דינמיקת הצ'י – Qi Hua

דינמיקת הצ'י – Qi Hua

מאת: עמוס זיו
דינמיקת הצ׳י

התיאוריה המסבירה את תנועת הצ'י במערך המרידיאני ואת הדינאמיקה של תפקוד האיברים הפנימיים נקראת תיאורית ה- Qi Hua- דינמיקת הצ׳י (Qi Dynamics).
למעשה, מתארת תיאוריה זו את התנועה הדינאמית הקשורה בתפקודם של האיברים הפנימיים, תנועה זו היא שמאפשרת את השפעתם על חלקי הגוף השונים. מונח זה מתאר בצורה רחבה את תנועת הצ'י המקשרת בין תפקוד האיברים לפעולת המרידיאנים ואת הקשר בין תיאורית המרידיאנים לתיאורית ה- Zang Fu. דינאמיקה זו היא שמאחדת בין התפקוד הפיזיולוגי התקין לבין התהוות מצב פתולוגי לטיפול ולהחלמה.

על מנת לגבש אסטרטגיה טיפולית יעילה, עלינו להבין את השפעת התהליך הפתולוגי על ה- Qi Hua.
איברי ה-zang fu פועלים ומתקשרים דרך דינאמיקת הצ'י הקשורה במסלול של המרידיאן שלהם. לכל מרידיאן ואיבר יש את מסלול הזרימה שלו אך גם את תכונת הזרימה והפעולה שלו.
התכונות מתוארות ע"י סיווג לצמדי yin ו- yang (מרידיאן tai yin של היד הוא מסלול הריאות),
ואחר כך על ידי ה"עומק" של כל מרידיאן ( tai yang חיצוני ביותר ו-jue yin הפנימי ביותר). התכונה המהותית ביותר של כל מרידיאן קשורה באופן הצ'י או בזיקה לסוג הצ'י הפועל בו.

לכל מרידיאן תנודה אנרגטית ייחודית אשר מגדירה את סוג הצ'י הפועל בו.
לדוגמא, מערך ה- yang ming קשור בגורם האקלים יובש. מערך זה אחראי על תגובה ליובש חיצוני וכן על החדרתו לסביבה הפנימית במידת הצורך.

כדוגמא נרחבת נשתמש ב- Qi Hua של מרידיאן ה-tai yin :

Tai yin qi hua
דינאמיקת הצ'י במרידיאן ה- tai yin נחלקת לשלושה מרכיבים:
ייצור צ'י
וויסות תנועת הצ'י
וויסות נוזלים

א. ייצור הצ'י – הטחול והריאות:
מערך ה- tai yin הינו המהותי ביותר בהקשר של ייצור qi ואנרגיה.
המזון שנקלט ע"י הקיבה מעובד ע"י הטחול לתמציות טהורות אשר משמשות להזנת כל מרכיבי הגוף.

האוויר הנקלט ע"י הריאות עוזר בפעולת ייצור הצ'י המרכזי. בצורה זו, מערך ה-tai yin אחראי באופן ישיר על ייצור אנרגיה משני המקורות הזמינים לגוף: מזון ואוויר. כאשר נפגע מערך זה, נפגעים תהליכי ייצור הצ'י ועלול להיווצר מצב של חוסר צ'י. חוסר צ'י הקשור במערך ה- tai yin משפיע על כלל מערכות הגוף.

ב. וויסות נוזלים:

התכונות הדינאמיות של כל מרידיאן קשורות כאמור גם ב"עומק" היחסי של אותו מרידיאן, עומק מיקומי זה מצוין ע"פ סידור המרידיאנים לפי תורת ששת השכבות-
tai yang , shao yang , yang ming , tai yin , shao yin , jue yin.
אם נבדוק את מיקומו של מערך ה- tai yin בין השכבות נמצא מיד שמערך זה הינו החיצוני ביותר מבין המערכים היינים. מערך ה- jue yin נחשב ליין העמוק ביותר, מערך ה-shao yin

לציר אמצע וה- tai yin הינו היין החיצוני ביותר והקרוב ביותר ל-yang . בשל כך נאמר על מערך זה בכתבים הקלאסיים:
"exit of yin", "tai yin opens to the outside" .
קל יותר להבין רעיון מורכב זה כאשר נבחן את התפקוד הפנימי של החומרים בכל אחד מהמערכים הנ"ל.

