מסתורין ברפואה סינית- הספר של עופר ברנוביץ'

מסתורין ברפואה סינית- הספר של עופר ברנוביץ'

מאת: מערכת סינית
עופר ברנוביץ'

הספר של עופר ברנוביץ', Stages, Levels, Envelopes הוא לא ספר פשוט.
מדובר על ספר בן 270 עמודים בשפה אנגלית, הדן בנושאים מן המורכבים שבנושאי הרפואה הסינית- 6 השכבות, 4 הרמות, 8 המרידיאנים המיוחדים והקשרים ביניהם.
תוך כדי הדיון בספר, נוצרים הקשרים בין הנושאים עצמם וגם נוגעים בנושאים אחרים כגון ה- TW- לכשעצמו נושא כמעט סודי ברפואה הסינית, בנושא כלי דם ועוד. בנוסף, נוצרים דיונים משולבים, כמו למשל דיון על רמת ה- Qi וה- TW בו זמנית.
בע"מ 146, שמחתי לגלות הצגה של רעיונות חדשים- ישנים, כפי שבאים לידי ביטוי במאמריו של לוני ג'ארט, שמחתי להיתקל בהם בהקשר לנושאי הספר, כך הם מקבלים רובד נוסף בהבנתם.

הספר מובנה מבחינת הדיון בחומר- הצגת הנושא עליו מדובר בפרק והצגת הנקודות בצורה מתודית הדורשת חשיבה והעמקה בטקסט, כמו גם התרשימים המצורפים, העוזרים להבין את הטקסט מכיוון יותר סכמטי. המערכות מוצגות מהידוע והמובן יותר לפחות.
הספר מכיל דיונים מעניינים לגבי נקודות, אם כי מעט חלקי עבור כותבת שורות אלו.
למשל בע"מ 120, בניסיון מתן מענה מדוע SP4 היא שפותחת את מרידיאן ה- Chong, התשובה אינה שלמה ללא התייחסות לשם הנקודה, התורם להבנה של מרידיאן ה- Chong ולקשר שבין המרידיאן לנקודה הזו.

בספר שזורים סיפורי מקרה מעניינים הבאים להדגים את הצד הקליני של הדברים המובאים בטקסט.
קשה לנתק את הלך המחשבה האישי מהלך המחשבה המובא בטקסט, כפי שקרה לי בקריאת המקרה בע"מ 128, כשציין את מה שראה בקליניקה ("In The Clinic").
הכתוב שלח אותי לכיוון אחד, בעוד בחירת הנקודות של המחבר הבהירה כיוון אחר. ממש כמו כל חלק אחר בספר, גם פה יש צורך בחשיבה ואימוץ דרך החשיבה של הטקסט על מנת להפנים את הכתוב.

הכרתי את עופר ברנוביץ' במסגרת לימודיי למשל קיץ אחד בקליניקה.
מהתרשמותי דאז כי מדובר על איש צמחים שאלמנט האדמה תופס מקום מרכזי בגישה הטיפולית שלו, לא הפתיע אותי הפרק שהוקדש לדיון בפורמולות צמחים, אך הפתיע אותי שלא הובאו עוד פורמולות לדיון. השימוש בביבליוגרפיה הוא שימוש טוב ונכון, אם כי קיוויתי לגלות שמות ספרים פחות ידועים נוספים כתרומה לדיון, רוב הספרות ידועה לכולנו.באמצעות מראי המקומות הרבים המצוינים בספר, ניתן להעמיק עוד ועוד בדברים הכתובים, דבר שיכול להעמיק את ההבנה בנושאים המובאים כאן.
בסיום הספר, מובא אפנדיקס הדן בנושא אשמה- שזירה של עברית, יהדות, רפואה סינית ואנגלית, כהמשך ישיר לספרו הראשון של ברנוביץ' "אוניות שלמה בים סין", שיצא לאור בשנת 2000.

מובא לפנינו אם כן ספר לימוד לכל דבר ועניין, בהחלט לא ספר קריאה זורמת.
סמוך ליציאתו, נפתח קורס המלווה את הספר (או שמא הספר מלווה את הקורס), וסביר להניח כי אלו המשתתפים בו מקבלים הבהרות נוספות לגבי הנושאים המופיעים בספר, ואיזה שהוא לימוד של הספר שתורם להטמעה טובה יותר של הדברים, בחיזוק עם דיון בכיתה עם עופר ברנוביץ'.

הספר מעניין ודן בנושאים חשובים ותורם חומר רב למחשבה ומעורר שאלות רבות.
אני מאמינה שהוא יכול לתרום רבות לסטודנטים ומטפלים המעוניינים להרחיב ידיעותיהם בנושאים המובאים בספר, ואני מאמינה שעם יציאת התרגום לעברית, הדבר יקל על קהילת העוסקים ברפואה סינית בשפה העברית, ויתרום להבנה רחבה יותר של המידע הרב הגלום בתוכו.

לרכישת הספר:
ניתן לפנות לחנויות המוכרות ספרות מקצועית ברפואה סינית וכמו כן ניתן למצוא את הספר באתר Redwing

תגובות

כתבות דומות

צפריר נחמני

מאת: יעל ארנסט