשר נשים בגיל המעבר חוות תסמינים רבים לא נוחים המטרידים את ה- shen, הם הופכים אותן לרגישות יתר על המידה.
Jia ji 18 תהיה טובה להנעת הצ'י והדם. Jia ji 23 תהיה טובה לחיזוק הכליות.
הטיפול נערך כ- 3 חודשים, כאשר הדיקור אינו מתבצע בזמן הדימום.
תוצאות הטיפול
כעבור חודש, שכלל מחזור טיפול אחד (כ- 6 מפגשים), חזרה המטופלת לקליניקה ודיווחה על יציאות תקינות. דימום הוסת התחזק ורק מעט מאוד גושים הופיעו במהלכו. ללא הזעות, וללא גלי חום. נראה כי שיפור ניכר חל במצבה הבריאותי הכללי, מצבה הנפשי התייצב והיא מרגישה רגועה יותר.

הערות:
1. מתוך הספר Records of Three Kingdoms.
2. פירוט אודות מרידיאני האקסטרא מהספר Qi Jing Ba Mei Kao.
3. מתוך הספר Zhong Guo Zhen Jiu Xue.
4. ספר השאלות הפשוטות של הקיסר הצהוב.
5. ציטוט מהספר Jing Yue Quan Shu.
6. הטיפול נערך במחלקת דיקור בבית חולים על ידי ד"ר Hu Ling Xiang , צ'אנגדו, סין.

עריכה+ הגהה: מערכת סינית.

תמונה: freeimages/com/Anthony Burns

המחבר:
ניר פלורנטין
מטפל ברפואה סינית
nirflorentin@hotmail.com

תגובות

  1. היי ניר,
    שיטת דיקור נקודות הג'אג'י שאתה משתמש בה היא הכנסה והוצאה או הכנסה ל-10\20 דקות ?
    ואם אתה משתמש בהכנסה והוצאה, האם יש משמעות לסדר ? ימין\שמאל, מעלה\מאטה ?

    תודה,
    אופיר.

כתבות דומות

GB9 Tian Chong

מאת: רותם רקובסקי
האגודה לריפוי סיני מסורתי

מאת: רויטל כרם
בעית הפרקים של ורד

מאת: גלית גליל
חרדה

מאת: מיכאל ליטבק