מערך ה- jue yin הכולל את הכבד והפריקארד קשור בקונטקסט של נוזלים ו-yin , בעיקר בוויסות תנועה של דם והוא פועל ברבדים עמוקים.לעומתו, מימד ה-tai yin עוסק בעיקר בנוזלים שמקורם בתזונה מן הקיבה והטחול ובלחלוח והפצת נוזלים הקשורים בריאות. מערך ה- tai yin מטפל בנוזלים ברובד החיצוני יותר, שכן מקור הנוזלים הללו הוא מן העולם החיצון (אויר ומזון).

לא אחת מתוארות הריאות כ"מכסה בראש סיר בישול". בזמן הבישול מאפשר המכסה לאדים לצאת החוצה בצורה מבוקרת, ובכל פעם שאנו נושפים החוצה אנו פולטים אדי נוזלים (אותם אדים שיצטברו על חלון זכוכית אם נקרב את הפה לשטח פנים בזמן נשיפה). באופן זה מתואר מערך ה-tai yin כמערך המאפשר ל-yin לצאת החוצה
ל"exit of yin " .
מאידך, מערך ה- tai yin הוא המערך החיצוני ביותר שבא במגע ומחדיר אדים ולחות פנימה.
מערך זה אחראי גם על שינוע נוזלים אלה כך שמידת לחות רצויה תגיע לכל רקמה. פעולה זו מבוצעת ע"י תכונת הלחלוח של הריאות המפזרות נוזלים כמו "טל" כלפי מטה.
לסיכום, ברמה הפיזיולוגית ה- tai yin אוסף נוזלים ממערכת העיכול ואדים ממערכת הנשימה, וברמה הפתולוגית, כאשר נפגע כושר שינועם של נוזלים במערך זה, נוצרת לחות וליחה.

ג. וויסות תנועת הצ'י :
על פי רוב, כאשר עולה נושא הדיון בוויסות תנועת הצ'י ברפואה הסינית, האיבר הראשון שמקבל התייחסות הינו הכבד.
אולם חשיבה זו מתעלמת מן החשיבות העליונה שיש למערך ה- tai yin בויסות התנועה של הצ'י. כאשר נבחן לעומק את כיווני התנועה של צ'י הריאות והטחול, נמצא שהם מקיפים מאוד. הטחול הינו האיבר העיקרי הקשור בתנועת הצ'י כלפי מעלה. באופן זה אחראי צ'י הטחול על החזקת האיברים במקומם ועל זקיפות הקומה.

בנוסף, לטחול כמובן חשיבות מרובה בהנעת הצ'י לכל חלקי הגוף. הכוונה היא לכושרו של הטחול לשנע את הצ'י מתמציות המזון כך שיזין את כל חלקי הגוף.
כיוון תנועת הצ'י של הריאות הוא הורדה מטה ופיזור. לריאות תפקיד חשוב בפיזור איכויות הצ'י שמקורו באוויר על פני כל חלקי הגוף.

ספר השאלות הפשוטות- su wen , מגדיר את הריאות כ"איבר ראש הממשלה", אשר אחראי על "אדמיניסטרציה":"the lung organ is like a prime minister and is the source of administration" (Nei Jing Su Wen chapter 8).אדמיניסטרציה כאן משמעה ויסות ופיזור (to administer). ויסות תנועת הצ'י מתחיל בפעולת הנשימה. הפעולה הריתמית של הנשימה מתחילה ומשפעלת את פיזור הצ'י לכל חלקי הגוף.

"ראש הממשלה" הוא זה שאחראי על ביצוע הוראות הקיסר, והקיסר הוא כמובן הלב.
תיאורים פוליטיים אלה, הלקוחים מדפוסי החשיבה של מלומדי שושלת han , מגדירים בצורה ברורה את הקשר בין פעילות הלב והריאות. התנועה החופשית של צ'י החזה קשורה בפעולת הריאות ומאפשרת את פעילות הלב.
כאשר הריאות מפזרות ופועלות כראוי יכול הלב להזרים את הדם. עוד מציינים הכתבים הקלאסיים שהצ'י הוא מפקד הדם: "qi is the commander of blood, blood is the mother of qi".תפקודו של צ'י הריאות כמניע דם קשור באופן ישיר לתנועת פיזור צ'י החזה.
באופן זה מגדיר ה-nei jing את הלב והריאות כמפעילים האולטימטיביים והבסיסיים ביותר של תנועת הצ'י והדם.

