דרך השמחה לחרות המחשבה וישוב הדעת

פורים, חודש אדר ומזל דגים

השמחה כבר כאן, חודש אדר נכנס ולאחר חודש שלם שהריאות נישבו על מיתרי הלב, המנגינה מתחזקת עם מילוי הירח לקראת פורים המגיע בירח המלא.
עכשיו הזמן לברר ולבדוק את התחפושות שאנו עוטים על עצמנו במשך כל השנה ולהחליט איזו תחפושת נבליט בפורים.
המעי הגס שנכנס לפעולה הוא האיבר המברר ומסלק את העודפים והרעלים המזיקים גם פיסית וגם נפשית.
כדי לשמוח באדר ובכלל אנו נדרשים להיות משוחררים ורפויים, כמו המעיים הגסים.
המעי הגס קשור לאלמנט המתכת הנותנת מסגרת וגדרות ברורים להתנהלות היומיומית של האדם. עם זאת ההתבטאות הפיסית שלו היא של אלמנט העץ הפורץ את הגבולות, משתחרר מכבלים ונמצא בתנועה מתמדת.
המעי הגס אם כן מייצג כאן מאבק פנימי בין תיחום לפריצה ובין הליכה בתוך או מחוץ לגבולות.
שמחה נתפסת לרוב כהתלהבות גדולה ולא מרוסנת.
אולם חז"ל אומרים לנו- "אין שמחה כהתרת הספקות".
אם כך יש כאן רמז לשחרור גדול, לקבלה והתרה של הספק שהוא האויב הגדול ביותר של האדם הצועד בדרך הרוחנית.
כניעה לספק מחלישה את האמונה ומגבירה את העצב היוצר פיזור, רפיון וחולשת הדעת, וכך ויתור וחזרה להרגלים שליליים. התרת הספק מאפשרת לנו לחוות מציאות רפויה ומקבלת יותר, קבלה פשוטה של כל מה שקיים ומה שלא, של מה שמבינים ומה שלא, מה שיש לי ומה שאין, הכול מתקבל כחלק ממארג מופלא היוצר את המציאות בעולם הזה.
חווית ההתרה, המשחררת מכל הקשרים הפנימיים, מתאפשרת במלואה בזמנים מסוימים מאוד ובעיקר בפורים, אז אנו נדרשים לשתות ולהתבשם ביין עד שלא נדע ולא נרצה להבדיל בין הטוב והרע, ואז ניגע בחכמה שמעל הדעת, מעל הדואליות של העולם הזה ובתוך אחדות ושמחה גדולה.

כדי לאפשר עליה בטוחה של כוחות החיים לקראת יציאה מהמצרים ויצירת קומה רוחנית, אנו משחררים החוצה את המותרות כדי ליצור סביבה נקייה בבית המקדש הפנימי.
המותרות בגוף יוצרות קליפה המסתירה את האור ולא מאפשרת זקיפות קומה, התרוממות רוח וחיבור לשמים.
האיבר של החודש לפי ספר יצירה הוא הטחול עליו נאמר הטחול שוחק, הטחול הוא איבר של בירורים ושינויים וכן של זקיפה. הוא שייך לאדמה הכבדה והמושכת אך הכוח הפנימי שלו הוא של האש, אש השמחה והחיות הפנימית המאירה ומכלה את החשכה הפנימית ומעלה את האדם למקום של בחירה מהלב.
הטחול קשור לעיכול ומאפשר הפיכת תמציות מזון לאנרגיה זמינה ולדם. הדם מאפשר את החלל הפנוי בתוך הלב שם הרוח יכולה לשכון בשלווה. כך הטחול הקשור למרכז ולאדמה או לרצון לקבל העב (מלשון עבה) ביותר, עוזר לאדם להפוך את הנטייה האנוכית הזאת המושכת למטה, לפעולה יצרנית של שירות לקיסר האיברים הוא הלב. הקשר הזה בין האדמה לאש הלב גם מזכיר לנו שהדיאטה היחידה היא לחבר את האכילה שהיא רצון וצורך מאוד בסיסי לשמחה הפשוטה והמרוממת של אש הלב, ועל ידי אכילה בשמחה לחבר את הרצון התחתון עם האור או הרצון העליון.
מהאות צ' של חודש שבט יוצאת ק' של אדר האות המייצגת את הקדושה וגם את הקוף המתנגד לקדושה, החודש הזה מתגלה כוח הבחירה בדעתו של האדם, הבחירה בין קדושה המייצגת חיבור זורם בין שמים לארץ לבין הצד האחר של הקוף המנסה בכל תוקף להסתיר את האמת אשר גילויה יגרום לו להיעלם כלא היה מעולם.
בחודש א-דר מציאות האחד יורדת ומתקרבת אלינו, כתוב בספרים: "נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים". אנו צריכים לעזור לו וליצור מציאות המאפשרת השראת שכינה בעולם הזה התחתון וכך לקרב את עצמנו לתכלית של בריאת כל העולמות לראות את פני המלך פנים אל פנים.
"מה שהעולם רחוקים… הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת…" כך אומר לנו רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. וכדי ליישב את הדעת צריך לצאת מהעצבות והמרה השחורה שיוצרים תחושה של פירוד וגלות ולהתקשר לשמחה הפשוטה שאז אפשר להנהיג את המוח, כי השמחה היא עולם החירות, ובאמצעות השמחה אנחנו נעשים בני חורין.

מזל דגים של החודש קשור לנסתר שבתוך המים או הים, המלכות משולה לים וגם לדג, לוויתן הדג הגדול הוא בגימטריה מלכות או המקום התחתון ממנו יורד שפע לכל העולמות. הדג נמצא בתוך ההסתרה וההגנה של המים, שם הוא מרגיש מאוחד עטוף באור הבורא ובחסדו המשול למים.
גם נאמר: אין מים אלא תורה או לעומת זאת ים היצר המשויך בגוף לכליות שהם האיבר העיקרי של המים.
מזל דגים הוא דואלי, כמו שני הדגים ושתי הכליות יש שני יצרים באדם ,יצר הטוב הקשור לימין, לחסד והשפעה ויצר הרע לשמאל, לדין החותך ומגביל ולקבלה לעצמי בלבד.
עכשיו במזל דגים נפתח לנו הצוהר לראות את שני יצרינו ולעבוד עם שניהם בצורה מאוזנת וכך ליצור את הצד השלישי הוא קו האמצע, הקו הירוק המחבר וממזג את כל ההפכים לתודעה פשוטה ומאוחדת.
נאחל לכולנו זמנים נפלאים של גדילה בקו הירוק של האביב, לקראת השמחה הגדולה של פורים, וכהכנה ליציאה לחרות מהמצרים בניסן.
בחודש הבא על מציאות ניסית, כוח הדיבור ותיקון הגאווה.

המחבר:
אלון הירשברג
מטפל ברפואה סינית שיאצו ודמיון מודרך
מורה לרפואה סינית ושיאצו
allonh@netvision.net.il

Total
0
Shares
כתיבת תגובה
Related Posts