20 המשפיעים – ההצבעה

20 המשפיעים – ההצבעה

הסתיימה ההצבעה.

למקומות 20 – 11 – לחצו כאן

למקומות 10 – 1 – לחצו כאן