בנוסף, לריאות תפקיד חשוב בייצור הצ'י המגן-wei qi ועל קישורו למערך ה- tai yang אשר אחראי על הזרמתו לאזורים החיצוניים של הגוף.
בעוד דינאמיות צ'י הטחול קשורה בעיקר בהכוונה כלפי מעלה, קשורים תפקודי ה- Qi Hua של הריאות בעיקר בהכוונה כלפי מטה.
הריאות כאמור נחשבות לאיבר הגבוה ביותר, והינן "המכסה". הן פועלות להורדת צ'י (ונוזלים ) כלפי מטה. לדינאמיקה זו מס' תפקידים:
היא מאזנת את תנועת צ'י הטחול שמעלה כלפי מעלה, מאפשרת אינהלציה ע"י הנמכת הסרעפת ותנועתה כלפי מטה מאפשרת את פעילות תנועת המעי הגס- בן הזוג של הריאות כלפי מטה.
בהשוואה לדינאמיקת צ'י הכבד, מערך ה-tai yin אחראי על וויסות תנועת הצ'י בכיוון הנכון.
כאשר הצ'י זורם בכיוון שגוי, מערך ה-tai yin הוא זה שמסדיר אותו, ובמצבים אלה עלינו לבחור נקודות דיקור ממרידיאני הטחול והריאות.

מערך ה-jue yin פותח ומנקז אזורים בהם הצ'י תקוע, נחסם ולא נע.
בהקשר זה מציינים הכתבים הקלאסיים:

"the liver opens the passageways the lung governs the whole body's qi".

ובאנלוגיה לתנועת מכוניות בכביש, מערך ה-tai yin משול למערך התשתיות המתכנן ובונה את הכבישים המציב ומתחזק את הרמזורים. בנוסף קשור מערך ה-tai yin למקורות הדלק של הרכבים הנוסעים בכביש. מערך ה- jue yin משול לתחזוקת הכבישים ותיקונם במצבים בהם נפגעת הזרימה התקינה כתוצאה ממהמורות, בורות או פגמים אחרים.

לסיכום, ניתן לומר שדינאמיקת ה-Qi Hua של מרידיאני ה- tai yin קשורה במיוחד לתנועתיות במישור המעלה- מטה, ולהסדרת כיוון התנועה של הצ'י כאשר הוא נע לכיוון הלא נכון.
כיוון שמערך זה קשור בייצור הצ'י, ויסות נוזלים וויסות תנועת הצ'י, המצבים הפתופיזיולוגים השונים בהם נשתמש במערך ה-tai yin יכללו מצבי חוסר צ'י כתוצאה מחולשה בייצור הצ'י, הצטברויות נוזלים ונפיחויות, תקיעות של לחות וליחה, תקיעות צ'י וזרימתו לכיוון הלא נכון, וחוסר יכולת להניע צ'י.
ובהתייחס לתנועת הצ'י של כל אחד ממרכיבי המערך:
הטחול לא מעלה מספיק כלפי מעלה (עייפות, תשישות, חולשת שרירים, כאבי שרירים, צניחת איברים), הטחול פועל בכיוון ההפוך ומוריד כלפי מטה (יציאות רכות, שלשולים, בצקות ברגליים) , הריאות לא מורידות כלפי מטה (עצירות, יובש בנרתיק, קור ברגליים ובקרסוליים) , הריאות פועלות בכיוון ההפוך ומעלות כלפי מעלה (שיעול, אסטמה, צפצופים, חרחורים, בצקות ולחצים בחזה, בפנים, יתר לחץ דם).

בנוסף, ישמש מערך ה-tai yin לטיפול בתקיעות צ'י המלוות בליחה או לחות כגון דלקות פרקים, כאבי פרקים, כאבים בחזה, כאבי שרירים, הפרשות ואגינליות מרובות, כאבי בטן ונפיחויות בבטן, סחרחורות, השמנת יתר, היפרליפידמיה , סכרת וכו'.
נקודות הים על מערך מרידיאני ה- Tai Yin
אדגים את פעילות מערך ה-tai yin ע"י השימושים ומנגנוני הפעולה של פורמולת הנקודות lu5+sp9.
כאשר דנים בקומבינציות נקודות עלינו ראשית להבין את המשמעות הקלינית של צירוף נקודות והפעלת מערך מרידיאני מסוים. קומבינציה היא למעשה פורמולת נקודות.

לכל פורמולה שלושה אספקטים ספציפיים:
א. סינרגיזם- כאשר אנו מצרפים שתי נקודות בקומבינציה ספציפית אנו מקבלים אפקט סינרגטי בעל השפעה מערכתית נרחבת. ההשפעה גדולה יותר מהשפעתה של כל נקודה בנפרד, ואף מסכום השפעות שתיהן. באופן זה ניתן לומר שהצירוף מוליד "שלם הגדול מסכום חלקיו".
ב. לכל קומבינציית נקודות השפעה ייחודית על ה- Qi Hua של המרידיאנים המעורבים. הבנת הדינאמיקה הזו תאפשר מבט מעמיק על השילוב של פורמולת נקודות.
ג. פורמולות זוגות הנקודות, כאשר נבחרות בחוכמה בהתאם לממצאים של האבחנה המרידיאנית ובהתאם לתיאורית המרידיאנים, מהוות לעיתים קרובות טיפול יעיל העומד בפני עצמו.

ובחזרה ל-lu5+sp9 : נקודות אלה הן נקודות הים של מערך ה-tai yin . לנקודות ים השפעה ניכרת על ה-Qi Hua של המרידיאן עליו הן נמצאות שכן הינן איזור התהוות הצ'י המקסימאלי בזרימת הצ'י ע"פ תיאוריות ה- 5 shu (באר, מעיין, פלג, נהר, ים). בנקודות הים מתרכזת זרימת הצ'י ונכנסת לעומק המרידיאן והגפה לצורך תחילת מסע החיבור אל האיבר הפנימי.
הכתבים הקלאסיים מגדירים לכל קומבינציות נקודות פעולה (function) ותסמינים (indications).
קומבינציות נקודות הים על מערך ה-tai yin מתוארות כבעלות הפעולה: "הורדת הצ'י הזורם בכיוון הלא נכון, והעלאת צ'י טהור"-
"down bear counter flow qi & raise the clear" .
לנקודות הים כאמור השפעה חשובה בוויסות התנועה הדינאמית של צ'י המרידיאן .
למרידיאן Tai Yin כאמור השפעה מכרעת על וויסות זרימה ותנועתיות צ'י, וכן על וויסות תנועת הנוזלים בכל הגוף. מתוך כך מובן כי לנקודות מווסתות חזקות במרידיאן המווסת תנועת צ'י ונוזלים השפעה מערכתית נרחבת, לכן לפורמולת נקודות זו פעילות חזקה בטרנספורמציה ע"י הנעת צ'י .

פורמולה זו מווסתת את הזרימה מעלה- מטה של הריאות ואת תנועת הצ'י הטהור של הטחול כלפי מעלה.
יחד, שפעול הנקודות הללו יוצר אפקט "איפוס" של ה-Qi Hua במרידיאן ה-tai yin .
הריאות הינן "מפקדות" הצ'י בכל הגוף ולכן פורמולת נקודות זו משמשת לוויסות כללי של צ'י במצבים של תקיעות צ'י ולחות. שימוש נכון בנקודות אלה, תוך אבחון ממצאי עודף לאורך מסלול מרידיאני ה-tai yin , יפעל כמעט באופן מיידי בטיפול במגוון רחב של בעיות כגון אסטמה, קוצר נשימה, שיעול, צפצופים, נפיחות במפרקים, דלקות פרקים, בעיות בדרכי השתן, ערמונית מוגדלת, לחצים בחזה, יתר לחץ דם, תנודות בלחץ הדם, בצקות, נפיחות בטנית, עצירות, הפרשות ואגינליות, בעיות עור עם לחות, השמנת יתר, כאב גב תחתון ובעיות נוספות רבות כאשר האבחנה היא תקיעות ועודף צ'י ו/או לחות במרידיאן ה-tai yin.

דוגמא קלינית
מטופלת בת 34 נשואה עם שני ילדים הגיע למרפאה עם תלונות של עליות וירידות חמורות בלחץ הדם.
היא אובחנה במחלת כלי דם נדירה הנקראת Takayasu's Vasculitis. המחלה גורמת לטרשת חמורה של כלי הדם בפלג הגוף העליון היוצאים מקשת אבי העורקים ובד"כ כוללת חסימה כמעט מוחלטת של עורקי ה-Subclavian וה- carotid, ומתבטאת בחוסר דפקים בידיים ובשינויים קיצוניים בלחץ הדם. היא הגיעה למרפאה כחצי שנה לאחר שעברה ניתוח מעקפים דו צדדי בעורקי הצוואר לאחר שנתגלו חסימות בדרגה של 90%. התלונות כללו עליות ונפילות תלולות בלחץ הדם בתדירות של 4 פעמים ביום, סחרחורות, התקפי חולשה מלווים בחרדות ופלפיטציות, התקפי אסטמה וקוצר נשימה ובצקות בפנים ובכל הגוף. היא סובלת מאסטמה מגיל צעיר. סימפטומים נוספים כללו חולשה וכבדות בראש ובגוף, כאבי ראש טמפורלים חזקים ולעיתים רעד ובחילות. בנוסף היא סובלת מיציאות רכות ותכופות, הזעות מרובות, עודף משקל וקשיי שינה. היא מוגבלת מאד בתפקוד, אינה יכולה לנהוג, פוחדת להיות לבד ולכן מקפידה תמיד להימצא עם מכר.
ממצאים: לשון תפוחה וחיוורת; דופק: ללא דופק נמוש, מרידיאנים: מרידיאן ה- Tai Yin של היד מוגבה ותפוח במקטע שבין Lu6 ל- Lu5. באזור זה אף נמושו גבשושיות ברורות ורגישות גבוהה ללחיצה. האזור מ-Lu9 עד Lu8 שקוע ורגיש. גבשושיות ורגישות בין Sj5 ל- Sj6. מתח וטונוס שרירים גבוה במרידיאן ה- Jue Yin (אזור Pc5- Pc4).

אבחנה:
תקיעות צ'י ולחות, דיסהרמוניה במערך ה- Tai Yin, עליה של צ'י וחום במערך ה- Shao Yang.
ברקע חולשת צ'י הריאות והטחול, חוסר הנעת דם על רקע חולשת צ'י.

הטיפולים הראשונים כללו תמיד Lu5 + Sp9. St36 עם סטימולציה לתחושת צ'י כלפי מעלה התווספה במצבים של לחץ דם נמוך. Pc6 התווספה ללחץ דם גבוה ולהרגעה. בערב שלאחר הטיפול הראשון חשה מעט חלשה אולם למחרת הרגישה שיפור ניכר באנרגיות. לאחר 4 טיפולים (אחת לשבוע) החל לחץ הדם להתאזן, העליות בלחץ הדם נפסקו ותדירות נפילות לחץ הדם פחתה. בהמשך נוספו נקודות ממערך ה- Shao Yang: Sj5 + Gb41 לצורך וויסות ה- Qi Hua במרידיאן זה. הטיפולים נמשכו בתדירות של אחת לשבוע ונקודות לחיזוק נוספו בהדרגה למשל Lu9 + Sp3 (נקודות מקור לחיזוק Tai Yin). הנשימה השתפרה והסחרחורות חלפו בהדרגה, מצב רוחה השתפר ובתיאום עם הרופא המטפל היא החלה להפחית את מינון התרופות להורדת לחץ הדם. בהמשך נוספה פורמולת צמחים המבוססת על Bu Yang Huan Wu Tang למניעת החרפת המחלה. לאחר כ- 6 חודשים היא חזרה לנהוג ברכב ולתפקד בצורה עצמאית.

מקרה זה מדגים חשיבות הבנת הפתופיזיולוגיה של Qi Hua במרידיאן ה- Tai Yin.
התנודות בלחץ הדם אפיינו מצב של תקיעות צ'י ולחות באזור החזה אשר גרמה לתנועות צ'י בכיוונים לא רצויים. תקיעות זו השפיעה על כיווני התנועה ויכולות הפיזור של הריאות והתבטאה בקשיים בנשימה, ולפלפיטציות. פגיעה בדינאמיקת הפיזור וההורדה של צ'י הריאות גרמה לפגיעה ביכולתן להוריד נוזלים מטה ולבצקות באזור הפנים. תקיעות באזור החזה אף חוסמה את זרימת ה- Clear Yang Qi כלפי מעלה וגרמה לסחרחורות ותחושת כבדות. כמו כן, החסימה לא אפשרה לצ'י הטחול לעלות כלפי מעלה ולתנועה בכיוון לא רצוי שהתבטאה ביציאות תכופות. שימוש בנקודות הים במערך ה- Tai Yin אפשר את הסדרת דינאמיקת ה- Qi Hua במרידיאן זה ואיפס את כיווני התנועה. תהליך בחירת הנקודות התבצע "מגדול לקטן", כלומר ראשית עיבוד האינפורמציה מהתשאול והבדיקות, ניתוח התהליך הפתולוגי והדגשת השפעתו על ה- Qi Hua, בחירת המרידיאן המתאים לטיפול, בחירת סוג הנקודות המתאים (נקודות ים) ולבסוף הנקודות עצמן.

סיכום:
חשיבה סיסטמית הינה הבסיס לאבחנה רפואית מדויקת וממנה נגזרת אסטרטגיה טיפולית נכונה. כיוון שהמערך המרידיאני קשור בזרימה הדינאמית של הצ'י, הבנת התנועה הדינאמית של כל מרידיאן הינה בעלת חשיבות עליונה לצורך קביעת האבחנה המבדלת. פעילותם של המערכים המרידיאנים כיחידות פיזיולוגיות פועמות והרישום שפעילות זו יוצרת לאורך המסלול החיצוני של המרידיאן מאפשרים למטפל להרגיש באופן מוחשי ואובייקטיבי את הזרימה ברבדים העמוקים של הגוף. מיקומם ותפקידם של המרידיאנים כיחידה מקשרת מחד ומווסתת ופועלת

מאידך יוצרים את הנדבך המקשר בין אבחנות ה-zang fu לבניית אסטרטגיה טיפולית ובחירת הנקודות.
בעוד דפוס החשיבה המאפיין את הרפואה המערבית קשור באנליזה ובידוד של תופעות החשיבה הסיסטמית ברפואה ההוליסטית קשורה בצירוף וסינתזה של ממצאים רבים ושונים ליצירת תמונה גדולה ככל שניתן. אחד הקשיים הראשונים שבהם נתקלים מטפלים ברפואה סינית קשור ביכולת צירוף הממצאים הרבים ליצירת תמונה שלמה והגיונית.
אבחנה מרידיאנית ותיאורית המרידיאנים עוסקות בקישורים בין המרכיבים השונים בגוף ובסביבה. מערכות אלה מאגדות את האיברים, הסביבה, המחלה והטיפול לרשת פעילה של יחסי גומלין ועוזרות בפענוח התצריף המורכב.
זיהוי המערכים המרידיאניים המעורבים והבנת התהליכים הפיזיולוגיים והפתולוגים שהתרחשו בהקשר לדינאמיקת הצ'י יאפשרו בחירה של נקודות דיקור וצמחי מרפא אשר יניבו את התוצאות הטובות ביותר.

מקורות:

1. Notes from Seminar lectures & Tutorial teachings of Dr. Wang Ju Yi (1998–2001, San Francisco, Beijng)
2. Yitian Ni. Navigating the Channels of Traditional Chinese Medicine. Oriental Medicine Center Publications, San Diego 1996.
3. Pirog John. Meridian Style Acupuncture. Pacific View Press. Berkeley 1996.
4. Chinese Acupuncture and Moxibation. Foreign Language Press. Bejing 1987.
5. Ellis, Weisman, Boss. Fundamentals of Chinese Acupuncture. Paradigm Publications Brookline. 1991.

הגהה ועריכה: מערכת סינית

*תמונה: Riley McCullough

הכתבה פורסמה לראשונה ב"חותם סין".

המחבר:
עמוס זיו, M.Sc, Lic. Ac
מטפל ברפואה סינית
לאתר הבית של עמוס זיו

תגובות

כתבות דומות

מחט חבויה

מאת: ענת צחר ומרים רייך
זירוז לידה

מאת: ענת צחר ומרים רייך
הספר של ג'ורג' סוליי דה מוראנט

מאת: רויטל כרם

מאת: גלית גליל